Test NIFTY pro – wyniki badania. Jak wyglądają i co oznaczają?

Test NIFTY Pro – wynik przykładowy z opisem

Wynik testu NIFTY pro dostarcza informacji na temat występowania u dziecka zespołu Downa (trisomii 21) i innych trisomii, czterech chorób związanych z chromosomami płci oraz 84 badanych mikrodelecji i mikroduplikacji. Badanie określa też płeć dziecka, która podawana jest na dokumencie na życzenie rodziców. Sprawdź, jakich informacji może dostarczyć Ci wynik testu NIFTY PRO i gdzie znaleźć przykładowy wynik testu NIFTY pro.

Czy wiesz, że… Test NIFTY pro jest najszerszym testem NIFTY. Bada aż 94 choroby i ma pełne ubezpieczenie, obejmujące cały zakres badanych chorób (nie tylko wybrane nieprawidłowości).

Spis treści:

 1. Co zawiera wynik testu NIFTY Pro?
 2. Przykładowy wynik testu NIFTY Pro
 3. Jak odczytać wynik testu NIFTY Pro?
 4. Ubezpieczenie wyniku testu NIFTY Pro
 5. Test NIFTY pro – wyniki a płeć dziecka
 6. Test NIFTY – wyniki w ciąży bliźniaczej
 7. Błędne wyniki NIFTY pro
 8. Wynik NIFTY pro po ilu dniach jest dostępny?
 9. Wynik testu NIFTY pro – częste pytania

5/5 - (6 głosów / głosy)

Test NIFTY – wynik zawiera:

 • dane pacjentki,
 • tabelę z badanymi chorobami, wynikiem, prawdopodobieństwem i interpretacją,
 • adres i dane kontaktowe laboratorium wykonującego badanie,
 • imię, nazwisko i podpis osoby zatwierdzającej badanie,
 • numer wpisu w rejestrze oraz datę,
 • opis testu,
 • tabelę z danymi klinicznymi.

Przykładowy wynik testu NIFTY Pro

Jeśli chcesz otrzymać przykładowy wynik testu NIFTY pro, napisz wiadomość na adres

Jak odczytać wynik testu NIFTY Pro?

UWAGA. Wynik badania prenatalnego powinien być zawsze interpretowany przez lekarza!

Na wyniku NIFTY jest podana jest interpretacja oraz – w przypadku wyniku pozytywnego – zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Każdy wynik badania powinien być skonsultowany ze specjalistą, ponieważ tylko on jest w stanie zinterpretować go prawidłowo.

 • Wynik prawidłowy (niskie ryzyko) – dzięki wysokiej czułości (dla trisomii 21. ponad 99%), prawidłowy wynik NIFTY może pozwolić uniknąć amniopunkcji.
 • Wynik nieprawidłowy (wysokie ryzyko) – taki wynik jest wskazaniem do wykonania badań prenatalnych diagnostycznych, takich jak np. amniopunkcja. W takiej sytuacji jest ona refundowana do kwoty około 2 600 zł w ramach ubezpieczenia NIFTY pro.

W NIFTY jest niskie prawdopodobieństwo wystąpienia wyniku fałszywie pozytywnego (wskazującego na chorobę, której nie ma). Dla trisomii 21., 18., 13. wynosi ono poniżej 0,05%. Dzięki temu mniej mam mających zdrowe dziecko jest kierowanych na badania inwazyjne.

Konsultacja wyniku NIFTY

W niektórych laboratoriach w cenie NIFTY pro jest możliwość skonsultowania nieprawidłowego wyniku z lekarzem genetykiem. Warto o to dopytać przed zleceniem testu.

informacjaDlaczego ważne jest, aby wynik NIFTY konsultował lekarz genetyk?

„W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania genetycznego wykonywanego na wolnym, płodowym DNA wskazana jest konsultacja pacjentki z specjalistą genetykiem klinicznym lub perinatologiem”

Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA, Ginekol Pol. 2015, 86, 966-969

Więcej informacji na co warto zwrócić uwagę wybierając NIPT znajdziesz w poradniku:

jak wybrać nipt

Ubezpieczenie wyniku testu NIFTY Pro

NIFTY jest jedynym testem NIPT z ubezpieczeniem wyniku. Wynik testu NIFTY Pro jest ubezpieczony w trzech sytuacjach:

 • uzyskanie wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu – jeśli dziecko urodzi się jedną z trzech trisomii (13, 18, 21), a wynik testu NIFTY na to nie wskazywał, matce zostanie wypłacone odszkodowanie wysokości ok. 210 000 zł. Wynik fałszywie negatywny zdarza się w około 1/10 000 badanych przypadków. [1]
 • wynik fałszywie negatywny przed urodzeniem, z terminacją ciąży – odszkodowanie wynosi wtedy do ok. 11 000 zł.
 • uzyskanie wyniku wskazującego na konieczność wykonania badania inwazyjnego (np. amniopukcji) – jeśli wynik testu NIFTY wskaże duże ryzyko wystąpienia trisomii płodu, matka może starać się o pokrycie kosztów wykonania prywatnego badania inwazyjnego do ok. 2600 zł. 

UWAGA. Tylko oryginalny test NIFTY PRO wykonywany w BGI posiada pełne ubezpieczenie wyniku (obejmujące wszystkie badane choroby). Wykonaj test NIFTY PRO w autoryzowanych placówkach. SPRAWDŹ ADRESY GDZIE ZROBIĆ NIFTY PRO >>

Umow badanie NIFTY pro online

Test NIFTY pro wyniki a płeć dziecka

Nifty PRO umożliwia poznanie płci dziecka już od 10 tygodnia ciąży. Na życzenie rodziców informacja ta dołączana jest do wyniku całego badania. Identyfikacja płci polega na ustaleniu, czy w DNA płodu obecny jest chromosom Y, świadczący o płci męskiej. Wykrycie chromosomu Y oznacza płeć męską, brak chromosomu Y – żeńską.

Wiarygodność testu NIFTY pro przy ustalaniu płci płodu wynosi 99,53%, ryzyko pomyłki jest więc bardzo małe i wynosi więc mniej niż 0,5%.

Identyfikacja płci płodu mieści się w cenie testu NIFTY pro, więc nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wystarczy, że rodzice wypełniając dokumenty przy zleceniu badania, zaznaczą odpowiednią opcję.

Test NIFTY – wyniki w ciąży bliźniaczej

Badanie NIFTY pro można przeprowadzić również w ciąży mnogiej, tylko w bliźniaczej (w przypadku trzech lub więcej płodów nie jest możliwe wykonanie testu NIFTY). Wyniki NIFTY pro w ciąży bliźniaczej obejmują trzy trisomie (zespół Downa, Edwardsa, Patau) i płeć dla obu płodów jednocześnie. Ryzyko wystąpienia poszczególnych trisomii określa się jako niskie lub wysokie, bez podawania liczbowego prawdopodobieństwa (taka możliwość występuje tylko w przypadku ciąży pojedynczej).

Wysokie ryzyko wystąpienia którejkolwiek z trisomii informuje o dużym prawdopodobieństwie występowania nieprawidłowości genetycznych u któregoś z płodów (lub u obu). Aby uzyskać potwierdzenie choroby lub jej wykluczenie, konieczne są inwazyjne badania diagnostyczne (np. amniopunkcja). Są one refundowane w ramach ubezpieczenia NIFTY pro do kwoty ok. 2600 zł.

W przypadku oznaczania płci, wyniki testu NIFTY pro w ciąży bliźniaczej, podobnie jak w przypadku pojedynczej, dotyczą wykrycia chromosomu Y. Wyniki w ciąży bliźniaczej dotyczą jednak obu płodów.

 • Brak chromosomu Y daje świadczy o tym, że oba płody są żeńskie.
 • Natomiast obecność chromosomu Y daje informacje o tym, że jeden z płodów jest męski, a płeć drugiego jest męska lub żeńska.

Test NIFTY pro można wykonać również w przypadku zespołu znikającego bliźniaka. Jednak muszą być spełnione dwa warunki:

 • Obumarcie płodu musi nastąpić przed 8 tygodniem ciąży;
 • Od obumarcia płodu do przeprowadzenia badania musi minąć przynajmniej 8 tygodni.

Błędne wyniki testu NIFTY pro

Test NIFTY pro jest jednym z najdokładniejszych pośród wszystkich testów NIPT i tylko jego wynik objęty jest ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego (oraz wyniku pozytywnego), w całym zakresie badanych chorób. Dokładność testu wynosi ponad 99 proc. dla trisomii 21., co oznacza, że prawdopodobieństwo uzyskania błędnego wyniku jest bardzo małe, ale nie można wykluczyć takiej możliwości, podobnie jak we wszystkich testach NIPT, które mimo wysokiej czułości pozostają badaniami przesiewowymi.

informacjaBardzo niskie prawdopodobieństwo wyniku fałszywie pozytywnego (poniżej 0,05%) sprawia, że dzięki NIFTY pro znacznie mniej matek zdrowych dzieci jest kierowanych na niepotrzebną amniopunkcję.

Może dojść do sytuacji, w której test wykaże nieprawidłowości, których nie potwierdzą badania diagnostyczne (wynik fałszywie pozytywny) lub wynik testu może być prawidłowy, a dziecko urodzi się z wadą genetyczną (wynik fałszywie negatywny). Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne i nie ma możliwości, aby je wcześniej przewidzieć.

Przyczyny fałszywie pozytywnego i fałszywie negatywnego wyniku testu NIFTY pro

Wśród przyczyn uzyskania fałszywego wyniku NIFTY pro wyróżnia się mozaikowatość łożyska, której nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć.

Mozaikowatość łożyska to nieprawidłowo zbudowane łożysko składające się z komórek zdrowych i uszkodzonych. Nieprawidłowe komórki łożyska znajdujące się w krwioobiegu matki mogą zostać zinterpretowane, jako nieprawidłowości płodu.

Jak wspomniano wcześniej, takie wyniki są bardzo rzadkie i dotyczą wszystkich badań prenatalnych wolnego płodowego DNA, jednak tylko w NIFTY pro rodzice mogą liczyć na wysokie odszkodowanie w przypadku uzyskania wyniku fałszywie negatywnego (do ok. 210 000 zł). Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro >>

Wynik NIFTY pro po ilu dniach jest dostępny? Ile czeka się na wynik testu NIFTY pro?

Na wynik testu NIFTY pro czeka się maksymalnie 10 dni roboczych od dnia, w którym próbka dotrze do laboratorium (co trwa 1-2 dni robocze).

Wynik testu NIFTY pro – częste pytania

Czy procent cffDNA wpływa na wynik testu NIFTY pro?

Minimalny procent cffDNA dla NIFTY pro to 3,5 % i wartość ta nie wpływa na pewność wyniku, tylko na możliwość wykonania badania. Dla pewności nie ma więc znaczenia, czy będzie to np. 4% czy 7%. Jeżeli cffDNA będzie za mało, zostanie zgłoszona konieczność ponownego pobrania próbki. Są to jednak bardzo rzadkie sytuacje.

Co oznacza pozytywny i negatywny wynik testu NIFTY pro?

Pozytywny czyli nieprawidłowy wynik testu NIFTY pro oznacza podwyższone ryzyko wystąpienia danej choroby. Zalecana jest wtedy konsultacja z lekarzem oraz wykonanie badań prenatalnych diagnostycznych w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby. Z kolei negatywny wynik testu NIFTY pro oznacza, że nie stwierdzono podwyższonego ryzyka badanej choroby. Niskie ryzyko wskazuje na minimalną szansę (często 1 do kilkuset tysięcy lub kilkunastu milionów) jej wystąpienia.

Czy jakość próbki i jej transport wpływają na wyniki testu NIFTY pro?

