Częste pytania dotyczące badań prenatalnych

Częste pytania o badania prenatalne

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań prenatalnych.

Zapraszamy do kontaktu mailowego  i do rozmowy w grupie na Facebooku Badania prenatalne – o badaniach, ciąży i o dzieciach 

jestes w ciazy

Częste pytania o badania prenatalne – spis treści

1. Po co wykonuje się badania prenatalne?
2. Jakie są wskazania do wykonania badań prenatalnych?
3. Jestem młoda i zdrowa, ojciec dziecka również, czy powinnam zrobić badania?
4. Jakie badania prenatalne powinny być przeprowadzone w czasie ciąży?
5. Ile trwa badanie prenatalne?
6. Czy na badania prenatalne można wziąć osobę towarzyszącą?
7. Czy lekarz skieruje mnie na obowiązkowe badania prenatalne?
8. Czy badania prenatalne są refundowane?
9. Czy badania prenatalne dają 100% pewności i wykryją wszystkie wady?
10. Czy badania prenatalne są bezpieczne?
11. Wynik badań prenatalnych wskazuje, że dziecko ma wadę – co dalej?
12. Czy wynik badań prenatalnych może być wskazaniem do usunięcia ciąży?
13. Czy amniopunkcja boli i trzeba po niej być w szpitalu?
14. Czy badania prenatalne określają płeć dziecka?
15. Jakie badania prenatalne wykonać po 35 roku życia?
16. Czym różnią się testy NIPT?

ZOBACZ TEŻ. Polecamy na badanienifty.pl: 30 częstych pytań o badanie NIFTY pro – nieinwazyjny test prenatalny z wolnego DNA płodowego


1. Po co wykonuje się badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonywane są w czasie ciąży w celu sprawdzenia, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Pozwalają wykluczyć lub wykryć choroby, dzięki czemu możliwe jest wczesne rozpoczęcie leczenia.

Dzielą się na dwie grupy – badania przesiewowe i diagnostyczne. Na te pierwsze lekarze kierują kobiety znajdujące się w grupie ryzyka. Jeżeli badania przesiewowe wykryją podwyższone ryzyko wystąpienia choroby, wówczas wskazane jest wykonanie badań dodatkowych – diagnostycznych.

Badania prenatalne obejmują wstępną ocenę wszystkich narządów płodu i pozwalają określić ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau, i zespołu Turnera oraz wady cewy nerwowej i mózgu, wady przedniej ściany brzucha, kończyn i wady narządów wewnętrznych.

2. Jakie są wskazania do wykonania badań prenatalnych?

Badania prenatalne powinna wykonać każda kobieta w ciąży, ponieważ wcześnie rozpoczęte leczenie daje lepsze efekty. Skierowanie na bezpłatne badania prenatalne dostają kobiety znajdujące się w grupie ryzyka czyli spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej dziecka,
 • występowanie aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych, wskazujący na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby u płodu

Czytaj więcej: Wskazania do wykonania badań prenatalnych

3. Jestem młoda i zdrowa, ojciec dziecka również, czy powinnam zrobić badania?

Nawet młoda i zdrowa kobieta, w której rodzinie (podobnie jak w rodzinie ojca dziecka) nie wystąpiły żadne choroby, jest obarczona ryzykiem urodzenia chorego dziecka. Dlatego też każda ciężarna powinna być poinformowana o możliwości przeprowadzania badań prenatalnych i zdecydować o ich wykonaniu.

Warto tu wspomnieć, że większość dzieci z zespołem Downa rodzi się kobietom, które mają mniej niż 35 lat, przez co nie znalazły się w grupie ryzyka i nie zostały skierowane na badania przez lekarza.

4. Jakie badania prenatalne powinny być przeprowadzone w czasie ciąży?

Przesiewowe badania prenatalne:

Badania przesiewowe polegają na analizie krwi pobranej od matki oraz badaniu ultrasonograficznym płodu. Jeżeli ich wynik wskaże na podejrzenie wystąpienia choroby u dziecka, wówczas zaleca się wykonanie dodatkowych badań – diagnostycznych.

Diagnostyczne badania prenatalne:

W tym wypadku pobierany jest materiał do analizy w postaci płynu owodniowego bądź fragmentu kosmówki.

Obecnie na rynku dostępne są nowoczesne badania nieinwazyjne, charakteryzujące się dużo wyższą czułością. Ich cena nie jest niska, jednak dają pewny wynik i są całkowicie bezpieczne dla dziecka – polegają na analizie krwi pobranej od matki. Przykładem jest test NIFTY i SANCO, wykonywane od 10 tygodnia ciąży.

badanie wes w ciążybadanie wes w ciąży

Czytaj więcej: Baza wiedzy o badaniach prenatalnych

5. Ile trwa badanie prenatalne?

Badanie ultrasonograficzne trwa zwykle 40 – 60 minut i jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne.

6. Czy na badania prenatalne można wziąć osobę towarzyszącą?

Na badania prenatalne jak najbardziej można przyjść z osobą towarzyszącą np. z mężem, ojcem dziecka lub z inną osobą towarzyszącą.

7. Czy lekarz skieruje mnie na obowiązkowe badania prenatalne?

Lekarz ma obowiązek poinformowania o możliwości wykonania badań przesiewowych, a w przypadku gdy wykażą one podejrzenie wystąpienia choroby u dziecka – o możliwości wykonania dodatkowych badań diagnostycznych. Jednak tylko do kobiety należy decyzja, czy będzie chciała je wykonać. Skierowanie na refundowane badania dostają kobiety znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka.

Warto wspomnieć, że w Polsce wciąż przeprowadza się badania w zakresie niezbędnego minimum, a kobiecie często nie mówi się o wszystkich możliwościach, jakie daje współczesna medycyna.

Większość dzieci z zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia, które nie dostały skierowania na test. Tym czasem dostępnych jest coraz więcej bezpiecznych metod, takich jak nieinwazyjny test NIFTY wykrywający najczęściej występujące schorzenia genetyczne płodu.

8. Czy badania prenatalne są refundowane?

Refundowane są badania, dla kobiet będących w grupie ryzyka, skierowanych przez lekarza posiadającego umowę z NFZ. Cena jednego badania przesiewowego bez refundacji wynosi około 200-300 zł. Cena amniopunkcji bez refundacji to 1300 – 2000 zł, biopsji kosmówki – od 1500 zł.

Refundowane jest ponadto badanie ultrasonograficzne oraz ocena czynności serca, aktywności i ruchów płodu. Co ważne, zgodnie z polskim prawem, do bezpłatnej opieki medycznej ma prawo każda kobieta w ciąży, bez względu na to, czy jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, czy też nie.

Czytaj więcej: Ile kosztują badania prenatalne?

9. Czy badania prenatalne dają 100% pewności i wykryją wszystkie wady?

Badania przesiewowe nie diagnozują choroby lecz określają ryzyko jej wystąpienia, a przez to czy istnieją wskazania do przeprowadzenia badań diagnostycznych, które mogą ją potwierdzić bądź wykluczyć. Badania przesiewowe wykrywają wady ze skutecznością wynoszącą do 80% (wyjątek stanowi tutaj test NIFTY, który jako jedyne badanie przesiewowe osiąga skuteczność powyżej 99% dla trisomii 21.) diagnostyczne – 99%.

W wielu przypadkach, gdy badania przesiewowe wskazują na podwyższone ryzyko wystąpienia określonej choroby badanie diagnostyczne nie potwierdza tego, a dziecko rodzi się zdrowe.

Czytaj więcej: Jakie schorzenia genetyczne wykrywają badania prenatalne?

10. Czy badania prenatalne są bezpieczne?

Badania prenatalne przesiewowe są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Badania diagnostyczne obarczone są niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań. W przypadku biopsji kosmówki i amniopunkcji ryzyko to wynosi mniej niż 1% . Bardzo ważne jest w tym wypadku, żeby wykonywał je doświadczony specjalista.

Czytaj więcej: Czy amniopunkcja jest bezpieczna?

11. Wynik badań prenatalnych wskazuje, że dziecko ma wadę – co dalej?

Jeżeli badania przesiewowe wskazują podwyższone ryzyko wystąpienia choroby u dziecka, informuje się matkę o możliwości wykonania badań inwazyjnych. Decyzja o ich wykonaniu należy tylko i wyłącznie do kobiety.

Czytaj więcej: Nieprawidłowy wynik badań prenatalnych. Co dalej?

 

nieprawidlowy wynik pappa poradnik


  Zamów bezpłatny poradnik

  Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu wysłania zamówionego poradnika, odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badanienifty.pl/polityka-prywatnosci/

  .

  12. Czy wynik badań prenatalnych może być wskazaniem do usunięcia ciąży?

  Jeżeli badania wskażą na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wówczas zgodnie z polskim prawem kobieta może podjąć decyzję o utrzymaniu bądź przerwaniu ciąży.

  Błędne jest przekonanie, że badania są wykonywane aby ciążę usunąć. Badania mogą wykryć choroby, w przypadku których szybko rozpoczęte leczenie daje większe szanse na jego powodzenie.

  Ponadto, nie wszystkie kobiety które usłyszały, że dziecko urodzi się z wadą rozwojową, przerywają ciąże – wszystkie kobiety mają jednak prawo wiedzieć, o możliwości przeprowadzenia takich badań.

  13. Czy amniopunkcja boli i trzeba po niej być w szpitalu?

  Amniopunkcja to badanie prawie bezbolesne, dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego pacjentka prawie nie poczuje nakłucia. W przypadku gdy ciężarna zdecydowała się na wykonanie badania bez znieczulenia, badanie także cechuje wysoki komfort – w trakcie amniopunkcji do ciała ciężarnej wprowadzana jest bardzo cienka igła, za pomocą której pobierana jest próbka płynu owodniowego do badań. Amniopunkcja zwykle nie wymaga hospitalizacji – po wykonaniu badania pacjentka zostaje wypisana do domu. Ciężarna powinna się jednak oszczędzać – w tym celu otrzymuje ona zwykle od lekarza krótkoterminowe zwolnienie lekarskie. Czytaj więcej o amniopunkcji

  14. Czy badania prenatalne określają płeć dziecka?

  Badania prenatalne pozwalają na określenie płci dziecka, wiele jednak zależy od zastosowanej metody badawczej oraz tygodnia ciąży, w którym znajduje się przyszła mama. Standardowo, badanie USG potrafi wykryć płeć malucha w około 16 – 20 tygodniu ciąży, natomiast nowoczesne badania prenatalne (np. badania genetyczne NIPT) potrafią określić płeć wcześniej, bo już po 10 tygodniu ciąży. Czułość takiego testu w przypadku testu NIFTY pro wynosi 99,53%, w związku z czym po wykonaniu badania genetycznego rodzice zyskują praktycznie pewność co do płci swojego dziecka. Czytaj więcej o określeniu płci w badaniach prenatalnych

  15. Jakie badania prenatalne wykonać po 35 roku życia?

  Wiek ciężarnej powyżej 35 roku życia stanowi jedno ze wskazań do wykonania badań prenatalnych. Wynika to ze zwiększającego się wraz z wiekiem matki ryzyka urodzenia dziecka z wadami genetycznymi (np. z zespołem Downa). Badania prenatalne, wykonane po 35 roku życia pozwalają odzyskać cenny spokój, że dziecko rozwija się prawidłowo.

  Jakie badania prenatalne wykonać po 35 roku życia? W pierwszej kolejności lekarz zleca badania prenatalne przesiewowe, które są nieinwazyjne. Należą do nich: test PAPP-A (test połączony), USG, czy badania oparte na analizie DNA płodowego. Czytaj więcej o badaniach prenatalnych przesiewowych

  Dopiero gdy badania prenatalne przesiewowe dadzą nieprawidłowy wynik (co oznacza, że wystąpiło podwyższone ryzyko urodzenia dziecka z chorobą genetyczną), wykonuje się badania prenatalne diagnostyczne, które są inwazyjne. Wśród nich najpopularniejsze to: amniopunkcja i biopsja kosmówki. Czytaj więcej o badaniach prenatalnych inwazyjnych

