Test NIFTY czy SANCO – który wybrać? Porównanie testów

Jeśli zastanawiasz się który test wybrać – NIFTY pro czy SANCO, koniecznie zapoznaj się z poniższym porównaniem. Oba testy należą to tzw. NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing), czyli nieinwazyjnych testów prenatalnych opartych na analizie DNA płodowego (cffDNA, ang. cell free fetal DNA). Charakteryzują się bezpieczeństwem, wysoką czułością i szerokim zakresem. Różnią się natomiast ubezpieczeniem, zakresem badanych chorób i miejscem wykonywania analiz. Poznaj podobieństwa i różnice testu NIFTY Pro i SANCO. Dowiedz się, na co warto zwrócić uwagę wybierając badanie.

Najważniejsze informacje w artykule – spis treści:

 1. Czy test NIFTY pro jest tym samym badaniem, co test Sanco?
 2. Porównanie testu NIFTY pro, Sanco i Sanco Plus [TABELA]
 3. NIFTY czy Sanco – który test wybrać? Na co warto zwrócić uwagę wybierając badanie? 8 WSKAZÓWEK
 4. Test NIFTY a Sanco – opisy badań
 5. NIFTY i Sanco czyli o testach NIPT

Czy test NIFTY pro jest tym samym badaniem, co test SANCO?

Zacznijmy od tego, że często spotykamy się z pytaniem, czy test NIFTY pro jest tym samym badaniem czy SANCO i czy test NIFTY zmienił nazwę i jest obecnie testem SANCO. Otóż nie – mimo wielu podobieństw, są to dwa różne badania, wykonywane w innych laboratoriach.

test nifty pro nowa rozszerzona wersja testu nifty proW Polsce przez pewien czas był wykonywany test NIFTY na licencji BGI, jednak posiadał on mniejszy zakres niż test NIFTY pro i nie był objęty ubezpieczeniem. Obecnie w Polsce jest dostępny test NIFTY pro, który jest najszerszym testem NIFTY i jako jedyny jest objęty ubezpieczeniem na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego. Oryginalny test NIFTY pro jest obecnie wykonywany wyłącznie w laboratorium BGI w Hongkongu, czego zaletą jest duża pewność wyniku. To laboratorium wykonało najwięcej badań, ma dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i możliwość przeprowadzenia bardzo szerokich badań walidacyjnych potwierdzających skuteczność testu NIFTY. Takiej możliwości nie ma żaden europejski ośrodek. Tylko pacjentki wykonujące oryginalny test NIFTY pro mają też możliwość skorzystania z ubezpieczenia.

Porównanie testu NIFTY pro i SANCO [TABELA]

Poniżej znajdziesz porównanie najważniejszych cech i zakresu badań NIFTY Pro i SANCO, który występuje w dwóch wersjach (SANCO i SANCO Plus).

NIFTY pro  SANCO SANCO Plus
Nieinwazyjne badanie prenatalne ✅ ✅ ✅
Badana próbka  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Czułość testu Powyżej 99% Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅ ✅ ✅
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży
Dla kogo jest rekomendowane badanie Dla wszystkich ciąż

 

Zakres w ciąży mnogiej:

Dla wszystkich ciąż

 

Zakres w ciąży mnogiej: – cały zakres badania (podany dalej z wyłączeniem aneuploidii chromosomów X i Y)

Dla ciąż pojedynczych dla zdefiniowanych zespołów mikrodelecyjnych.

Nie wykonuje się badania w ciąży mnogiej.

Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Do 5 dni roboczych Do 10 dni roboczych
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna Laboratorium BGI,  Hongkong, Chiny (transport próbki trwa 1-2 dni robocze) Laboratorium Genomed, Warszawa, Polska USA
Metoda badania Sekwencjonowanie Nowej Generacji Sekwencjonowanie Nowej Generacji Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Cena testu Około 2300 – 2400 zł Około 2400 – 2600 zł Około 2800 – 3000 zł
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego ✅ do ok. 2 600 zł* ✅ do 1200 zł (w przypadku trisomii 21., 18., i 13.) ✅ do 1200 zł (w przypadku trisomii 21., 18., i 13.)
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ do ok. 210 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży. Czytaj więcej
Zakres badania: NIFTY pro SANCO SANCO Plus
Analiza liczby  chromosomów 6 trisomii (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci Analiza liczby wszystkich chromosomów (autosomalnych oraz chromosomów płci) Analiza liczby wszystkich chromosomów (autosomalnych oraz chromosomów płci)
Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅ ✅
Trisomia 9 ✅ ✅ ✅
Trisomia 16 ✅ ✅ ✅
Trisomia 22 ✅ ✅ ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅ ✅
Zespół Turnera (X)  ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅
Zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji, w tym: 84 zespoły mirodelecji i mikroduplikacji. Zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz dotyczące chromosomów autosomalnych Panel wybranych 5 mikrodelecji
Zespół DiGorge’a (22q11.21) ✅ ✅
Delecja 1p36 ✅
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2) ✅
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3) ✅
Zespół Cri-du-chat (5p) ✅ ✅
Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13
Zespół CHDM (6q27) ✅
Zespół delecji chromosomu 15q14 ✅
Zespół duplikacja chromosomu 17q12 ✅
Zespół delecji chromosomu 17q12 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 3q29 ✅
Zespół delecji chromosomu 3q29 ✅
Zespół duplikacja chromosomu 8q22.1 ✅
Zespół delecji chromosomu 8q22.1 ✅
Holprosencefalia 1 (21q22.3) ✅
Zepół WAGR (11p13) ✅
Zespół delecji chromosomu 7q11.23 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 7q11.23 ✅
Zespół Potockiego-Shaffer’a (11p11.2) ✅
HCD (15q26.1) ✅
Delecja telomeryczna chromosomu Xq22.3 ✅
Zespół delecji chromosomu 17q21.31 ✅
Zespół delecji chromosomu Xp11.3 ✅
Zespół delecji chromosomu 3q13.31 ✅
Zespół delecji chromosomu 8p23.1 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 8p23.1
Zespół mikrodelecji 12q14
Zespół delecji chromosomu 17q23.1-q23.2
Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2)
Zespół Smith-Magenis’a (17p11.2)
Zespół duplikacji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 19q13.11
Zespół duplikacji chromosomu 2q35
Zespół delecji chromosomu 15q25
Zespół delecji chromosomu 22q11.2
Delecja chromosomu 7q
Zespół delecji chromosomu 18q
Zespół delecji chromosomu 9p
Zespół delecji chromosomu 14q11-q22
Zespół delecji chromosomu 6q11-q14
Zespół delecji chromosomu 8q12.1-q21.2
Zespół delecji chromosomu Xq21
Zespół delecji chromosomu 1q41-q42
Zespół delecji chromosomu 6q24-q25
Zespół Dandy-Walker’a (3q22-q24)
Zespół delecji chromosomu 18p
Zespół delecji chromosomu 10q26
Zespół delecji chromosomu 3pter-p25
Zespół delecji chromosomu 2p12-p11.2
Zespół delecji chromosomu 5q14.3
Zespół delecji chromosomu 13q14
Zespół delecji chromosomu 10q22.3-q23.2
Zespół Levy-Shanske’go (15q26-qter)
Zespół delecji chromosomu 15q26-qter
Zespół delecji chromosomu 6pter-p24
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) (2q31)
Zespół duplikacji chromosomu Xq27.3-q28
Holoprosencefalia 6 (2q37.1-q37.3)
Zespół delecji chromosomu Xp21
Zespół WAGRO (11p13-p12)
Zespół delecji chromosomu 4q21
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego (17p12-p11.2)
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) (22q11)
Zespół Jacobsena (11q23)
Zespół DiGeorge 2 (10p14-p13)
Zespół Langer-Giedion (8q24.11-q24.13)
Zespół delecji chromosomu 2p16.1-p15
Zespół triplikacji chromosomu 4q32.1-q32.2
Zespół delecji chromosomu 16p12.2-p11.2
Zespół duplikacji chromosomu Xp11.23-p11.22
Zespół duplikacji chromosomu 2q31.1
Zespół delecji chromosomu 2q33.1
Zespół delecji chromosomu Xq28
Zespół duplikacji chromosomu 22q11.2
Zespół delecji chromosomu 16p
Zespół delecji chromosomu 16p13.3
Zespół mikroduplikacji chromosomu 16p11.2-p12.2
Zespół delecji chromosomu 5q12
Zespół delecji chromosomu 1p32-p31
Zespół duplikacji chromosomu 1p31
Zespół delecji chromosomu 16q22
Zespół Frias (14q22.1-q22.3)
RH płodu (opcja dodatkowa do badania)

 

NIFTY pro czy Sanco – który test wybrać? Na co zwrócić uwagę wybierając test NIPT? 8 wskazówek

Wiele przyszłych mam zastanawia się, który test wybrać, NIFTY pro czy Sanco. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT).

 1. Ubezpieczenie wyniku – tylko test NIFTY pro posiada ubezpieczenie wyniku. Co to oznacza? W przypadku wyniku fałszywie negatywnego (test nie wskazał danej choroby, a dziecko urodziło się chore) rodzice uzyskują wysokie odszkodowanie do ok. 210 000 zł*. Żaden inny nieinwazyjny test prenatalny nie posiada ubezpieczenia. Istnieją także różnice w wysokości kwoty, która jest refundowana w przypadku wykonania badań prenatalnych diagnostycznych po uzyskaniu wyniku pozytywnego (nieprawidłowego).
 2. Zakres badania – oba testy posiadają szeroki zakres badanych chorób, który obejmuje podstawowe trisomie (trisomia 21. – zespół Downa, trisomia 18. – zespół Edwardsa, i trisomia 13. – zespół Patau). Są jednak choroby, które ma w zakresie jeden test, a nie posiada go drugi (np. w zakresie testu NIFTY pro znajduje się zespół DiGorge’a).
 3. Ilość badań wykonanych na całym świecie i walidacja kliniczna – test NIFTY został wykonany już ponad 5 000 000 razy na całym świecie i został zatwierdzony w największym badaniu na świecie dotyczącym dotychczasowej skuteczności klinicznej testów NIPT, które obejmowało 146 958 ciąż.
 4. Ciąża pojedyncza czy bliżniacza? – w ciąży blliźniaczej można wykonać test NIFTY pro i test SANCO, z kolei test SANCO plus jest rekomendowany dla ciąż pojedynczych. W przypadku ciąży bliźniaczej większy zakres badania będzie miał test SANCO.
 5. Jak wygląda przykładowy wynik badania – przed wykonaniem testu warto poprosić laboratorium o udostępnienie przykładowego wyniku badania. Pozwoli to sprawdzić, co zawiera, jak wygląda, czy jest w języku polskim. Na wyniku często podana jest metoda badania i szczegółowe informacje dotyczące czułości testu czy wartości predykcyjnej dla danej choroby (w przypadku niektórych testów występują tu różnice).
 6. Dostępność placówki i wizyt domowych w cenie badania – w zależności od oferty badanie można wykonać w całej Polsce lub tylko w wybranych lokalizacjach, wizyty domowe są w cenie lub wiążą się z dopłatą.
 7. Konsultacja wyniku nieprawidłowego (pozytywnego) z lekarzem – w zależności od oferty jest możliwość konsultacji takiego wyniku w cenie badania.
 8. Płatność w ratach a także dostępność bezpłatnych konsultacji 7 dni w tygodniu

testy nipt porównanie

Test Nifty pro a Sanco – opis badań prenatalnych

Test NIFTY pro

test nifty

Próbkę do testu NIFTY pro stanowi krew pobrana od ciężarnej. Wynik testu NIFTY pro informuje o tym, jakie jest ryzyko zachorowania dziecka na jedną z 94 analizowanych chorób. Test wykrywa:

 • 6 trisomii: 21 – zespół Downa, 18 – zespół Edwardsa, 13 – zespół Patau oraz 9, 16 i 22 chromosomu
 • 4 nieprawidłowości związane z chromosomami płci – zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji.

Czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro wynosi do 10 dni roboczych, na życzenie rodziców na wyniku testu NIFTY pro może zostać także podana płeć dziecka. Test jest objęty ubezpieczeniem (w przypadku uzyskania wyniku fałszywie ujemnego oraz gdy test wskaże konieczność wykonania badania inwazyjnego). Czytaj więcej o teście NIFTY pro

Zobacz też: Jak wygląda wynik testu NIPT? Przykładowy wynik testu NIFTY pro z opisem

Test Sanco

Próbkę do testu Sanco stanowi krew pobrana od ciężarnej. W zakresie testu SANCO jest zawarta:

 • analiza liczby wszystkich chromosomów (23 pary)
 • analiza zespołów mikrodelecji i mikroduplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz dla chromosomów autosomalnych.

Czas oczekiwania na wynik testu Sanco wynosi około 8 dni roboczych, na życzenie rodziców, na wyniku testu Sanco może zostać także podana płeć dziecka. Dostępny jest również test SANCO plus, który jest rekomendowany dla ciąż pojedynczych dla zdefiniowanych zespołów mikrodelecyjnych. Czytaj więcej o teście Sanco

NIFTY czy Sanco czyli o testach NIPT

Test NIFTY pro oraz test Sanco to badania z grupy NIPT. W trakcie obu badań jest analizowane cffDNA, czyli wolne, pozakomórkowe DNA dziecka. To płodowe DNA, które krąży w krwioobiegu matki, a jego stężenie rośnie wraz z rozwojem ciąży, by następnie rozpaść się i zniknąć z organizmu matki po porodzie. Dzięki temu materiał genetyczny dziecka może zostać bezinwazyjnie przeanalizowany podczas szybkiego i bezbolesnego badania ciężarnej, w którym pobiera się tylko krew z żyły odłokciowej.

W jakim celu wykonuje się testy NIPT? Testy NIPT takie jak NIFTY pro czy Sanco wykonuje się po to, by ocenić ryzyko zachorowania dziecka na zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau i innych chorób. Testy te wskazują, jakie jest ryzyko, że dziecko urodzi się obarczone wadą genetyczną. Jeśli test NIFTY pro czy Sanco da nieprawidłowy wynik, w dalszej kolejności wykonywane są badania prenatalne diagnostyczne, takie jak np. amniopunkcja. Najczęściej jednak testy prenatalne nie wykazują żadnych nieprawidłowości i rodzice mogą dzięki nim zyskać cenny spokój. Badania wolnego płodowego DNA są bardzo czułe – ich czułość wynosi ponad 99%. Dowiedz się więcej o testach NIPT

 

Więcej informacji

Masz pytania o o badania prenatalne? Napisz do nas na

 

Zobacz też:

 

*W zależności od kursu walut

Aktualizacja: 19 maja 2020 r.

Źródło: porównanie opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych danych z Internetu.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


 

4.3/5 - (3 głosów / głosy)

Data publikacji: 09/06/2020, Data aktualizacji: 12/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *