Trisomia 16 – przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Trisomia 16 – przyczyny, objawy, diagnoza, leczenie

Trisomia 16 to poważna wada genetyczna, którą można wykryć już na etapie życia płodowego. Jeśli trisomia jest pełna i dodatkowa kopia chromosomu 16 pojawia się w każdej z komórek organizmu, nie ma możliwości doniesienia takiej ciąży. Dziecko z niepełną (mozaikową) trisomią 16 chromosomu urodzi się żywe, ale choroba może doprowadzić do wad w wyglądzie i funkcjonowaniu organizmu na tyle poważnych, że mogą się one przyczynić do śmierci w młodym wieku.

Spis treści:

  1. Trisomia 16 – przyczyny
  2. Trisomia 16 – objawy
  3. Trisomia 16 – diagnoza
  4. Trisomia 16 – leczenie

Trisomia 16 – przyczyny

Trisomia 16 to szerokie zaburzenie rozwojowe, wynikające z nieprawidłowego podziału materiału genetycznego w trakcie zapłodnienia lub tuż po nim. To mutacja, która jest niedziedziczna, powstaje losowo i najczęściej nie powtarza się w kolejnej ciąży. Istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo, że u pary, która poczęła dziecko z trisomią 16, kolejne dziecko będzie także obarczone tą wadą genetyczną.

U osoby z trisomią, liczba kopii chromosomu 16 w komórkach organizmu jest nieprawidłowa. Zamiast posiadać dwie kopie chromosomu 16 w każdej komórce, dziecko z trisomią ma dodatkową, trzecią kopię tego chromosomu. Szanse na przeżycie osoby z trisomią są tym niższe, im więcej komórek jest zbudowanych nieprawidłowo. Jeśli trisomia jest pełna, choroba doprowadza do poronienia i utraty ciąży przed drugim trymestrem. Jeśli trisomia jest niepełna (mozaikowa), ciąża jest możliwa do doniesienia, ale dziecko urodzi się obarczone licznymi wadami rozwojowymi.

Trisomia 16 – objawy

Trisomia 16 objawia się poprzez szereg zaburzeń związanych z wyglądem osoby chorej. Charakterystyczne objawy trisomii 16 to:

Trisomia 16 to także szereg zaburzeń związanych z funkcjonowaniem wielu układów i narządów. Chory na trisomie może borykać się z:

  • malformacje odbytu i odbytnicy,
  • niewydolnością nerek,
  • wadami wrodzonymi serca,
  • wadami układu pokarmowego.

Zaburzenia te postępują na tyle, że mogą się przyczynić do śmierci.

Trisomia 16 – diagnoza

Trisomię 16 można wykryć już na etapie życia płodowego, w tym celu wykonuje się badania prenatalne przesiewowe, takie jak np. test NIFTY oraz, gdy badania przesiewowe dadzą niepokojące wyniki – badania prenatalne rozstrzygające.

Jak wykryć trisomię 16 po narodzinach dziecka? Jest to możliwe dzięki badaniu DNA – analizie kariotypu. Wykonanie badania genetycznego, które sprawdzi nieprawidłowości w obrębie chromosomów, jest możliwe także po poronieniu – wtedy do badania należy dostarczyć tkanki z poronienia.

Trisomia 16 – leczenie

Trisomia 16 jest nieuleczalną, letalną chorobą genetyczną. Wskutek wywołanych trisomią, postępujących zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu chory najczęściej nie dożywa wieku pełnoletniego. Warto zaznaczyć jednak, że trisomia 16 to zaburzenie, które powstaje w sposób losowy i ta wada genetyczna bardzo rzadko pojawia się w kolejnej ciąży. Rodzice dziecka z trisomią mają duże szanse na poczęcie zdrowego dziecka w kolejnej ciąży.


Autor: Alicja Hudzik | Zdjęcie: pixabay.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 06/03/2020, Data aktualizacji: 05/11/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.