  Badania prenatalne potrafią wykryć u nienarodzonego jeszcze dziecka setki wad i chorób genetycznych. Dzięki nim można zidentyfikować u malucha między innymi trisomie oraz choroby metaboliczne. Warto pamiętać o tym, że ciąża po 35 roku życia to jedno z kryteriów, jakie są wymagane, by skorzystać z bezpłatnej diagnostyki prenatalnej w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach programu każda ciężarna kobieta może wykonać bezpłatnie badania prenatalne biochemiczne oraz USG genetyczne. Refundacji nie podlegają natomiast badania prenatalne oparte na analizie DNA płodowego. Czytaj więcej o badaniach prenatalnych po 35 roku życia

  16. Czym różnią się testy NIPT?

  Testy NIPT dostępne w Polsce różnią się przede wszystkim  zakresem badanych chorób, ubezpieczeniem czy miejscem wykonywania analiz. Łączy je bezpieczeństwo dla dziecka i wysoka czułość. Dowiedz się więcej: 10 wskazówek jak wybrać test NIPT. PORADNIK

  jestes w ciazy


  Autor: badaniaprenatalne.pl | Data publikacji: 9 czerwca 2015 r. | Aktualizacja: 27 sierpnia 2020 r.

  Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


  4.5/5 - (11 głosów / głosy)

  Data publikacji: 27/08/2020, Data aktualizacji: 13/10/2023

  43 odpowiedzi na “Częste pytania dotyczące badań prenatalnych”

  1. Anonim Anonim pisze:

   Witam. Mam skierowanie na badania prenatalne ale nie mam ubezpieczenia. Czy mimo skierowania będę zobowiązana do płacenia za badanie?

  2. Ala Ala pisze:

   Witam
   Mam 36 lat i jestem w pierwszej ciąży.
   Lekarz zalecił zrobienie badan prenatalnych jednak nie dostałam skierowania. Czy mimo to mogę je zrobić na nfz czy powinnam poprosić o skierowanie?

  3. Kinga Kinga pisze:

   Za klika dni mam badania prenatalne, które wykonuje się między 11 a 14 tc. Tego samego dnia chciałam zrobić też test obciążenia glukozą. Czy można te dwa badania wykonać jednego dnia? Czy ta glukoza nie wpłynie na wyniki , które pozyskane będą z krwi? Bardzo proszę o odpowiedź.

   • Do testu PAPP-a nie trzeba podchodzić na czczo, jedzenie i picie nie wpływają na wynik badania. W teście PAPP-a analizowane są białko ciążowe A (PAPP-a) i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (wolne beta hCG).

  4. Katarzyna Katarzyna pisze:

   Witam ,obecnie jestem w 22 tygodniu ciąży. W 12 tyg dowiedziałam sie,ze mam tsh 7.45 i Hashimoto , wcześniej trafiałam do szpitala miała krwotoki,ale nikt nie kierował mnie na badaniania tarczycy.Pierwszy endokrynolog, stwierdził ze mózg dziecka nie działa, ale możne nadrobi, kolejni mówili- Wszystko będzie ok:). Pierwsze prenatalne wyszły super. Dziś miałam drugie, lekarz również nie wykrył żadnych nieprawidłowości… jednak w domu przeczytałam ” Nie udało się ocenić poniższych struktur : ciało modzelowate” czy powinnam się bać? Wracając do tarczycy po 3 tygodniach TSjH spadło do 3.21 , kolejnych 3 do 1.65… pozdrawiam serdecznie

  5. Mama Mama pisze:

   Czy NFZ refunduje badania na wolne DNA ? po badaniach USG i Pappa wynik jest niepewny lekarka jednak sugeruje żeby jeszcze nie robić badań inwazyjnych tylko własnie na wolne DNA i sugeruje że takie badanie NFZ refunduje natomiast ja nigdzie nie potrafię znaleźć takiej informacji. Badania prenatalne miałam refundowane.

  6. Agata Agata pisze:

   Witam.
   Bardzo proszę o poradę.
   W około 4,5tygodnia kiedy jeszcze nie wiedziałam że jestem w ciąży miałam kaca. Potem na dzień przed służbowym wylotem do Hiszpanii dowiedziałam się że jestem w ciąży. Po konsultacji z ginekologiem i jego braku przeciwwskazań zdecydowałam się, że lecę. Potem po powrocie już w 9tygodniu po badaniu ginekologicznym zaczełam brudzić 3dni potem wyleciał brudny mały skrzep. Pojechałam do szpitala. Tam leżałam 6dni. Badania były w porządku, usg i badanie ginekologiczne też. Biorę Duphaston. Potem po tygodniu w domu przewiało mnie i miałam silne bóle w okolicach karku jakby ktoś raził prądem. Dostałam opryszczek na ustach i w nosie. Lekarz przepisał Heviran po 400 4razy na dzień. Podejrzewał półpaśca(miałam mała wysypke na rece)…na drugi dzień zadzwonił i zmniejszył dawkę 2razy po 400. Tak przez 5dni. Teraz bije się z myślami czy robić badanie prenatalne gdyż to dużo kosztuje a też boje się że nie są na 100% wiarygodne. Kiedyś nie robione i też było dobrze. Lekarz nie dał mi skierowania nie widzi potrzeby. Mam 31 lat. Koleżance wyszedł duży% na downa i musia za dwa tygodnie zrobić badania za 2500 okazało się że dziecko zdrowe. Jestem panikara boję się takiej sytuacji…Proszę o poradę czy powinnam czy jeśli wyniki mam dobre to nie ma wskazań. Nie mam pojęcia co robić

   • Dzień dobry Pani Agato, nie jestem lekarzem, ciężko więc odnieść mi się do Pani sytuacji. Jeśli lekarz nie widzi wskazań do badań prenatalnych, a ma Pani wątpliwości, można skonsultować się z innym lekarzem.

    Badania prenatalne w większości przypadków przynoszą spokój rodzicom, gdyż niczego nie wykrywają. Jeśli jednak wykryją nieprawidłowości, lekarze mogą wcześnie wdrożyć odpowiednie postępowanie, co przełoży się na poprawę funkcjonowania dziecka w przyszłości. Nawet młoda i zdrowa kobieta, w której rodzinie (podobnie jak w rodzinie ojca dziecka) nie wystąpiły żadne choroby, jest obarczona ryzykiem urodzenia chorego dziecka, dlatego każda przyszła mama powinna być informowana o możliwości zrobienia badań prenatalnych.

    Zostawiam kilka linków do artykułów o badaniach prenatalnych:
    Dlaczego warto robić badania prenatalne?
    Wskazania do badań prenatalnych
    Badania prenatalne – czy rzeczywiście należy się bać?

    Pozdrawiam serdecznie

  7. Agnieszka Agnieszka pisze:

   Witam y marca w 12,4 tygodniu ciąży miałam iść prenatalne i pappa wyniki wyszło bardzo źle. Wysokie ryzyko kilku wad genetycznych plus wada serca. Mam skierowania na amniopunkcje ale od lekarza ginekologa prywatnego który ma podpisaną umowę z NFZ. Termin amniopunkcji mam 21 marca . Czy to będę miała refundowane? Czy dopiero po wynikach mam zapisać się do genetyka?

   • Badania są refundowane jeśli skierowanie jest wydane przez lekarza posiadającego umowę z NFZ. Jeśli chciałaby Pani się upewnić, to najlepiej dopytać o to w placówce, w której będą wykonywane badania. Do lekarza genetyka można umówić się w dowolnym terminie jeśli będzie to wizyta prywatna, jeśli na NFZ to konieczne jest skierowanie.

  8. przyszłamama przyszłamama pisze:

   Witam, dostałam skierowanie na badania prenatalne, czy powinnam na badania udać się na czczo? jest to moja pierwsza ciąża, ponieważ będzie pobierana próbka krwi (jak dobrze zrozumiałam), sprawa wydaje się dość oczywista, ale wole się upewnić, gdyż posiłek z rana ratuje mnie przed nudnościami:) pozdrawiam

  9. Anna Anna pisze:

   Witam.
   Dostałam skierowanie od mojego lekarza prowadzącego na badania prenatalne. Niestety na skierowaniu nie mam napisanych wskazań a mam bardzo dużą niedoczynność tarczycy. Czy to znaczy ze będę musiała zapłacić za badania?
   Pozdrawiam

   • Dzień dobry, jeśli dostała Pani skierowanie od lekarza, który ma umowę z NFZ, to wykona Pani badania bezpłatnie w placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ. Pozdrawiam

  10. Nucja Nucja pisze:

   Witam
   Mam chorobe genetyczną łagodna hiperfenyloalaninemia i mam nie doczyność tarczycy , u mojej kuzynki urodziło sie dziecko z zespołem Dawna i wada serca. . Czy taka sytuacja kwalifikuje mnie w ciąży do refundowanych badań prenatalnych?

  11. Kinga Kinga pisze:

   Dzień dobry jestem w 4 ciąży w 11 tygodniu dostalam skierowanie na badania prenatalne ponieważ 3 razy poronilam . Czy w takiej sytuacji badania bede mieć bezplatne

   • Anonim Anonim pisze:

    Jeżeli lekarz wydający skierowanie ma umowę z NFZ i uda się Pani do placówki, która robi badania na NFZ, to badania są bezpłatne.

  12. Iga Iga pisze:

   Witam,
   Siostra mojego męża po badaniach prenatalnych uzyskała informacje, ze prawdopodobnie jej syn będzie miał zespół Downa jednak po kolejnych badaniach wykluczyli zespół Dawna i poinformowali, że dziecko będzie miało wady rozwojowe (niestety nie pamiętam co dokładnie). Czy taka sytuacja kwalifikuje mnie w ciąży do refundowanych badań prenatalnych?
   Pozdrawiam

  13. Gosia Gosia pisze:

   Witam. Mam takie pytanie, byłam na badaniach genetycznych 2dni temu na nfz (jestem w 13tc) niestety badanie sie nie udało poniewaz dziecko było za bardzo ruchliwe. Lekarz kazał mi przyjsc za kilka dni, powiedział, że przyjmje mnie „miedzy pacjentkami” i zebym na nastepna wizyte w rejestracji zapisała sie na wrzesień. Pani w rejestracji niestety kazała mi za te kilka dni przyjsc na wizyte prywatna aby powtorzyc te badanie ktore na nfz sie nie udało i nie zapisała mnie na badanie wrześniowe. Czy muszę wiec isc na ta wizyte platna 250zł? Czy powinno to badanie byc darmowe, skoro miało byc na nfz.?

  14. Patrycja Patrycja pisze:

   Witam. Dostalam skierowanie na badania prenatalne ze wzgl. Na wiek. Jestem w 11 tc. W listopadnie kończę 35 lat a rodzić będę na przelomie lutego i marca. Czy w tym przypadku przysługuje mi refundacja badań prenatalnych? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  15. ewka ewka pisze:

   Witam jestem w 11 tygodniu ciazy i mam 36 lat to jest moja 3 ciąża czy lekarz powinien mnie skierować na badania prenatalne i czy są one refundowane przez NFZ, pozdrawiam przyszłe mamusie

  16. Paula Paula pisze:

   Witam. Mam skierowanie na badanie prenetalne ale jest maly problem bo nie mam ubezpieczenia co ja teraz moge zrobic

   • Witam. W sytuacji, kiedy kobieta nie pracuje i nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym również może liczyć na bezpłatne badania w ciąży. Gwarantuje jej to ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Znajdziemy w niej zapis mówiący o tym, że kobieta w ciąży może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy nie. Prawo to przysługuje jej przez cały okres ciąży oraz 6 tygodni połogu. W zakres darmowych świadczeń wchodzi również poród i pobyt w szpitalu.

  17. Mamuska Mamuska pisze:

   Witam, Czy jeśli mam skierowanie na badanie prenatalne od swojego ginekologa i będzie wykonane w przychodni z którą mają podpisaną umowę to badanie będzie bezpłatne??

  18. Kasia Kasia pisze:

   Witam,
   W dniu 30-05-2016 mialam przeprowadzona TK brzucha i miednicy malej, w dniu badania robilam test ciazowy w celu wykluczenia ciazy. Wyszedl negat5ywny, przystapilam do badania. Miesiaczka byla w dniach 02 do 05 maja. 8-06-2016 ginekolog wykonal usg dopochwowe i stwierdzil podejrzenie ciazy. Co potwierdzil test z moczu.
   Bardzo sie martwie gdyz w dniu wykonania TK pomimo negatywnego testu ciazewo bylam jednak w ciazy. Jakie zagrozenia niesie za soba takie badanie? Na dzien 15-06 HCG wynioslo 6938,00. Czy badania prenatalne moga wykryc ewentalne wady plodu? Ciaza musiala byc bardzo wczesna, prosze o pytanie w jakim stopniu jest to zagrozenie dla ciazy, jakie dodatkowe badania moge zrobic, aby monitorowac stan zdrowotny maluszka?
   Uprzejmie dziekuje za odpowiedz.

   • Witam, w czasie ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze badania takie jak TK nie są zalecane, są wręcz przeciwwskazane. Najlepiej skonsultować się w takim przypadku z lekarzem ginekologiem. Pozdrawiamy

  19. Wiktoria Wiktoria pisze:

   Dzień dobry jeżeli mam niedoczynność tarczycy i pisze mi na skierowaniu do endrykrynologa ciąża podwyższonego ryzyka ? To mam bezpłatne badania prenatalne ?

   • Dzień dobry, skierowanie na bezpłatne badania prenatalne dostają kobiety znajdujące się w tzw. grupie ryzyka, w której nie wymienia się niedoczynności tarczycy. Najlepiej dopytać o to lekarza. Jeśli nie widzi on wskazań do przeprowadzenia badań prenatalnych można zrobić je prywatnie (wtedy nie są refundowane).

  20. freya freya pisze:

   Czy to, że mam w rodzinie kuzyna z zespołem Downa (syn brata mojej matki) to kwalifikuje mnie do bezpłatnych badań prenatalnych??

   • Wystąpienie wady genetycznej w rodzinie jest wskazaniem do wykonania badań prenatalnych. W takim przypadku lekarz ma obowiązek poinformować pacjentkę o możliwości wykonania takich badań, są one wówczas refundowane.

  21. Mlodamatka Mlodamatka pisze:

   Jak wygalda badanie prenatalne?

  22. maria maria pisze:

   pisze zapytaniem poniewasz nic nie skazywalo ze bende w ciozy zrobilam test ciozowy wyszed pozytywny ale marywie sie z plodem ciecka poniewasz palilam papierosy teras niepale czy cos grozi

   • Madzijka Madzijka pisze:

    Słownik języka polskiego

   • Ppp Ppp pisze:

    Ciężko bylo to przeczytać, słownik by sie przydał. Co do pytania, powinno byc ok, natomiast palenie ogolnie szkodzi zdrowiu, rowniez przebywanie w dymie.

  23. Paulina Paulina pisze:

   Po badaniu usg wychodzi mi 10 tyg ciąży a po miesiączce 11tyg ciąży. Czy mogę już wykonać test pappa?

   • Redakcja Badaniaprenatalne.pl Redakcja Badaniaprenatalne.pl pisze:

    Test papp-a wykonuje się między 10-14 tygodniem ciąży, przy czym wiek ciąży jest wyznaczony przez lekarza na podstawie USG.

  24. aga aga pisze:

   Moim zdaniem tak sie moze zdaarzyc jak dziecko jest ruchliwe , Wiec spokojnie musi byc dobrze.

  25. Sylwia Sylwia pisze:

   Dzień dobry.
   Jestem w 12 tygodniu ciąży i byłam wczoraj na badaniach prenatalnych, lekarz nie mógł określić czy serce dziecka ma jedną czy dwie komory ponieważ maluszek bardzo się ruszał i kazał mi przyjść za 10 dni jeszcze raz. Czy tak się zdarza, gdy maluch jest bardzo ruchliwy reszta badań jest ok. Proszę o odpowiedź?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *