Trisomia chromosomu X – na czym polega? Jakie są objawy i jak wyglądają diagnostyka oraz leczenie?

Trisomia chromosomu X

Trisomia chromosomu X, czyli inaczej zespół supersamicy, syndrom nadsamicy, syndrom nadkobiety lub zespół XXX to zaburzenie o podłożu genetycznym, możliwe do wykrycia zarówno po narodzinach, jak i na etapie życia płodowego. Na czym polega zespół XXX? Jak wygląda diagnostyka i leczenie tej choroby genetycznej? Podpowiadamy!

Spis treści:

  1. Trisomia chromosomu X – na czym polega to zaburzenie?
  2. Trisomia chromosomu X – jakie są objawy?
  3. Trisomia chromosomu X a płodność
  4. Wiek matki a trisomia chromosomu X
  5. Trisomia chromosomu X – diagnostyka
  6. Trisomia chromosomu X – leczenie

Trisomia chromosomu X – na czym polega to zaburzenie?

Trisomia chromosomu X, czyli zespół supersamicy XXX to genetycznie uwarunkowana choroba, która dotyka kobiet. Choroba ta nie jest jednak dziedziczna – dochodzi do niej w wyniku losowych i przypadkowych nieprawidłowości zachodzących podczas podziałów komórkowych. Dziewczynka z zespołem XXX posiada w kariotypie dodatkowy egzemplarz chromosomu X, co może u niej doprowadzić do powstania poważnych zaburzeń rozwojowych.

Trisomia chromosomu X – jakie są objawy?

Trisomia chromosomu X może się rozwijać przez wiele lat bezobjawowo. Charakterystyczne oznaki tej choroby genetycznej to nadmierne uwydatnienie cech kobiecych (zwłaszcza trzeciorzędowych cech kobiecych), bujniejsze owłosienie łonowe oraz ponadprzeciętny wzrost. U niektórych kobiet z zespołem supersamicy można zaobserwować opóźnienie w rozwoju mowy, upośledzenie zdolności motorycznych oraz rozwoju intelektualnego, a także zaburzenia behawioralne i emocjonalne.

Inne objawy trisomii chromosomu X to:

Trisomia chromosomu X a płodność

Trisomia chromosomu X może się wiązać z zaburzeniami cyklu owulacyjnego, jednak kobiety z zespołem supersamicy zazwyczaj nie mają problemów z płodnością ani z zajściem w ciążę.

Wiek matki a trisomia chromosomu X

Ryzyko wystąpienia u dziecka trisomii (w tym także trisomii chromosomu X) zwiększa się wraz z wiekiem matki. Im starsza jest kobieta, która zaszła w ciążę, tym większe są szanse, że jej córka urodzi się z trisomią XXX.

Trisomia chromosomu X – diagnostyka

Trisomię chromosomu X można wykryć podczas klasycznego badania cytogenetycznego (analizy kariotypu). To badanie genetyczne, które identyfikuje nieprawidłowości w obrębie chromosomów takie jak brak lub nadmiar danego chromosomu czy też wady w budowie chromosomów.

Zaburzenia takie jak trisomia można wykryć także na etapie życia płodowego. Dostępne na rynku badania prenatalne przesiewowe (np. test NIFTY) pozwalają oszacować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, które mogą świadczyć o poważnej chorobie. Gdy test wskaże zwiększone ryzyko choroby, w celu potwierdzenia wyniku wykonywane są dalsze badania diagnostyczne (rozstrzygające).

Trisomia chromosomu X – leczenie

Trisomia chromosomu X to uwarunkowana genetycznie choroba, która jest nieuleczalna, ponieważ wszelkie uszkodzenia w DNA mają charakter trwały. Aby załagodzić objawy choroby, u kobiet z trisomią chromosomu X można stosować terapię hormonalną.


Autor: Alicja Hudzik | Zdjęcie: pixabay.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 05/03/2020, Data aktualizacji: 05/11/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.