Przeskocz do treści
Pobierz bezpłatny poradnik
poradnik ciąża

Ubezpieczenie testu NIFTY Pro

Ubezpieczenie testu NIFTY Pro

W odpowiedzi na potrzeby pacjentów firma BGI zajmująca się wykonywaniem testu NIFTY pro gwarantuje każdej pacjentce ubezpieczenie wyniku, w cenie badania. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i dotyczy trzech sytuacji – wyniku pozytywnego, wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu oraz wyniku fałszywie negatywnego przed narodzeniem.

Test NIFTY pro jest jedynym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym z ubezpieczeniem wyniku. Wyniki fałszywie negatywne są bardzo rzadkie i dotyczą wszystkich NIPT, jednak tylko NIFTY pro umożliwia wówczas wypłatę wysokiego odszkodowania.

NIFTY pro nowa wersja niftyUbezpieczenie testu NIFTY pro w przypadku wyniku pozytywnego

W przypadku uzyskania wyniku testu NIFTY pro pozytywnego, który wskazuje na “wysokie ryzyko/dodatni/wykryto” (w odniesieniu do badanej choroby) przysługuje zwrot kosztów diagnostyki prenatalnej do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walutowego). Diagnostyka prenatalna może obejmować m. in.:

Czy wiesz, że… Refundacja badań diagnostycznych (inwazyjnych) dotyczy badań wykonywanych prywatnie – możesz więc wybrać dowolną placówkę, nie tylko te, które mają umowę z NFZ.

Ubezpieczenie testu NIFTY pro w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu

Jeśli wynik testu NIFTY pro zawiera informację “niskie ryzyko/ujemny/nie wykryto”, a w ciągu roku po urodzeniu dziecka zostanie zdiagnozowana przez wykwalifikowanego specjalistę jakakolwiek choroba zaliczona do NIFTY pro (z wyłączeniem mozaikowej nieprawidłowości chromosomalnej), to rodzicom przysługuje rodzicom odszkodowanie w wysokości do 210 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Nie dotyczy ono sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Ubezpieczenie testu NIFTY pro w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży

W przypadku wyniku „niskie ryzyko”/”negatywny”/”nie wykryto”, po którym później u płodu zostanie zdiagnozowana choroba, która wchodzi w zakres testu NIFTY pro, a pacjentka zdecyduje się na terminację ciąży, pacjentce przysługuje odszkodowanie do około 11 000 zł (w zależności od kursu walutowego). Nie dotyczy ono sytuacji wyniku fałszywie negatywnego spowodowanego kariotypem mozaikowym.

Zobacz też: Przykładowy wynik testu NIFTY pro z opisem

test nifty

Czym jeszcze NIFTY Pro różni się od innych badań NIPT?

dr Katarzyna Mikołajczyk, specjalista ginekologii i położnictwa

“Przede wszystkim test NIFTY to pierwszy test NIPT, który został wprowadzony na rynek badań NIPT kilka lat temu.

Do dzisiaj wykonano test NIFTY w przypadku ponad 6 000 000 kobiet na całym świecie i jest to test sprawdzony na największej liczbie przypadków. Ponieważ obliczanie ryzyka odbywa się, w dużym uproszczeniu, na zasadzie statystycznej, to ważne jest, aby wykonywać ten test NIPT, który ma najszerszą walidację w postaci bardzo dużej grupy przetestowanych przypadków.

Dodatkową przewagą testu NIFTY pro nad testami konkurencyjnymi jest jego najszerszy zakres. Wykrywa podstawowe aberracje chromosomalne, a więc zespoły trisomii 21, 18, 13, 9, 16, 22, ale także 85 aneuploidii, mikrodelecji i mikroduplikacji innych chromosomów. Tak szerokiego panelu wykrywczego nie ma żaden konkurencyjny test.

Ponieważ ceny wszystkich testów są porównywalne, to warto zdecydować się na ten, który zapewnia najszerszy panel badanych nieprawidłowości.

Dodatkowo test NIFTY pro to jedyny test dostępny z ubezpieczeniem. W przypadku wykrycia wady, ubezpieczyciel pokrywa wydatki na diagnostykę prenatalną. Pomimo bardzo wysokiej czułości testu, wynoszącej ponad 99,9% wykrywalności badanych wad, w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (około 1/10.000 badanych przypadków) ubezpieczyciel wypłaca duże odszkodowanie.” – dr Katarzyna Mikołajczyk, specjalista ginekologii i położnictwa.

umów test NIFTY pro

Ponowne pobranie próbek – bezpłatnie!

Testy NIFTY wykonuje się między 10 a 24 tygodniem ciąży i później. W tym czasie poziom cffDNA – czyli inaczej DNA płodu jest już odpowiednio wysoki.

Dowiedz się więcej o badaniu NIFTY Pro:

Więcej informacji

Jeśli masz pytania dotyczące testu NIFTY pro zadzwoń pod numer 578 217 111. Tutaj uzyskasz wszystkie informacje na temat badania NIFTY oraz listę autoryzowanych punktów wykonujących ten test.


Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl | Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

Data publikacji: 17/06/2021

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Poradnik Ciąża