Test NIFTY czy HARMONY - który wybrać? badaniaprenatalne.pl Przeskocz do treści
Pobierz bezpłatny poradnik

Test NIFTY czy HARMONY – który wybrać?

test nifty a harmony, porównanie nifty a harmony, nifty a harmony różnice, test nifty pro a harmony

Przesiewowe badania prenatalne NIFTY pro i HARMONY są do siebie bardzo podobne i wiele przyszłych mam zastanawia się, które wybrać. Oba testy charakteryzuje duże bezpieczeństwo i dokładność w wykrywaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu. Różnica między testem NIFTY a HARMONY tkwi przede wszystkim w zakresie wykrywanych nieprawidłowości oraz możliwości wykonania w przypadku ciąż mnogich.

test nifty pro nowa rozszerzona wersja testu nifty proTest NIFTY pro i test Harmony należą do genetycznych przesiewowych badań prenatalnych wykonywanych z krwi mamy, opartych na analizie wolnego, pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA, ang. cell free fetal DNA). Są to tzw. badania NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing). Oba też są dostępne w Polsce i można je wykonać prywatnie – nie podlegają refundacji z NFZ. Jeżeli zastanawiasz się, który test wybrać – NIFTY pro czy HARMONY, to koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Spis treści:

 1. Porównanie testu NIFTY pro i HARMONY – tabelka
 2. Jak zrobić test NIFTY pro i HARMONY?
 3. Czy do zrobienia testu NIFTY pro i HARMONY jest potrzebne skierowanie i czy badania są refundowane przez NFZ?
 4. Test NIFTY pro czy HARMONY? Zakres badanych chorób
 5. Test NIFTY pro czy HARMONY? Czas oczekiwania na wynik badania
 6. Wskazania i przeciwwskazania do testu NIFTY pro i HARMONY
 7. Jak wygląda wynik testu NIPT?
 POLECAMY poradnik: Na co zwrócić uwagę przy wyborze testu NIPT? Porównanie 14 badań dostępnych w Polsce 

Porównanie testu NIFTY i HARMONY – tabelka

Jeśli zależy ci na spokojnym przebiegu ciąży to powinnaś zdecydować się na test, który będzie najodpowiedniejszy dla ciebie. Poniżej w tabelce przedstawiamy porównanie testu NIFTY pro i HARMONY (najważniejsze różnice pogrubiono i zaznaczono kolorem). Natomiast opis badań, wskazania i przeciwwskazania znajdziesz w dalszej części artykułu. Wszelkie wątpliwości skonsultuj z lekarzem.

NIFTY pro HARMONY
Prenatalne badanie nieinwazyjne ✅ ✅
Badana próbka Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Co bada test? (szczegółowy zakres badania w dalszej części tabeli) 84 badane mikrodelecje / mikroduplikacje 

6 badanych trisomii: 21 — zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa, 13 — zespół Patau oraz trisomia 9., 16. i 22. chromosomu

4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY

3 badane trisomie: 21— zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa., 13 — zespół Patau

Zaburzenia liczby chromosomów płciowych X i Y

Czułość testu dla trisomii 21. Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅ ✅
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Od 10 tygodnia ciąży Od 10 tygodnia ciąży
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich ✅ ✅
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Ok. 14 dni roboczych
Technologia badania Analizowane jest całe DNA płodu Analizowane są wybrane chromosomy płodu
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Chiny (transport próbki trwa 1-2 dni robocze) USA
Cena testu ok. 2200-2350 zł ok. 2199-2400 zł
Zwrot za badanie diagnostyczne w przypadku wyniku pozytywnego (np. amniopunkcja, mikromacierze, FISH) ✅ (do ok. 2 600 zł) więcej
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅  do ok. 210 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży. więcej
Szczegółowy zakres badania: NIFTY pro HARMONY
Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅
Zespół Turnera (X) ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅
Trisomia 9 ✅
Trisomia 16 ✅
Trisomia 22 ✅
22q (zespół DiGeorge’a) ✅
Zespół diGeorge’a 2 ✅
1p36 ✅
15q (zespół Angelmana) ✅
15q (zespół Pradera-Williego) ✅
4p Wolf-Hirschhorn ✅
11q (zespół Jacobsena) ✅
1q32.2 (zespół Van der Wanda) ✅
16p12.2-p11.2 ✅
2q33.1 ✅
5p (zespół Cri du Chat) ✅
 Inne mikrodelecje i mikroduplikacje (w sumie 84)  ✅ Zobacz zakres

Wybierając badanie warto zwrócić uwagę też na to, czy w przypadku nieprawidłowego wyniku testu NIPT otrzymamy konsultację z lekarzem genetykiem

 Polecamy artykuł: Popularne mity o testach NIPT 

jak wybrać NIPT

Jak zrobić test NIFTY i HARMONY?

Każda mama, która chciałaby wykonać takie badanie powinna zgłosić się do placówki medycznej, która je oferuje w celu pobrania ok. 10 ml krwi z żyły odłokciowej. Pobranie krwi nie wymaga specjalnych przygotowań i nie musisz być na czczo. Zarówno test NIFTY pro, jak i test Harmony można wykonać już od 10. tygodnia ciąży. 

Czy do zrobienia testu NIFTY i HARMONY potrzebne jest skierowanie i czy badania są refundowane przez NFZ?

W Polsce funkcjonuje Program Badań Prenatalnych, w którym mogą wziąć udział kobiety w ciąży. Badania te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i umożliwiają wykonanie wielu analiz z zakresu diagnostyki prenatalnej bezpłatnie. Aby można było skorzystać z refundacji, pacjentka musi spełniać kryteria programu (jednym z nich jest np. wiek powyżej 35 lat), a lekarz wystawiający skierowanie na badanie prenatalne musi posiadać umowę z NFZ.

Jeśli zastanawiasz się, czy wykonać test NIFTY pro czy Harmony i które z tych badań można wykonać na refundację, warto wiedzieć o tym, że oba badania nie są refundowane przez NFZ (jednak czasem jest możliwość opłacenia badania w ratach). Testy można wykonać prywatnie i nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.

Każda kobieta, która wyrazi chęć przeprowadzenia takiego badania powinna zgłosić się do odpowiedniej placówki medycznej. Również lekarz widząc konieczność wykonania takiego testu może ci zaproponować jego wykonanie.

Test NIFTY czy HARMONY? Zakres badanych chorób

Test NIFTY pro analizuje:

 • 6 trisomii (w tym trisomię 21 chromosomu, czyli zespół Downa, a także trisomie: 9, 13, 16, 18 i 22 chromosomu),
 • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji (w tym między innymi zespół DiGeorge’a, zespół Cri du Chat oraz zespół Angelmana),
 • 4 aneuploidie związane z chromosomami płci – zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY.

Dodatkowo, na życzenie rodziców można także określić płeć dziecka.

Test Harmony obejmuje:

 • 3 trisomie – (13, 18 i 21 chromosomu),
 • aneuploidie chromosomów płci (zespół XXX, zespół XYY, zespół Turnera, zespół Klinefertera).

Podobnie, jak w przypadku testu NIFTY pro, test Harmony może także określić płeć dziecka (na wyniku podawana jest na życzenie rodziców).

Test NIFTY czy HARMONY? Czas oczekiwania na wynik

W przypadku testu NIFTY pro wynosi do 10 dni roboczych. Z kolei na test wyniku Harmony pacjentka musi poczekać do 14 dni roboczych.

Test NIFTY czy HARMONY? Wskazania i przeciwwskazania

Test NIFTY pro

Badanie to jest szczególnie wskazane, gdy należysz go grupy tzw. wysokiego ryzyka. W grupie tej znajdują się kobiety, które zaszły w ciążę po 35 roku życia lub u któ­rych wyniki badań prze­pro­wa­dza­nych w pierw­szym i dru­gim try­me­strze ciąży wska­zują na wyso­kie ryzyko wystą­pie­nia wad chro­mo­so­mo­wych płodu.

skutecznosc testu niftyTo także kobiety, u których do zapłodnienia doszło w wyniku zastosowania metody in vitro lub u których inwa­zyjna dia­gno­styka pre­na­talna wiąże się z dużym ryzy­kiem kom­pli­ka­cji (zakażenie przez łożyskowe HIV, HCV, HBS) lub utraty ciąży. Test NIFTY jest również wskazany, gdy chciałabyś uniknąć amniopunkcji. Możesz go wykonać jeśli spodziewasz się bliźniaków.

Ze względu na fakt, że test NIFTY jest badaniem bardzo bezpiecznym nie istnieje zbyt wiele przeciwwskazań do jego wykonania. Mogą się mu poddać nawet kobiety w zagrożonej ciąży.

Pamiętaj jednak, jeśli jesteś po przeszczepie narządów lub szpiku, miałaś w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zajściem w ciąże przetaczaną krew, stwierdzono u ciebie zaburzenia chromosomowe lub byłaś poddana terapii komórkami macierzystymi wówczas badanie może dać fałszywy wynik. Jednak jego wykonanie jest wtedy bezpieczne dla rozwoju płodu i przyszłej mamy.

Test NIFTY pro posiada szeroką walidację kliniczną i badanie NIFTY wykonano już ponad 5 000 000 razy na świecie.

Test Harmony

Test Harmony określa ryzyko najczęściej występujących uszkodzeń płodu, a także pozwala określić jego płeć. Test jest przeznaczony dla kobiet od 10 tygodnia ciąży oraz korzystających z zapłodnienia metodą in vitro.

Jest on szczególnie rekomendowany kobietom po 35 roku życia,  które obawiają się inwazyjnej diagnostyki prenatalnej; kobietom, u których wynik badań przesiewowych (USG genetyczne i test PAPPA) wykazał ryzyko zmian oraz u ciężarnych zagrożonych poronieniem. Równie znaczące jest zastosowanie testu Harmony w przypadkach, gdy matka zażywa na stałe jakieś leki, np. przeciwzakrzepowe, gdy ciąża została poczęta po długotrwałym leczeniu niepłodności, a także gdy matka jest zakażona wirusami WZW B oraz  HIV.

Test prenatalny HARMONY nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej, z liczbą zarodków większą niż 2 – ciąża trojacza i o wyższej krotności płodów, gdyż może dawać fałszywe rezultaty, np. wykazywać wysokie ryzyko wad genetycznych, co niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w innych badaniach i stanie faktycznym.

Test NIFTY pro i Harmony – czym jeszcze się różnią?

Jeśli zastanawiasz się, który test wybrać, test NIFTY pro czy test Harmony, warto przeanalizować także inne aspekty, takie jak np. cena. Badania NIFTY pro oraz Harmony są dostępne na polskim rynku w podobnej cenie. Różnica polega na tym, że w cenie badania NIFTY pro pacjentka ma zapewnioną nie tylko pełną analizę, ale i także ubezpieczenie.

Z ubezpieczenia testu NIFTY pro można skorzystać, gdy test da wynik fałszywie negatywny, czyli nic nie wykryje, a dziecko urodzi się chore. Rodzice wtedy mogą liczyć na rekompensatę finansową w wysokości do ok. 210 000 złotych. Z kolei w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży, rodzicom przysługuje odszkodowanie wysokości do ok. 11 000 zł. Trzecia sytuacja, która upoważnia do skorzystania z ubezpieczenia, ma miejsce, gdy test NIFTY pro wskaże konieczność wykonania badania inwazyjnego (wynik nieprawidłowy). W takim przypadku rodzice mogą liczyć na zwrot kosztów wykonania diagnostyki inwazyjnej (w tym między innymi badań takich jak amniopunkcja, kordocenteza, czy badanie FISH), do kwoty około 2600 złotych. Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro

Badania genetyczne oparte o analizę wolnego płodowego DNA cieszą się bardzo dobrymi opiniami pacjentów.

Czułość obu testów jest wysoka. Należy pamiętać, że oba badania są badaniami przesiewowymi, a więc wyniki wskazujące wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości  wymagają dodatkowego potwierdzenia badaniami inwazyjnymi takimi jak biopsja kosmówkiczy amniopunkcja.

Jak wygląda wynik testu NIPT?

Zobacz przykładowy wynik testu NIPT wraz z opisem: Wynik testu NIFTY pro

Masz pytania o testy NIPT? Napisz do nas na

Zobacz też inne porównania:

 

Aktualizacja: 27 sierpnia 2020 r. | Źródło: porównanie opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych danych z Internetu.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


test NIFTY pro i NOVA


Data publikacji: 19/12/2019, Data aktualizacji: 12/02/2021

5 odpowiedzi na “Test NIFTY czy HARMONY – który wybrać?”

 1. mamabruna pisze:

  Te testy to fajne rozwiązania i myśle, że wielu przyszłych rodziców by się na nie zdecydowało gdyby nie fakt, że nie wszystkich na nie stać 🙁

 2. Cali pisze:

  Stwierdzono u mnie wysokie ryzyko trysomi. Czy wykonanie tego testu da mi jednoznaczny wynik czy mam sie zdecydowac na amniopunkcje? Chce uniknac amniopunkcji .

  • Diagnozę można postawić tylko przez badanie diagnostyczne (rozstrzygające). Test NIFTY jest badaniem przesiewowym o wysokiej czułości. Nie zastępuje amniopunkcji, jednak może pomóc lekarzowi określić, czy amniopunkcja jest konieczna. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, który doradzi, które badania najlepiej wykonać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane
Bezpłatne poradniki

Badania prenatalne

Badania prenatalne

POLECAMY

Ile kwasu foliowego przyjmować w ciąży

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Więcej

REKLAMA

Martwisz się rozwojem swojego dziecka?
Poroniłaś?

grupa badania prenatalne