Test NIFTY a amniopunkcja - PORÓWNANIE badań [tabela]

Test NIFTY a amniopunkcja – czym różnią się te badania?

Test NIFTY a amniopunkcja

W sytuacji, gdy test PAPP-A da wynik wskazujący na podwyższone ryzyko choroby, wskazane są dalsze badania. Wiele mam zastanawia się, które z nich wybrać – test NIFTY czy amniopunkcję? Badania te należą do zupełnie innych grup badań prenatalnych, chociaż mają porównywalną czułość (ponad 99% dla trisomii 21.). Czym się różnią i jakie są wskazania do ich wykonania?

Spis treści:

 1. Test NIFTY czy amniopunkcja — czym różni się test NIFTY od amniopunkcji?
 2. Test NIFTY a amniopunkcja — porównanie badań
 3. Test NIFTY Pro może pomóc podjąć decyzję, czy wykonanie amniopunkcji jest konieczne
 4. Kiedy zrobić amniopunkcję po NIFTY?
 5. Test NIFTY wyszedł dobrze, lekarz zaleca amniopunkcję – co robić?
 6. Jakie są wskazania do wykonania testu NIFTY Pro i amniopunkcji?

5/5 - (1 głosów / głosy)

Test NIFTY czy amniopunkcja — czym różni się test NIFTY od amniopunkcji?

W sytuacji, gdy zastanawiamy się, które badanie wykonać, test NIFTY czy amniopunkcję, warto dowiedzieć się, czym różnią się te badania i na czym polegają.

 • Test NIFTY Pro to badanie prenatalne nieinwazyjne, które opiera się na analizie wolnego płodowego DNA (cffDNA). Jest ono zupełnie bezpieczne dla mamy oraz dziecka – do badania pobiera się jedynie próbkę krwi z żyły odłokciowej, jak do morfologii. Test NIFTY pro jest badaniem przesiewowym, jeśli więc wynik wskaże na podwyższone ryzyko choroby, w celu dalszej diagnozy zaleca się wykonanie badań diagnostycznych (np. amniopunkcji). W takiej sytuacji diagnostyka prenatalna jest refundowana, gdyż test NIFTY pro jest objęty ubezpieczeniem. Czytaj więcej o teście NIFTY pro
 • Amniopunkcja to badanie prenatalne inwazyjne, w którym analizuje się płyn owodniowy pobrany bezpośrednio z otoczenia płodu. Wykonuje się ją, np. gdy wyniki innych badań wskazały na nieprawidłowości i podejrzewa się zwiększone ryzyko występowania danej choroby – aby ją wykluczyć lub potwierdzić. Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym przede wszystkim ze względu na najmniejsze ryzyko powikłań. Czytaj więcej o amniopunkcji

Test NIFTY a amniopunkcja — porównanie

Poniżej przedstawione zostały podobieństwa i różnice testu NIFTY pro i amniopunkcji. 

test nifty pro logo AMNIOPUNKCJA
Rodzaj bada­nia Niein­wazyjne (prze­siewowe) badanie pre­na­talne prze­siewowe o wysok­iej czułoś­ci Inwazyjne badanie pre­na­talne (diag­nos­ty­czne, rozstrzy­ga­jące)
Badana prób­ka Krew mamy, pobrana z żyły odłok­ciowej (anal­i­zowane jest cffD­NA, wolne płodowe DNA) Płyn owod­niowy, pobrany z otoczenia pło­du
Czułość bada­nia dla trisomii 21. Powyżej 99% Powyżej 99%
Kiedy moż­na wykon­ać badanie Od 10 do 24 tygod­nia ciąży i później Do 20 tygod­nia ciąży
Refun­dac­ja NFZ Nie Tak, jeśli są wskaza­nia
Cena badania ok. 2200–2400 zł ok. 1300 — 2000 zł
Ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego Tak (więcej informacji) Nie
Meto­da bada­nia Sekwencjonowanie Nowej Generacji i zaawansowane metody bioinformatyczne Badanie kar­i­o­ty­pu, mikromacierze i inne metody

Pod artykułem znajdziesz też porównanie amniopunkcji, testu PAPP-a i testu NIFTY pro.

Test NIFTY Pro pozwala sprawdzić zdrowie dziecka i może pomóc zadecydować, czy amniopunkcja jest konieczna

test nifty proTest NIFTY Pro to badanie prenatalne o wysokiej czułości. Warto je wykonać, np. gdy otrzymano nieprawidłowe wyniki testu PAPP-A. Czułość badań genetycznych jest większa niż w przypadku testów biochemicznych (takich jak test PAPP-A), czasem zdarza się, że mimo nieprawidłowego wyniku testu PAPP-A dalsze badania, np. amniopunkcja, nie potwierdzą tego wyniku i dziecko rodzi się zdrowe. Wiele amniopunkcji wykonywanych jest więc u pacjentek, które mają zdrowe dzieci.

Mimo, że ryzyko amniopunkcji można ograniczyć prawie do zera (gdy wykonuje je doświadczony specjalista), to cześć mam obawia się możliwych powikłań. Możliwe powikłania po amniopunkcji to uszkodzenie łożyska, infekcja wewnątrzmaciczna, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego oraz większe ryzyko poronienia.

W takiej sytuacji wynik testu NIFTY pro może pomóc zadecydować, czy wykonywać amniopunkcję.

Czy wiesz, że…

Test NIFTY pro jest objęty ubezpieczeniem. w przypadku wyniku pozytywnego (wskazującego na nieprawidłowości), mama może liczyć na rekompensatę diagnostyki prenatalnej do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walut). Diagnostyka prenatalna może obejmować amniopunkcję, FISH, analizę mikromacierzy i inne badania. Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro

test nifty pro nowa rozszerzona wersja testu nifty pro

Kiedy zrobić amniopunkcję po NIFTY?

Amniopunkcja po teście NIFTY pro jest wskazana w sytuacji, gdy test NIFTY wskaże na podwyższone ryzyko choroby (wynik pozytywny, nieprawidłowy). Inaczej mówiąc, nieprawidłowy wynik testu NIFTY pro wymaga potwierdzenia w amniopunkcji (lub innym badaniu inwazyjnym), która potwierdzi lub wykluczy chorobę.

informacjaWarto tutaj dodać, że test NIFTY pro ma dużo mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego niż test PAPP-a. Oznacza to, że dzięki niemu mniej Mam, które mają zdrowe dzieci, jest kierowanych na „niepotrzebną” amniopunkcję. W przypadku testu NIFTY pro to prawdopodobieństwo wynosi poniżej 0,05%.

 

 

badanie wes w ciążybadanie wes w ciąży

Test NIFTY wyszedł dobrze, lekarz zaleca amniopunkcję – co robić?

Amniopunkcja pozwala zbadać również choroby, które mogą nie być w zakresie testu NIFTY i dlatego może być zalecana w przypadku prawidłowego wyniku testu NIFTY. Zobacz zakres testu NIFTY pro

Jakie są wskazania do wykonania testu NIFTY Pro i amniopunkcji?

Test NIFTY pro warto wykonać u każdej ciężarnej kobiety. Test jest szczególnie wskazany, gdy:

 • ciężarna ma powyżej 35 lat,
 • otrzymano nieprawidłowe wyniki przesiewowych badań prenatalnych (np. testu PAPP-A),
 • otrzymano skierowanie na amniopunkcję (np. z powodu podejrzeń zespołu Downa),
 • we wcześniejszych ciążach wystąpiły zaburzenia i wady genetyczne.

Wskazania do wykonania amniopunkcji:

 • ciężarna w wieku powyżej 35 lat,
 • ojciec dziecka w wieku powyżej 55 lat,
 • wady genetyczne we wcześniejszych ciążach,
 • wady cewy nerwowej, choroby metaboliczne lub inne wady wrodzone w rodzinie.

Zobacz też: Popularne mity o testach nieinwazyjnych NIPT

badania prenatalne porownanie

Zobacz też:

5/5 - (1 głosów / głosy)

Źródło: badanienifty.pl | Autor: Alicja Hudzik | Zdjęcie: Maksim Shmeljov/123rf.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 15/12/2020, Data aktualizacji: 05/07/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *