NIFTY a PAPP-A - różnice. Porównanie badań prenatalnych

Test NIFTY Pro a test PAPP-a – podobieństwa i różnice

nifty a pappa, test pappa a test nifty

Test NIFTY Pro i test PAPP-a różnią się przede wszystkim tym, że ten pierwszy jest badaniem genetycznym i ma wyższą czułość, a drugi – biochemicznym. Test NIFTY pro jest często wykonywany w sytuacji uzyskania nieprawidłowego wyniku testu PAPP-a, aby sprawdzić zdrowie testem o wyższej czułości i zdecydować o konieczności wykonania amniopunkcji.

Zarówno test PAPP-a jak i test NIFTY pro są przesiewowymi badaniami prenatalnymi, całkowicie bezpiecznymi dla dziecka i dostępnymi od 10 tygodnia ciąży. Mają odmienny zakres badanych chorób i czułość. Ponieważ test PAPP-a jest badaniem biochemicznym, na jego wyniki mogą wpływać takie czynniki jak stres, co nie ma miejsca w badaniu genetycznym. Poznaj najważniejsze podobieństwa i różnice testu NIFTY Pro i testu Pappa.

jak sparwdzić wiarygodność laboratorium

Spis treści:

  1. Porównanie testu NIFTY pro i testu PAPP-a – tabelka
  2. Porównanie testu NIFTY pro, testu PAPP-a i amniopunkcji
  3. Zły wynik testu PAPP-a a test NIFTY

4.3/5 - (18 głosów / głosy)

informacjaCzy wiesz, że… Dzięki niższemu prawdopodobieństwu otrzymania wyniku fałszywie pozytywnego w teście NIFTY pro (poniżej 0,05% dla trisomii 21., 13. i 18.) znacznie mniej ciężarnych mające zdrowe dziecko jest kierowanych na badania inwazyjne (np. amniopunkcję) niż ma to miejsce w teście PAPP-a. Z kolej dzięki wysokiej czułości testu NIFTY pro badanie może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziecka oraz zdecydować o konieczności wykonywania badań inwazyjnych. Dowiedz się więcej o NIFTY pro >>

Porównanie testu NIFTY Pro i testu PAPP-a

Test NIFTY pro Test PAPP-A
Prenatalne badanie nieinwazyjne (przesiewowe) ✅ ✅
Zakres badania W sumie 94 badane choroby:

84 badane mikrodelecje / mikroduplikacje

6 badanych trisomii: 21 — zespół Downa, 18 — zespół Edwardsa, 13 — zespół Patau oraz trisomia 9., 16. i 22. chromosomu

4 choroby związane z nieprawidłowościami chromosomów płci — zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY

Zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Pataua.
Badana próbka Krew mamy zawierająca cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu – jest to badanie genetyczne Krew mamy, analizowane jest stężenie 2 hormonów (białka PAPP-A i wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej ßhCG) – badanie biochemiczne
Dokładność testu Powyżej 99% dla zespołu Downa i poniżej 0,05% wyników fałszywie pozytywnych – dzięki czemu znacznie mniej Mam mających zdrowe dziecko jest kierowanych na niepotrzebną amniopunkcję  Ok. 90% dla zespołu Downa
Kiedy można wykonać test Od 10 ciąży, bez górnej granicy Od 10 do 14 tygodnia ciąży
Zastosowanie w przypadku ciąż mnogich ✅ ✅
Refundacja NFZ ✅ (gdy istnieją wskazania)
Cena ok. 2200-2400 zł ok. 250 zł
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego Do ok. 2 600 zł Mama jest kierowana na refundowane badanie inwazyjne
Badanie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅

informacjaBadania wolnego płodowego DNA nie zastępują badań przesiewowych I trymestru, które powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Porównanie testu NIFTY pro, testu PAPP-a i amniopunkcji

porównanie badań prenatalnych

Zły wynik testu PAPP-a a test NIFTY

Jeśli test PAPP-a wskazuje na nieprawidłowości sugerujące np. trisomię 21. lub w badaniach prenatalnych I trymestru występuje podwyższone ryzyko, warto wykonać test NIFTY pro. Jego prawidłowy wynik może pomóc odzyskać spokój o zdrowie oraz uniknąć amniopunkcji. Często zdarza się tak, że wynik PAPP-A wskazuje na nieprawidłowości, a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe. Wiele amniopunkcji wykonywanych jest więc w przypadku braku choroby. NIFTY może pozwolić uniknąć badań inwazyjnych. Dowiedz się więcej w artykule: Zły wynik testu PAPP-A >>

4.3/5 - (18 głosów / głosy)

Zdjęcie: dolgachov/123rf.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


test NIFTY pro i NOVA

4.3/5 - (18 głosów / głosy)

Data publikacji: 15/12/2020, Data aktualizacji: 28/03/2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak wybrac nifty pro