Eksperci portalu badaniaprenatalne.pl - Ciąża i poród, badania w ciążyBadaniaprenatalne.pl

Nasi eksperci

Aktualizacja: 2 lutego 2018 r.

Poniżej prezentujemy ekspertów, którzy wyrazili chęć pomocy czytelnikom portalu badaniaprenatalne.pl poprzez dostarczenie materiałów merytorycznych z poszczególnych dziedzin. Zapraszamy do zapoznania się z profilami ekspertów oraz do lektury przygotowanych przez nich artykułów..

specjalista położnictwa i ginekologii | pielęgniarka | specjalista genetyk kliniczny |

ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwapsycholog | dietetyk  


Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

wiechec

Ukończył Wydział Lekarski Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 roku. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzrostu płodu — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u płodu, oceny ultra­sono­graficznej szyjki macicy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej.

Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia (2008-2009r.).Jest rozpoznawanym na świecie wykładowcą i trenerem w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej. Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku.

Kontakt: Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM i Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Kopernika 23, 30-011 Kraków, tel 12-4248423

W ramach własnej praktyki lekarskiej IPL: MWU Dobre USG, 31-209 Kraków, ul. Fieldorfa Nila 14/JU3  tel. 667 671 671, 607 472 472, www.dobreusg.pl


 Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Odbył liczne staże w kraju i zagranicą oraz kursy USG z zakresu ginekologii, położnictwa, wykrywania wczesnych wad rozwojowych płodu, USG piersi, tarczycy i jamy brzusznej, kursy krioterapii, szczepień przeciwko HPV uzyskując umiejętności potwierdzone wieloma Certyfikatami. Pracował w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Zofii w Warszawie przy ul. Żelaznej. Szczególne zainteresowania to ginekologia endokrynologiczna. Dyrektor Kliniki Demeter.

Kontakt: Demeter Białostocka, ul. Białostocka 7, 03-741 Warszawa dzielnica: Praga Północ telefon 22 619-81-94, kom. 536-833-777, www.demeter.com.pl


Dr n. med. Lech Dudarewicz, Specjalista ginekolog-położnik

Lech Dudarewicz

Zajmuje się diagnostyką prenatalną od 1994 roku. W latach 1994-2002 pracował w Poradni Genetycznej AM w Łodzi, od grudnia 2002 w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.W latach 2000-2001 staż naukowy w Laboratorium Medycyny Prenatalnej i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Kantonalnego w Bazylei w Szwajcarii. Posiada certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu, uprawniający do oceny ryzyka aneuploidii u płodu.

Kontakt: ul. Kamińskiego 31, 90-219 Łódź, lechdudarewicz@wp.pl, dudarew@yahoo.com, Tel. 0-603 166 978, www.usg-3d.pl


Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny

W trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej. Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Św. Anny w Piasecznie. Szczególne zainteresowania zawodowe to kwestie zdrowia kobiet, niepłodności, antykoncepcji, ciąży, diagnostyki prenatalnej i porodu naturalnego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Szpitalem Św. Zofii w Warszawie, następnie z Przychodnią Leczenia Niepłodności NOVUM.

Autorka licznych publikacji popularnonaukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii, współpracująca m.in. z miesięcznikiem “Dziecko”. Prywatnie mama dwójki dzieci urodzonych w domu, w nielicznych wolnych chwilach praktykująca jogę.

Kontakt: NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno, (22) 735 41 01, (22) 735 41 18, (22) 735 41 26 Telefon czynny całą dobę


Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Pracuje w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest autorem licznych prac naukowych, referatów, wystąpień naukowych z zakresu ginekologii i położnictwa, w tym rozdziału w podręczniku dla lekarzy i studentów. Studiował i praktykował we Wrocławiu oraz Ruhr-Universität Bochum w Niemczech. Szczególnie zaangażowany jest w diagnostykę prenatalną i endoskopowe leczenie ginekologiczne. Dyrektor ds. medycznych Pregnabit. Wierzy, że technologie mobilne stanowią doskonałe wsparcie dla lekarzy i pacjentek.


Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Aktualnie pracuje w Instytucie Zdrowia Politechniki Radomskiej i prywatnym centrum medycznym: Prof-Med i Corten Medic. Były ordynator oddziału ginekologiczno położniczego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Radomiu. Pracował również w Dublinie w Irlandii.

Kontakt: ul.Wyszyńskiego 3/2, 26-600 Radom, tel. 601228585


Katarzyna Uryga, pielęgniarka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału filozoficznego. Od 13 lat w zawodzie pielęgniarki, obecnie pracuje w Klinice Krakowskiej przy ul. Mehoffera w Krakowie na stanowisku naczelnej pielęgniarki.

Kontakt: kuryga@vp.pl


Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, specjalista genetyk kliniczny

Genetyką kliniczną zajmuję się od kilkunastu lat jako pracownik, a obecnie współpracownik Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W ramach swojej pracy w poradni genetycznej testDNA udziela telefonicznych konsultacji pacjentom chcącym omówić wyniki badań genetycznych lub porozmawiać na temat nosicielstwa chorób genetycznych w rodzinie.

Kontakt: Rejestracja telefoniczna (32) 445 31 71, codziennie od 8.00 do 21.00, www.poradagenetyka.pl


dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej

Renata PosmykCzłonek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001-2009 byłam asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyłam wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdałam egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej.

Od 2009 roku pracuję w Poradni Genetycznej “Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie staram się podnosić swe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.


Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Prokurat

Biotech­nolog, pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Jest też absol­wen­tem studiów pody­plo­mowych na kierunku “Zarządzanie Jed­nos­tkami Zdrowia Pub­licznego” Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Od 2004 r. związana z marką testDNA, gdzie obec­nie zaj­muje stanowisko Dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych. Od samego początku ma bezpośredni kon­takt z pac­jen­tami stąd też doskonale zna ich potrzeby. Pry­wat­nie mężatka, mama dwójki małych dzieci i pasjonatka dobrego kina.


Olga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Olga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Odbyła cykl szkoleniowy z zakresu terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Ukończyła także Kurs z Zakresu Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej w Katowicach. Ukończyła kształcenie w ramach czteroletniego kursu podyplomowego w Śląskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, który przygotowuje do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stosuje model zintegrowany łączący metody z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, krótkoterminowej, psychodramy. Pracuje również z ciałem wykorzystując metody wizualizacji, relaksacji i ćwiczeń zaczerpniętych z systemu hatha – jogi. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po traumatycznych przejściach, borykającymi się z problemami zdrowotnymi, cierpiącymi z powodu uzależnienia. Pracuje w Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin w Katowicach oraz prowadzi Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: Tel. + 48 510-379-421, e-mail: poczta@twojpsycholog.info.pltwojpsycholog.info.pl, Gabinet Psychoterapii Przystań, ul. Barbary 14/8, Katowice


Magdalena Kornacka, dietetyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Dietetyka oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Lekarskim, kierunek Żywienie Kliniczne. Zawodowo związana z Krapkowickim Centrum Zdrowia, gdzie kieruje i nadzoruje Poradnią Chorób Metabolicznych i Bariatrii. Dodatkowo jestem Wiceprezesem fundacji My New Life. Jako dietetyk, aby być na bieżąco z najnowszą wiedzą i odkryciami naukowymi w zakresie żywienia i dietetyki uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach. M. in. w:

  • Konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
  • IV Ogólnopolskich Dniach Otyłości, których organizatorem była Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Matebolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • V Małopolskich Dniach Diabetologicznych, których organizatorem była Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
  • Kursie żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych oraz Kursie leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych organizowane przez Polską Szkołę Żywienia Klinicznego I Metabolizmu
  • Warsztatach: „Postępowanie w nietolerancji Pokarmowej i Indywidualny Model Żywieniowy” zorganizowany przez Cambridge Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

To, co wyróżnia moją pracę to holistyczne podejście do człowieka. Dlatego szczegółowy wywiad żywieniowy, wywiad w kierunku przebytych chorób, analiza wyników badań medycznych i analiza składu ciała metoda bioimpedacji elektrycznej są niezbędnym elementem pierwszej wizyty. Dopiero taka wiedza daje możliwość przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dla każdego pacjenta.

Kontakt: tel. 501 980 115, e-mail: magda.kornacka@vp.pl


mgr Aleksandra Majsnerowska – dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wykształcenia dietetyk kliniczny oraz pedagog. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz animatorka aktywności fizycznej. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Organizuje i prowadzi liczne warsztaty, wykłady oraz spotkania poświęcone zdrowiu. Na co dzień swoją poradnię prowadzi w Centrum Rodziny, gdzie współpracuje z Fundacją Rodziny oraz Szkołą Rodzenia Ksenia. W ramach Akademii Zdrowej Rodziny współprowadzi warsztaty dla przyszłych mam dotyczące żywienia kobiet w ciąży oraz żywienia dzieci. W Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Elfik” pracuje z małymi pacjentami z zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu. Współpracuje z Ośrodkiem Troski o Płodność „Juglans”. W pracy zawodowej wiele uwagi poświęca prawidłowemu funkcjonowaniu mikroflory jelitowej swoich pacjentów. Specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń spektrum autyzmu, alergii i nietolerancji pokarmowych oraz chorób autoimmunizacyjnych.


mgr Katarzyna Nowak, dietetyk kliniczny FoodMed Centrum

Z wykształcenia dietetyk kliniczny, biotechnolog i edukator diabetologiczny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ramach programu stypendialnego uczestniczyła w badaniach nad wpływem czynników środowiskowych na DNA człowieka prowadzonych w Instytucie Genomiki i Biotechnologii na Uniwersytecie w Vila Real. Uczestniczka w wielu programach o tematyce prozdrowotnej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń gospodarki węglowodanowej i hormonalnej, szczególne u kobiet ciężarnych oraz planujących ciążę. Współpracuje z Ośrodkiem Troski o Płodność „Juglans”. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla diabetyków oraz ich najbliższych, a także indywidualną edukację diabetologiczną dla pacjentów przyjmujących insulinę (także tych, którzy stosują osobiste pompy insulinowe). 


Chcesz nawiązać współpracę z nami?

Napisz na adres redakcja@badaniaprenatalne.pl


 

Przeczytaj również:

04/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Polecane

Polecany artykuł

ANONIMOWA SONDA

Czy robiłaś badania prenatalne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Reklama

NOVA

BEZPŁATNY CZAT