Próbki do testu NIFTY transportowane są do laboratorium specjalną przesyłką przeznaczoną dla materiałów medycznych i biologicznych – DHL Medical Express. Centralny monitoring transportu, pierwszeństwo dostaw i szybkie dostarczanie próbek do laboratorium jest gwarancją zachowania ich jakości. Transport próbki NIFTY pro do laboratorium BGI jest szybki jak w Polsce – trwa tylko 1-2 dni robocze.

Test NIFTY pro przeprowadzany jest wyłącznie z nadającego się do tego materiału. Jeśli jakość próbki jest niezgodna ze standardami laboratorium (poziom cffDNA jest zbyt niski, minął termin ważności próbki, itp.), informacja przekazywana jest pacjentce, od której ponownie (nieodpłatnie) pobiera się krew do przeprowadzenia badania. Takie sytuacje są jednak bardzo rzadkie. 

Masz pytania o test NIFTY pro? Dołącz do grupy na Facebooku:

test nifty forum

 

Umów online test NIFTY pro w testDNA w całej Polsce

Cena NIFTY pro w testDNA to 2397 zł i zawiera pobranie próbki w placówce lub w domu (wizyta domowa pielęgniarki) w całej Polsce oraz konsultację nieprawidłowego wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem. Wynik udostępniany jest online w bezpiecznym Panelu Pacjenta.

1. Wybierz przychodnię lub wizytę domową rozwiń
(obie opcje w cenie badania, bez dodatkowych opłat)
2. Wybierz lokalizację rozwiń
Podaj adres, w którym chciałabyś umówić wizytę domową

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica:

Numer domu:

Numer mieszkania: (pole nieobowiązkowe)

Piętro i inne informacje dla personelu i kuriera (pole nieobowiązkowe)

Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Ciechanów, Ul Spółdzielcza 2
Tel. 533 090 626 Ostrów Mazowiecka, ul. Słowackiego 6
Tel. 533 090 626 Płock, ul. Dworcowa 2
Tel. 533 090 626 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Cybernetyki 7
Tel. 533 090 626 Siedlce, ul. Floriańska 57
Tel. 533 090 626 Garwolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel. 533 090 626 Grójec, ul. Olimpijska 8A
Tel. 533 090 626 Ostrołęka, ul. Pileckiego 14
Tel. 533 090 626 Legionowo ul. Sowińskiego 4
Tel. 533 090 626 Kozienice, ul. Lubelska 40
Tel. 533 090 626 Płońsk, ul. Grunwaldzka 11A
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Krzywe Koło 8/10
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Sienna 86
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Ksawerego Bronikowskiego 55
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Wrocławska 21a/7
Tel. 578 217 111 Radom, ul. Andrzeja Struga 19/21
Tel: 533 090 626 Ożarów Mazowiecki, ul. Romana Dmowskiego 39
Tel. 533 090 626 Warszawa, ul. Kobielskiej 23
Tel. 533 090 626 Wołomin, ul. Kościelna 38,
Tel. 533 090 626 Kobyłka, ul. Głowackiego 4
Tel. 533 090 626 Pruszków, ul. Kubusia Puchatka 11
Tel. 533 090 626 Piaseczno, ul. Puławska 34
Tel. 665 761 161 Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 6
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel. 533 090 626 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel. 533 090 626 Cieszyn, u. Frysztacka 20
Tel. 533 090 626 Rybnik, ul. Parkowa 4a
Tel. 533 090 626 Ustroń, ul. Stawowa 2A
Tel. 533 090 626 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8
Tel. 533 090 626 Bielsko Biała, ul. Pszenna 11
Tel. 533 090 626 Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1D
Tel. 533 090 626 Racibórz, Ul. Kolejowa 19A
Tel. 533 090 626 Lubliniec, Ul. Mickiewicza 14
Tel. 533 090 626 Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 2
Tel. 533 090 626 Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel. 533 090 626 Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza 8
Tel. 533 090 626 Pszczyna, ul. Dobrawy 7
Tel. 533 090 626 Żory, ul.Wojska Polskiego 3C
Tel. 533 090 626 Będzin, ul. Małobądzka 141
Tel. 533 090 626 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235
Tel. 533 090 626 Gliwice, ul. Szafirowa 18
Tel. 533 090 626 Skoczów, ul. Mały Rynek 1
Tel. 533 090 626 Szczekociny, Aleja Jana Pawła II 6, 42-445
Tel. 533 090 626 Sosnowiec, Al. Wolności 6
Tel. 533 090 626 Zabrze, ul. Wolności 311
Tel. 533 090 626 ul. Wspólna 2, 43-246 Strumień
Tel. 533 090 626 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Opolska 11/3
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Wiosny Ludów 24
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Witosa 21
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Radockiego 282
Tel. 533 090 626 Katowice, ul. Czerwińskiego 8
Tel. (32) 445 02 61 Częstochowa, ul. Wieluńska 28
Tel. (32) 445 02 61 Częstochowa, al. Wolności 14
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Braniewska 20
Tel. 533 090 626 Kalisz, ul. Majkowska 13a
Tel. 533 090 626 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńska 9
Tel. 533 090 626 Piła, ul. Medyczna 6
Tel. 533 090 626 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 28
Tel. 533 090 626 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel. 533 090 626 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 3
Tel. 533 090 626 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel. 533 090 626 Września, ul. Piastów 16
Tel. 533 090 626 Leszno, ul. Racławicka 1a
Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Kutrzeby 16g/116
Tel. 533 090 626 Poznań, ul. Dąbrowskiego 75 lok 7 i 8
Tel. 533 090 626 Stęszew, ul. Łukaszewicza 1
Tel. 578 217 111 Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Tel. (62) 501 35 07 Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Tel. 665 761 161 Gniezno, ul. Wolności 4a
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Białystok, ul. Sobieskiego 13/8
Tel. 533 090 626 Suwałki, ul. Młynarskiego 9
Tel. 533 090 626 Augustów, ul. Chreptowicza 1
Tel. 533 090 626 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 20
Tel. 533 090 626 Mońki, Al. Wojska Polskiego 42
Tel. 533 090 626 Grajewo, ul. Kolejowa 8
Tel. 533 090 626 Łomża, ul. Akademicka 48 A
Tel. 533 090 626 Białystok, ul. Parkowa 14 lok. 84
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Biała Podlaska, Gabriela Narutowicza 35
Tel. 533 090 626 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel. 533 090 626 Lublin, ul. Przyjaźni 13
Tel. 533 090 626 Zamość, ul. Jasna 14
Tel. 533 090 626 Hrubieszów, Ul. Leśmiana 28
Tel. 533 090 626 Kraśnik, Ul. Zygmunta Krasińskiego 16
Tel. 533 090 626 Parczew, ul. 11 listopada 48
Tel. 533 090 626 Puławy, ul. Centralna 15
Tel. 533 090 626 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel. 533 090 626 Tomaszów Lubelski, ul. Petera 3
Tel. 533 090 626 Lubartów, ul.Mickiewicza 3-5
Tel. 533 090 626 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 18
Tel. 533 090 626 Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tel. 533 090 626 Liblin, ul. Okopowa 3
Tel. 533 090 626 Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Brodnica, ul.Kopernika 8
Tel. 533 090 626 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 3-5
Tel. 533 090 626 Grudziądz, ul. Klasztorna 9/11
Tel. 533 090 626 Inowrocław, ul. Dworcowa 71
Tel. 533 090 626 Toruń, ul. Stefana Srebrnego 1
Tel. 533 090 626 Włocławek, ul. Zduńska 2
Tel. 533 090 626 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 4 a
Tel. 533 090 626 Wielgie, ul. Starowiejska 10
Tel. 533 090 626 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 145
Tel. 533 090 626 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel. 533 090 626 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14
Tel. 533 090 626 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 56
Tel. 533 090 626 Tarnów, ul. Niepodległości 3A
Tel. 533 090 626 Krynica Zdrój, ul. Reymonta 21
Tel. 533 090 626 Kraków, ul. Mehoffera 6
Tel. 533 090 626 Krzeszowice, ul. Stolarska 1
Tel. 533 090 626 Zakopane, ul. Orkana 6
Tel. 533 090 626 Wieliczka, ul. Wincentego Pola 4a
Tel. 533 090 626 Wadowice, osiedle Kopernika 10B
Tel. 533 090 626 Myślenice, ul. Oś Tysiąclecia 1, 32-400
Tel. 533 090 626 Miechów, ul. Juliusza Słowackiego 13
Tel. 533 090 626 Chrzanów, ul. J. Skorupki 1 C
Tel. 533 090 626 Oświęcim, Pl. Kościuszki 12
Tel. 533 090 626 Bochnia, ul. Krakowska 27 A
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Gdynia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel. 533 090 626 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel. 533 090 626 Słupsk, ul. Orląt Lwowskich 2
Tel. 533 090 626 Czarne, Plac Wolności 10
Tel. 533 090 626 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 20/1
Tel. 533 090 626 Malbork, ul.Dworcowa 14
Tel. 533 090 626 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel. 533 090 626 Kartuzy, ul. Sambora 21A
Tel. 533 090 626 Bytów, ul. Lęborska 11
Tel. 533 090 626 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego, 84–200
Tel. 533 090 626 Tuchomie, Jana III Sobieskiego 22
Tel. 533 090 626 Gdańsk, Staropolska 32 B
Tel: 533 090 626 Gdańsk, ul. Kombatantów 4/22
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Gorzyce, ul. Piłsudskiego 17
Tel. 533 090 626 Przemyśl, ul. Opalińskiego 13
Tel. 533 090 626 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 36
Tel. 533 090 626 Sanok, ul. Przemyska 24
Tel. 533 090 626 Krosno, ul. 1000 lecia 13
Tel. 533 090 626 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53
Tel. 533 090 626 Lubaczów, ul. Kościuszki 141, 37–600
Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Architektów 11
Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31
Tel. 533 090 626 Przemyśl, ul. Mickiewicza 27
Tel. 578 217 111 Sanok ul. Witkiewicza 5
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 1 B
Tel. 533 090 626 Legnica, ul. Biegunowa 2
Tel. 533 090 626 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 22-23
Tel. 533 090 626 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel. 533 090 626 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 4
Tel. 533 090 626 Ślęza, ul. Przystankowa 2
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Trwała 7
Tel. 533 090 626 Świdnica, ul. Kliczkowska 37
Tel. 533 090 626 Złotoryja, ul. Rynek 5/2
Tel. 533 090 626 Jawor, ul. Piłsudskiego 10
Tel. 533 090 626 Kamienna Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel. 533 090 626 Ząbkowice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Tel. 533 090 626 Legnica, ul. Piekarska 7
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Kunickiego 37 A
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Skarbowców 121-123
Tel. 578 217 111 Wałbrzych, ul. Wysockiego 24-24 A
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
Tel. 533 090 626 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Ogrody 29
Tel. 533 090 626 Starachowice, ul. Jana Pawła II 1
Tel. 533 090 626 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 33
Tel. 533 090 626 Włoszczowa, Ul. Mleczarska 11
Tel. 533 090 626 Sędziszów, ul. Dworcowa 23, 28-340
Tel. 533 090 626 Kielce, ul. Paderewskiego 4 B
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20
Tel. 533 090 626 Prudnik, ul. Ogrodowa 2a
Tel. 533 090 626 Opole, ul. Katowicka 55
Tel. 533 090 626 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28
Tel. 533 090 626 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 9
Tel. 533 090 626 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kutno, ul. Sienkiewicza 16
Tel. 533 090 626 Łódź, ul. Kniaziewicza 20 A
Tel. 533 090 626 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13A
Tel. 533 090 626 Radomsko, ul. Mickiewicza 29
Tel. 533 090 626 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel. 533 090 626 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 15
Tel. 533 090 626 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel. 533 090 626 Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel. 533 090 626 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 10
Tel. 533 090 626 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel. 533 090 626 Pabianice, ul. Warszawska 6
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Szczytno, ul. Chrobrego 10
Tel. 533 090 626 Ostróda, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel. 533 090 626 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 1A
Tel. 533 090 626 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel. 533 090 626 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel. 533 090 626 Olecko, ul. 11 Listopada 23, 19-400
Tel. 533 090 626 Lidzbark Warmiński, ul. 11- tego Listopada 15
Tel. 533 090 626 Braniewo, ul. Żeromskiego 14a
Tel: 533 090 626 Markusy 66
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Szczecin, al. Wyzwolenia 7
Tel. 533 090 626 Szczecinek, ul. Kilińskiego 7
Tel. 533 090 626 Wałcz, ul. Piastowska 3
Tel. 533 090 626 Koszalin, ul. Traugutta 31/3
Tel. 533 090 626 Świnoujście, ul. Piłsudskiego 23-25
Tel. 533 090 626 Gryfice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel. 533 090 626 Myślibórz, ul. Kościelna 15
Tel. 533 090 626 Kamień Pomorski, ul. Kopernika 28
Tel. 533 090 626 Goleniów, ul. Partyzantów 11
Tel. 533 090 626 Stargard, ul. Kilińskiego 3
Tel. 578 217 111 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Chrobrego 20 A
Tel. 533 090 626 Wschowa, ul. Zygmunta Starego 4
Tel. 533 090 626 Żary, ul. Strzelców 10
Tel. 533 090 626 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 9 K
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Jedności 59
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99,
Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 34
Telefon: Adres:
Tel. 533 090 626 Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 52
Tel. 533 090 626 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 3
Tel. 533 090 626 Głogów, ul. Długa 88
Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopolski, ul. 30 Stycznia 15/9
3. Wybierz termin rozwiń

