Przeskocz do treści
Pobierz bezpłatny poradnik
poradnik ciąża

Test NIFTY czy HARMONY – który wybrać?

test nifty a harmony, porównanie nifty a harmony, nifty a harmony różnice, test nifty pro a harmony

Przesiewowe badania prenatalne NIFTY pro i HARMONY są do siebie podobne i wiele przyszłych mam zastanawia się, które wybrać. Oba testy charakteryzuje duże bezpieczeństwo i dokładność w wykrywaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu.

Różnica między testem NIFTY a HARMONY tkwi przede wszystkim w zakresie wykrywanych nieprawidłowości oraz w ubezpieczeniu wyników.

Test NIFTY pro i test Harmony należą do genetycznych przesiewowych badań prenatalnych wykonywanych z krwi mamy, opartych na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA). Są to tzw. badania NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing).

Oba też są dostępne w Polsce i można je wykonać prywatnie – nie podlegają refundacji z NFZ. Niektóre placówki umożliwiają płatność ratalną. Jeżeli zastanawiasz się, który test wybrać – NIFTY pro czy HARMONY, to koniecznie przeczytaj ten artykuł i pobierz bezpłatny poradnik “Jak wybrać test NIPT?“.

Spis treści:

 1. Czy test HARMONY jest tym samym badaniem co NIFTY pro?
 2. Porównanie testu NIFTY pro i HARMONY – tabelka
 3. Jak zrobić test NIFTY pro i HARMONY?
 4. Czy do zrobienia testu NIFTY pro i HARMONY jest potrzebne skierowanie i czy badania są refundowane przez NFZ?
 5. Test NIFTY pro czy HARMONY? Zakres badanych chorób
 6. Test NIFTY pro czy HARMONY? Czas oczekiwania na wynik badania
 7. Wskazania i przeciwwskazania do testu NIFTY pro i HARMONY
 8. Jak wygląda wynik testu NIPT?

jak wybrać nipt

Czy test HARMONY jest tym samym badaniem co NIFTY pro?

NIFTY pro nowa wersja nifty

Często Mamy pytają o to, czy test NIFTY pro jest tym samym badaniem co HARMONY. Mimo wielu podobieństw, są to różne badania, w których analizy wykonywane są w różnych laboratoriach.

W Polsce pierwszym badaniem prenatalnym wolnego płodowego DNA był NIFTY i obecnie jest dostępna jego nowa rozszerzona wersja z ubezpieczeniem – NIFTY pro.

Od tego czasu w Polsce pojawiło się wiele innych badań, w tym test  HARMONY.

Porównanie testu NIFTY i HARMONY – tabelka

Jeśli zależy ci na spokojnym przebiegu ciąży to powinnaś zdecydować się na test, który będzie najodpowiedniejszy dla ciebie. Poniżej w tabelce przedstawiamy porównanie testu NIFTY pro i HARMONY. Test HARMONY występuje w kilku wersjach, w poniższym porównaniu uwzględniono najszerszą z nich.

Natomiast opis badań, wskazania i przeciwwskazania znajdziesz w dalszej części artykułu. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem.

NIFTY pro HARMONY
Prenatalne badanie nieinwazyjne ✅ ✅
Badana próbka Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Co bada test? (szczegółowy zakres badania w dalszej części tabeli) 84 badane mikrodelecje / mikroduplikacje 

6 badanych trisomii: 21 — zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa, 13 — zespół Patau oraz trisomia 9., 16. i 22. chromosomu

4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY

mikrodelecja 22q11.2

3 badane trisomie: 21— zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau

Zaburzenia liczby chromosomów płciowych X i Y

Czułość testu dla trisomii 21. Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅ ✅
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Od 10 tygodnia ciąży Od 10 tygodnia ciąży
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich ✅ ✅
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Do 10 dni roboczych
Technologia badania Analizowane jest całe DNA płodu Analizowane są wybrane chromosomy płodu
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Chiny (transport próbki trwa 1-2 dni robocze) USA
Cena testu ok. 2200-2400 zł ok. 2199-2400 zł
Zwrot za badanie diagnostyczne w przypadku wyniku pozytywnego (np. amniopunkcja, mikromacierze, FISH) ✅ (do ok. 2 600 zł) więcej
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅  do ok. 210 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży. więcej
Szczegółowy zakres badania: NIFTY pro HARMONY
Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅
Zespół Turnera (X) ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅
Trisomia 9 ✅
Trisomia 16 ✅
Trisomia 22 ✅
22q (zespół DiGeorge’a) ✅ ✅ 22q11.2
Zespół diGeorge’a 2 ✅
1p36 ✅
15q (zespół Angelmana) ✅
15q (zespół Pradera-Williego) ✅
4p Wolf-Hirschhorn ✅
11q (zespół Jacobsena) ✅
1q32.2 (zespół Van der Wanda) ✅
16p12.2-p11.2 ✅
2q33.1 ✅
5p (zespół Cri du Chat) ✅
 Inne mikrodelecje i mikroduplikacje (w sumie 84)  ✅

Zobacz cały zakres

Wybierając nieinwazyjne badanie prenatalne warto zwrócić uwagę też na to, czy w przypadku nieprawidłowego wyniku testu otrzymamy konsultację z lekarzem genetykiem. Dowiedz się więcej w poradniku “Jak wybrać NIPT”.

jak wybrać nipt

Jak zrobić test NIFTY i HARMONY?

Każda mama, która chciałaby wykonać takie badanie powinna zgłosić się do placówki medycznej, która je oferuje w celu pobranie krwi z żyły odłokciowej. Pobranie krwi nie wymaga specjalnych przygotowań i nie musisz być na czczo. Zarówno test NIFTY pro, jak i test Harmony można wykonać już od 10. tygodnia ciąży. Niektóre placówki umożliwiają wykonanie badania również w domu, dzięki wizytom domowym personelu medycznego.

Czy do zrobienia testu NIFTY i HARMONY potrzebne jest skierowanie i czy badania są refundowane przez NFZ?

Jeśli zastanawiasz się, czy wykonać test NIFTY pro czy Harmony i które z tych badań można wykonać na refundację, warto wiedzieć o tym, że oba badania nie są refundowane przez NFZ (jednak czasem jest możliwość opłacenia badania w ratach). Testy można wykonać prywatnie i nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.

Każda kobieta, która wyrazi chęć przeprowadzenia takiego badania powinna zgłosić się do odpowiedniej placówki medycznej. Również lekarz widząc konieczność wykonania takiego testu może ci zaproponować jego wykonanie.

W Polsce funkcjonuje Program Badań Prenatalnych, w którym mogą wziąć udział kobiety w ciąży. Badania te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i umożliwiają wykonanie wielu analiz z zakresu diagnostyki prenatalnej bezpłatnie. Aby można było skorzystać z refundacji, pacjentka musi spełniać kryteria programu (jednym z nich jest np. wiek powyżej 35 lat), a lekarz wystawiający skierowanie na badanie prenatalne musi posiadać umowę z NFZ. W programie tym nie uwzględniono badań takich jak NIFTY pro i HARMONY.

Test NIFTY czy HARMONY? Zakres badanych chorób

Test NIFTY pro analizuje:

 • 6 trisomii (w tym trisomię 21 chromosomu, czyli zespół Downa, a także trisomie: 9, 13, 16, 18 i 22 chromosomu),
 • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji (w tym między innymi zespół DiGeorge’a, zespół Cri du Chat oraz zespół Angelmana),
 • 4 aneuploidie związane z chromosomami płci – zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY.

Dodatkowo, na życzenie rodziców można także określić płeć dziecka.

Test Harmony w zależności od wersji obejmuje:

 • 3 trisomie – (13, 18 i 21 chromosomu),
 • aneuploidie chromosomów płci (zespół XXX, zespół XYY, zespół Turnera, zespół Klinefertera),
 • mikrodelecja 22q11.2.

Podobnie, jak w przypadku testu NIFTY pro, test Harmony może także określić płeć dziecka (na wyniku podawana jest na życzenie rodziców).

Test NIFTY czy HARMONY? Czas oczekiwania na wynik

W przypadku testu NIFTY pro wynosi do 10 dni roboczych. Z kolei na test wyniku Harmony pacjentka musi poczekać do 10 dni roboczych. Niektóre placówki umożliwiają pobranie wyniku przez stronę internetową, dzięki czemu można go uzyskać jak tylko jest dostępny.

Test NIFTY czy HARMONY? Wskazania i przeciwwskazania

Test NIFTY pro

Badanie to jest szczególnie wskazane, gdy należysz go grupy tzw. wysokiego ryzyka. W grupie tej znajdują się kobiety, które zaszły w ciążę po 35 roku życia lub u któ­rych wyniki badań prze­pro­wa­dza­nych w pierw­szym i dru­gim try­me­strze ciąży wska­zują na wyso­kie ryzyko wystą­pie­nia wad chro­mo­so­mo­wych płodu.

To także kobiety u których inwa­zyjna dia­gno­styka pre­na­talna wiąże się z dużym ryzy­kiem kom­pli­ka­cji (zakażenie przez łożyskowe HIV, HCV, HBS) lub utraty ciąży. Test NIFTY jest również wskazany, gdy chciałabyś uniknąć amniopunkcji. Możesz go wykonać jeśli spodziewasz się bliźniaków.

Ze względu na fakt, że test NIFTY jest badaniem bardzo bezpiecznym nie istnieje zbyt wiele przeciwwskazań do jego wykonania. Mogą się mu poddać nawet kobiety w zagrożonej ciąży.

Czytaj więcej: Przeciwwskazania do testu NIFTY pro

Test Harmony

Test Harmony określa ryzyko najczęściej występujących uszkodzeń płodu, a także pozwala określić jego płeć. Test jest przeznaczony dla kobiet od 10 tygodnia ciąży.

Jest on szczególnie rekomendowany kobietom po 35 roku życia,  które obawiają się inwazyjnej diagnostyki prenatalnej; kobietom, u których wynik badań przesiewowych (USG genetyczne i test PAPPA) wykazał ryzyko zmian oraz u ciężarnych zagrożonych poronieniem. Równie znaczące jest zastosowanie testu Harmony w przypadkach, gdy matka zażywa na stałe jakieś leki, np. przeciwzakrzepowe, gdy ciąża została poczęta po długotrwałym leczeniu niepłodności, a także gdy matka jest zakażona wirusami WZW B oraz  HIV.

Test prenatalny HARMONY można wykonać w ciąży bliźniaczej i nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej, z liczbą zarodków większą niż 2 – ciąża trojacza i o wyższej krotności płodów, gdyż może dawać fałszywe rezultaty, np. wykazywać wysokie ryzyko wad genetycznych, co niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w innych badaniach i stanie faktycznym.

Test NIFTY pro i Harmony – czym jeszcze się różnią?

Jeśli zastanawiasz się, który test wybrać, test NIFTY pro czy test Harmony, warto przeanalizować także inne aspekty, takie jak np. cena. Badania NIFTY pro oraz Harmony są dostępne na polskim rynku w podobnej cenie. Różnica polega na tym, że w cenie badania NIFTY pro pacjentka ma zapewnioną nie tylko pełną analizę, ale i także ubezpieczenie.

Z ubezpieczenia testu NIFTY pro można skorzystać, gdy test da wynik fałszywie negatywny, czyli nic nie wykryje, a dziecko urodzi się chore. Rodzice wtedy mogą liczyć na rekompensatę finansową w wysokości do ok. 210 000 złotych. Z kolei w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży, rodzicom przysługuje odszkodowanie wysokości do ok. 11 000 zł. Trzecia sytuacja, która upoważnia do skorzystania z ubezpieczenia, ma miejsce, gdy test NIFTY pro wskaże konieczność wykonania badania inwazyjnego (wynik nieprawidłowy). W takim przypadku rodzice mogą liczyć na zwrot kosztów wykonania diagnostyki inwazyjnej (w tym między innymi badań takich jak amniopunkcja, kordocenteza, czy badanie FISH), do kwoty około 2600 złotych. Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro

Dodatkowo test NIFTY pro posiada szeroką walidację kliniczną i badanie NIFTY wykonano już ponad 6 000 000 razy na świecie.

Badania genetyczne oparte o analizę wolnego płodowego DNA cieszą się bardzo dobrymi opiniami pacjentów.

Czułość obu testów jest wysoka. Należy pamiętać, że oba badania są badaniami przesiewowymi, a więc wyniki wskazujące wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości  wymagają dodatkowego potwierdzenia badaniami inwazyjnymi takimi jak amniopunkcja.

Jak wygląda wynik testu NIPT?

Zobacz przykładowy wynik testu NIPT wraz z opisem: Wynik testu NIFTY pro

Masz pytania o testy NIPT? Napisz do nas na

Zobacz też inne porównania:

 

Aktualizacja: 9 kwietnia 2021 r. | Źródło: porównanie opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych danych z Internetu.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


test NIFTY pro i NOVA


Data publikacji: 19/12/2019, Data aktualizacji: 29/04/2021

5 odpowiedzi na “Test NIFTY czy HARMONY – który wybrać?”

 1. mamabruna pisze:

  Te testy to fajne rozwiązania i myśle, że wielu przyszłych rodziców by się na nie zdecydowało gdyby nie fakt, że nie wszystkich na nie stać 🙁

 2. Cali pisze:

  Stwierdzono u mnie wysokie ryzyko trysomi. Czy wykonanie tego testu da mi jednoznaczny wynik czy mam sie zdecydowac na amniopunkcje? Chce uniknac amniopunkcji .

  • Diagnozę można postawić tylko przez badanie diagnostyczne (rozstrzygające). Test NIFTY jest badaniem przesiewowym o wysokiej czułości. Nie zastępuje amniopunkcji, jednak może pomóc lekarzowi określić, czy amniopunkcja jest konieczna. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, który doradzi, które badania najlepiej wykonać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Poradnik Ciąża