Test NIFTY pro a Neobona i Neobona Advanced - porównanie i różnice

Test NIFTY pro a Neobona i Neobona Advanced – porównanie

test NIFTY pro a Neobona, NIFTY pro a Neobona porównanie, porównanie NIFTY Pro a Neobona, Czym różni się test NIFTY pro od testu Neobona

Czym różni się test NIFTY pro od testu Neobona i Neobona Advanced? Sprawdź w poniższym zestawieniu.

Test NIFTY pro a Neobona

NIFTY pro Neobona Neobona Advanced
Nieinwazyjne badanie prenatalne
Badana próbka  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Czułość testu dla trisomii 21. Powyżej 99% Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców)
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży
Dla kogo jest rekomendowane badanie Dla wszystkich ciąż Dla wszystkich ciąż Dla ciąż pojedynczych
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych 14 dni roboczych 14 dni roboczych
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Laboratorium BGI,  Hongkong, Chiny (czytaj o transporcie próbki w 1-2 dni robocze) Europa Europa
Metoda badania Sekwencjonowanie Nowej Generacji Technologia paired-end WGS Technologia paired-end WGS w Neobona Advanced i technologia „single-read WGS” w teście Neobona Advanced+
Cena testu 2397 zł RATY
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego ✅ do ok. 2 600 zł*
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ do ok. 210 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży. Czytaj więcej
Zakres badania: NIFTY pro Neobona Neobona Advanced
Analiza liczby  chromosomów 6 trisomii (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci 3 badane trisomie, w teście rozszerzonym dodatkowo zmiany liczby chromosomów płci

 

 

3 badane trisomie  i zmiany liczby chromosomów płci. W wersji rozszerzonej aneuploidie wszystkich pozostałych chromosomów
Trisomia 21 (zespół Downa)
Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
Trisomi 13 (zespół Patau)
Trisomia 9
Trisomia 16
Trisomia 22
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ w wersji rozszerzonej
Zespół Turnera (X)  ✅ w wersji rozszerzonej
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ w wersji rozszerzonej
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ w wersji rozszerzonej
Zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji: 84 zespoły mirodelecji i mikroduplikacji. 5 mikrodelecji w wersji rozszerzonej 5 mikrodelecji w wersji rozszerzonej
Zespół DiGorge’a (22q11.21) ✅ w wersji rozszerzonej ✅ w wersji rozszerzonej
Delecja 1p36 ✅ w wersji rozszerzonej ✅ w wersji rozszerzonej
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2) ✅ w wersji rozszerzonej ✅ w wersji rozszerzonej
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3) ✅ w wersji rozszerzonej ✅ w wersji rozszerzonej
Zespół Cri-du-chat (5p) ✅ w wersji rozszerzonej ✅ w wersji rozszerzonej
Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13
Zespół CHDM (6q27)
Zespół delecji chromosomu 15q14
Zespół duplikacja chromosomu 17q12
Zespół delecji chromosomu 17q12
Zespół duplikacji chromosomu 3q29
Zespół delecji chromosomu 3q29
Zespół duplikacja chromosomu 8q22.1
Zespół delecji chromosomu 8q22.1
Holprosencefalia 1 (21q22.3)
Zepół WAGR (11p13)
Zespół delecji chromosomu 7q11.23
Zespół duplikacji chromosomu 7q11.23
Zespół Potockiego-Shaffer’a (11p11.2)
HCD (15q26.1)
Delecja telomeryczna chromosomu Xq22.3
Zespół delecji chromosomu 17q21.31
Zespół delecji chromosomu Xp11.3
Zespół delecji chromosomu 3q13.31
Zespół delecji chromosomu 8p23.1
Zespół duplikacji chromosomu 8p23.1
Zespół mikrodelecji 12q14
Zespół delecji chromosomu 17q23.1-q23.2
Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2)
Zespół Smith-Magenis’a (17p11.2)
Zespół duplikacji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 19q13.11
Zespół duplikacji chromosomu 2q35
Zespół delecji chromosomu 15q25
Zespół delecji chromosomu 22q11.2
Delecja chromosomu 7q
Zespół delecji chromosomu 18q
Zespół delecji chromosomu 9p
Zespół delecji chromosomu 14q11-q22
Zespół delecji chromosomu 6q11-q14
Zespół delecji chromosomu 8q12.1-q21.2
Zespół delecji chromosomu Xq21
Zespół delecji chromosomu 1q41-q42
Zespół delecji chromosomu 6q24-q25
Zespół Dandy-Walker’a (3q22-q24)
Zespół delecji chromosomu 18p
Zespół delecji chromosomu 10q26
Zespół delecji chromosomu 3pter-p25
Zespół delecji chromosomu 2p12-p11.2
Zespół delecji chromosomu 5q14.3
Zespół delecji chromosomu 13q14
Zespół delecji chromosomu 10q22.3-q23.2
Zespół Levy-Shanske’go (15q26-qter)
Zespół delecji chromosomu 15q26-qter
Zespół delecji chromosomu 6pter-p24
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) (2q31)
Zespół duplikacji chromosomu Xq27.3-q28
Holoprosencefalia 6 (2q37.1-q37.3)
Zespół delecji chromosomu Xp21
Zespół WAGRO (11p13-p12)
Zespół delecji chromosomu 4q21
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego (17p12-p11.2)
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) (22q11)
Zespół Jacobsena (11q23)
Zespół DiGeorge 2 (10p14-p13)
Zespół Langer-Giedion (8q24.11-q24.13)
Zespół delecji chromosomu 2p16.1-p15
Zespół triplikacji chromosomu 4q32.1-q32.2
Zespół delecji chromosomu 16p12.2-p11.2
Zespół duplikacji chromosomu Xp11.23-p11.22
Zespół duplikacji chromosomu 2q31.1
Zespół delecji chromosomu 2q33.1
Zespół delecji chromosomu Xq28
Zespół duplikacji chromosomu 22q11.2
Zespół delecji chromosomu 16p
Zespół delecji chromosomu 16p13.3
Zespół mikroduplikacji chromosomu 16p11.2-p12.2
Zespół delecji chromosomu 5q12
Zespół delecji chromosomu 1p32-p31
Zespół duplikacji chromosomu 1p31
Zespół delecji chromosomu 16q22
Zespół Frias (14q22.1-q22.3)
RH płodu (opcja dodatkowa do badania)

jak wybrać nipt

Test NIFTY a test Neobona – na czym polegają te badania?

Test NIFTY pro i test Neobona to badania prenatalne, które opierają się na analizie wolnego płodowego DNA (pozakomórkowego DNA płodu) wyizolowanego z próbki krwi ciężarnej. Należą one do grupy prenatalnych badań przesiewowych i pozwalają oszacować ryzyko występowania chorób genetycznych. Oba badania można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, charakteryzuje je wysokie bezpieczeństwo (brak ryzyka poronienia) oraz czułość powyżej 99%.

Test NIFTY a test Neobona – o czym informuje wynik tych badań?

Nieprawidłowy (pozytywny) wynik badań przesiewowych takich jak NIFTY oraz Neobona informuje o tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia danej choroby genetycznej jest wysokie. W celu jego potwierdzenia wykonuje się prenatalne badania diagnostyczne, które są inwazyjne (takie jak np. amniopunkcja). Najczęściej jednak badania NIPT takie jak NIFTY czy Neobona nie wykazują nieprawidłowości i dają prawidłowy (negatywny) wynik. Dla rodziców oznacza to odzyskanie spokoju, ponieważ zyskują oni cenną informację, że ich dziecko rozwija się prawidłowo, bez badanych chorób genetycznych.

Test NIFTY a test Neobona – czym różnią się te nieinwazyjne badania prenatalne?

Czym różni się test NIFTY od testu Neobona? Przede wszystkim zakresem wykrywanych chorób oraz ubezpieczeniem.

Zakres badania

Dostępna już na polskim rynku najnowsza wersja testu NIFTY – NIFTY pro potrafi wykryć 94 chorób, w tym 84 mikrodelecji i mikroduplikacji. Test Neobona Advanced bada 5 mikrodelecji, natomiast wersja podstawowa testu nie obejmuje analizy materiału genetycznego pod kątem zespołów mikrodelecji i mikroduplikacji.

Test NIFTY pro bada 6 trisomii: 21. – zespół Downa, 18. – zespół Edwardsa, 13. – zespół Patau, a także trisomie 9, 16 i 22 chromosomu. Trzy ostatnie nie są badane w teście Neobona. Test NIFTY pro bada 4 zaburzenia związane z liczbą chromosomów płci – zespół XXX, zespół XYY, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, które są również w zakresie testu Neobona.

Badanie NIFTY pro to jedyne takie nieinwazyjne badanie prenatalne, które jest dostępne z ubezpieczeniem.

Rodzice, którzy wykonali test NIFTY pro, mogą liczyć na odszkodowanie w sytuacji, gdy:

  • Test NIFTY pro dał fałszywie negatywny wynik przed narodzinami i rodzice zdecydowali się na terminację ciąży – odszkodowanie wynosi do około 11 000 złotych*,
  • Test NIFTY pro dał fałszywie negatywny wynik i dziecko urodziło się z jedną z badanych w teście chorób genetycznych – odszkodowanie wynosi do około 210 000 złotych*.

Jeśli natomiast test NIFTY pro dał nieprawidłowy (pozytywny) wynik i zaszła konieczność wykonania badań prenatalnych diagnostycznych, rodzice mogą liczyć na zwrot kosztów wykonania diagnostyki (w kwocie do 2600 złotych).

Test NIFTY został zatwierdzony w największym badaniu na świecie dotyczącym dotychczasowej skuteczności klinicznej NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż. O pewności i wiarygodności badań NIFTY świadczy także fakt, że wykonano je już u ponad 5 000 000 kobiet na całym świecie

Zobacz też:


*W zależności od kursu walut

Źródło: porównanie opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych danych z Internetu | Zdjęcie: pixabay.com | Aktualizacja: 10 kwietnia 2020 r.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


5/5 - (3 głosów / głosy)

Data publikacji: 10/04/2020, Data aktualizacji: 05/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak wybrac nifty pro