Wybierz preferowaną datę badania. Najszybsze terminy (w tym samym dniu i na następny dzień)
są zwykle dostępne w placówce. Czas oczekiwania na wizytę domową wynosi zwykle 2 dni.

Wybierz preferowaną datę

Wybierz preferowane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Czy przed złożeniem zamówienia kontaktowali się Państwo z nami?

Z kim się Państwo kontaktowali?

Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice, o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26. Pokaż całość >> Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Po otrzymaniu formularza nastąpi kontakt telefoniczny w ciągu jednego dnia w celu potwierdzenia terminu i dokończenia rezerwacji.

Można później skorzystać z różnych form płatności, w tym rat i płatności odroczonych (P24NOW).

.

Przeczytaj więcej o teście NIFTY Pro:

5/5 - (6 głosów / głosy)

Źródła:  [1] https://badaniaprenatalne.pl/dlaczego-mamy-decyduja-sie-na-badanie-nifty | Zdjęcie:  serezniy/123rf.com

Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


5/5 - (6 głosów / głosy)

Data publikacji: 28/08/2020, Data aktualizacji: 18/05/2023

5 odpowiedzi na “Test NIFTY pro – wyniki badania. Jak wyglądają i co oznaczają?”

 1. Jsg Jsg pisze:

  Czy ma.to znaczenie czy wynik jest wyrażony w miliardach/ milionach czy tysiącach?
  Widziałam że niektóre osoby mają róznice w wynikach, wyrażone własnie w takich liczbach.
  jak również na jednym wyniku np.trisomia 21 1: kilkuset milionów, a pozostałe 1 do kilkuset miliardów
  A wynik nieprawidłowy jest wyrażony tylko jako poniżej 20

  • badaniaprenatalne.pl badaniaprenatalne.pl pisze:

   W przypadku NIFTY pro wynik jest zapisany w rubryce „WYNIKI” i jest to „Wysokie ryzyko/wykryto lub „Niskie ryzyko/Nie wykryto”. Nie ma udostępnionych przedziałów prawdopodobieństwa dla jakich laboratorium określa dany wynik. Zapraszamy do kontaktu jeśli chciałaby Pani otrzymać przykładowy wynik z opisem.

 2. Ola Ola pisze:

  Dziewczyny, ile czekałyście w ostatnim czasie na wynik NIFTY pro?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *