Test NACE a test NIFTY pro - porównanie - Badaniaprenatalne.pl Przeskocz do treści
Pobierz bezpłatny poradnik

Test NACE a test NIFTY pro – porównanie

Test NACE a test NIFTY pro - porównanie i różnice

Test NACE i test NIFTY pro to badania prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA. Charakteryzują się dużą czułością (wyższą niż w przypadku tradycyjnych badań prenatalnych biochemicznych i USG i całkowitym bezpieczeństwem, gdyż wykonuje się je z krwi matki, pobranej jak do standardowego badania krwi (np. morfologii). Najważniejsze różnice między testami dotyczą zakresu badanych chorób oraz ubezpieczenia. Sprawdź porównanie testu NACE i testu NIFTY pro – w tabelce poniżej znajdziesz różnice i podobieństwa. Pod tabelką znajdziesz też poradnik “Jak wybrać test NIPT”. 

Spis treści:

  1. Test NACE podstawowy i rozszerzony a test NIFTY pro – porównanie
  2. Test NACE a NIFTY pro – czym są testy NIPT?
  3. Jaką wiedzę daje test NACE i NIFTY pro?
  4. Które badanie wybrać? Czym się różnią test NACE i test NIFTY pro?

Test NACE podstawowy i rozszerzony (Extended 24) a test NIFTY pro

NIFTY pro  NACE podstawowy NACE rozszerzony (Extended 24)
Nieinwazyjne badanie prenatalne ✅ ✅ ✅
Badana próbka  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu  Krew mamy, analizowane jest cffDNA czyli wolne, pozakomórkowe DNA płodu
Czułość testu dla trisomii 21. Powyżej 99% Powyżej 99% Powyżej 99%
Określenie płci dziecka (podawana jest na życzenie rodziców) ✅ ✅ ✅
Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
Kiedy można wykonać test Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży Po 10 tygodniu ciąży
Czas oczekiwania na wynik (od otrzymania próbek przez laboratorium) Do 10 dni roboczych Do 7 dni roboczych Do 14 dni roboczych
Dostępny w ciąży mnogiej TAK, zakres obejmuje: zespół Downa (trisomia 21.)
zespół Edwardsa (trisomia 18.)
zespół Patau (trisomia 13.)
TAK, zakres nie obejmuje aneuploidii chromosomów płciowych TAK, zakres nie obejmuje aneuploidii chromosomów płciowych
Cena testu 2397 zł  2100 zł 3100 zł
Zwrot za badanie inwazyjne w przypadku wyniku pozytywnego ✅ do ok. 2 600 zł*
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ do ok. 210 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł* w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży.
Zakres badania: NIFTY pro NACE NACE rozszerzony (Extended 24)
Analiza liczby  chromosomów 6 trisomii (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci 3 trisomie (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci 3 trisomie (chromosomy autosomalne) oraz 4 choroby związane z zaburzeniami liczby chromosomów płci
Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅ ✅
Trisomia 9 ✅
Trisomia 16 ✅
Trisomia 22 ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅ ✅
Zespół Turnera (X)  ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅
Zespoły mikrodelecji i mikroduplikacji, w tym: 84 zespoły mirodelecji i mikroduplikacji. Wybrane mikrodelecje
Zespół DiGorge’a (22q11.21) ✅ ✅
Delecja 1p36 ✅
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2) ✅
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3) ✅
Zespół Cri-du-chat (5p) ✅ ✅
Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13
Zespół CHDM (6q27) ✅
Zespół delecji chromosomu 15q14 ✅
Zespół duplikacja chromosomu 17q12 ✅
Zespół delecji chromosomu 17q12 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 3q29 ✅
Zespół delecji chromosomu 3q29 ✅
Zespół duplikacja chromosomu 8q22.1 ✅
Zespół delecji chromosomu 8q22.1 ✅
Holprosencefalia 1 (21q22.3) ✅
Zepół WAGR (11p13) ✅
Zespół delecji chromosomu 7q11.23 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 7q11.23 ✅
Zespół Potockiego-Shaffer’a (11p11.2) ✅
HCD (15q26.1) ✅
Delecja telomeryczna chromosomu Xq22.3 ✅
Zespół delecji chromosomu 17q21.31 ✅
Zespół delecji chromosomu Xp11.3 ✅
Zespół delecji chromosomu 3q13.31 ✅
Zespół delecji chromosomu 8p23.1 ✅
Zespół duplikacji chromosomu 8p23.1
Zespół mikrodelecji 12q14
Zespół delecji chromosomu 17q23.1-q23.2
Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2)
Zespół Smith-Magenis’a (17p11.2)
Zespół duplikacji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 17p13.3
Zespół delecji chromosomu 19q13.11
Zespół duplikacji chromosomu 2q35
Zespół delecji chromosomu 15q25
Zespół delecji chromosomu 22q11.2
Delecja chromosomu 7q
Zespół delecji chromosomu 18q
Zespół delecji chromosomu 9p
Zespół delecji chromosomu 14q11-q22
Zespół delecji chromosomu 6q11-q14
Zespół delecji chromosomu 8q12.1-q21.2
Zespół delecji chromosomu Xq21
Zespół delecji chromosomu 1q41-q42
Zespół delecji chromosomu 6q24-q25
Zespół Dandy-Walker’a (3q22-q24)
Zespół delecji chromosomu 18p
Zespół delecji chromosomu 10q26
Zespół delecji chromosomu 3pter-p25
Zespół delecji chromosomu 2p12-p11.2
Zespół delecji chromosomu 5q14.3
Zespół delecji chromosomu 13q14
Zespół delecji chromosomu 10q22.3-q23.2
Zespół Levy-Shanske’go (15q26-qter)
Zespół delecji chromosomu 15q26-qter
Zespół delecji chromosomu 6pter-p24
Zespół SHFM5 (Ektrodaktylia) (2q31)
Zespół duplikacji chromosomu Xq27.3-q28
Holoprosencefalia 6 (2q37.1-q37.3)
Zespół delecji chromosomu Xp21
Zespół WAGRO (11p13-p12)
Zespół delecji chromosomu 4q21
Zespół Yuan-Harel-Lupski’ego (17p12-p11.2)
Zespół „Kociego Oka” (Cat-Eye) (22q11)
Zespół Jacobsena (11q23)
Zespół DiGeorge 2 (10p14-p13)
Zespół Langer-Giedion (8q24.11-q24.13)
Zespół delecji chromosomu 2p16.1-p15
Zespół triplikacji chromosomu 4q32.1-q32.2
Zespół delecji chromosomu 16p12.2-p11.2
Zespół duplikacji chromosomu Xp11.23-p11.22
Zespół duplikacji chromosomu 2q31.1
Zespół delecji chromosomu 2q33.1
Zespół delecji chromosomu Xq28
Zespół duplikacji chromosomu 22q11.2
Zespół delecji chromosomu 16p
Zespół delecji chromosomu 16p13.3
Zespół mikroduplikacji chromosomu 16p11.2-p12.2
Zespół delecji chromosomu 5q12
Zespół delecji chromosomu 1p32-p31
Zespół duplikacji chromosomu 1p31
Zespół delecji chromosomu 16q22
Zespół Frias (14q22.1-q22.3)

Test NACE a test NIFTY pro – czym są testy NIPT?

jak wybrać NIPTZarówno test NACE jak i test NIFTY pro nalezą do grupy nieinwazyjnych badań prenatalnych – testów NIPT. Badania z grupy NIPT analizują wolne, pozakomórkowe DNA płodu (cffDNA). Dzięki temu, że materiał genetyczny dziecka krąży w krwioobiegu ciężarnej, DNA może zostać nieinwazyjnie pobrane i następnie przeanalizowane pod kątem występowania trisomii takich jak zespół Downa, zespół Patau czy zespół Edwardsa oraz innych chorób.

Test NACE a test NIFTY pro – jaką dają wiedzę?

Testy NIPT takie jak test NACE, a także test NIFTY pro pozwalają ocenić ryzyko występowania u dziecka chorób genetycznych. Jeśli badania NIPT dadzą nieprawidłowy wynik, aby je potwierdzić, wykonuje się inwazyjne prenatalne badania diagnostyczne, takie jak np. amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Najczęściej jednak badania typu NIPT nie wykazują żadnych nieprawidłowości – prawidłowy (negatywny) wynik testu DNA daje więc rodzicom cenny spokój, a także wiedzę, że dziecko rozwija się prawidłowo, bez chorób, w kierunku których było wykonane badanie.

Polecamy: Jak wybrać test NIPT? 10 wskazówek [ARTYKUŁ]

Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać? Czym się różnią?

Test NACE i test NIFTY pro to nieinwazyjne badania prenatalne, które korzystają z analizy cffDNA. Oba testy DNA można wykonać już od 10 tygodnia ciąży, a ich czułość wykrywania chorób genetycznych jest wysoka i wynosi powyżej 99%. Oba badania ustalają płeć dziecka, która jest podawana na wyniku na życzenie rodziców. Można je wykonać również w ciąży bliźniaczej (zakres różni się od zakresu w ciąży pojedynczej).

Jeśli zastanawiasz się, czym się różnią test NACE i test NIFTY pro, warto zwrócić uwagę na zakres badanych chorób oraz ubezpieczenie.

oryginalny nifty proCzy wiesz, że…. Test NIFTY to badanie, którego pewność została potwierdzona w największym badaniu na świecie dotyczącym dotychczasowej skuteczności klinicznej NIPT (obejmowało ono 146 958 ciąż).

O wiarygodności badania świadczy fakt, że na całym świecie wykonano już ponad 6 000 000 badań NIFTY. To także jedyne nieinwazyjne badanie prenatalne, które posiada ubezpieczenie wyniku.

Zakres badanych chorób

W zakresie testu NIFTY pro jest 94 chorób, w tym 6 trisomii: 21. – zespół Downa, 18. – zespół Edwardsa, 13. – zespół Patau. Ponadto zakres testu NIFTY pro obejmuje trisomię 9. 16. i 22. chromosomu (nieobecne w zakresie testu NACE).

W teście NIFTY pro analizowanych jest 84 mikrodelecji i mikroduplikacji, z kolei test NACE w wersji rozszerzonej bada wybrane mikrodelecje – zespół DiGorge’a, delecję 1p36, zespoły Angelmana/Pradera-Williego, zespół Wolfa-Hirschhorna oraz zespół Cri-du-chat),

Ubezpieczenie wyniku

W przypadku uzyskania fałszywie negatywnego wyniku NIFTY pro rodzice mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości do około 210 000 złotych* (jeśli dziecko urodziło się z jedną z badanych w teście NIFTY pro chorób genetycznych) lub do około 11 000 złotych* (jeśli u dziecka wykryto jedną z badanych w teście NIFTY pro chorób genetycznych i rodzice zdecydowali się na terminację ciąży. W sytuacji, gdy test NIFTY pro da pozytywny (nieprawidłowy) wynik i zajdzie konieczność wykonania badań diagnostycznych (np. amniopunkcji), rodzice mogą liczyć na bezpłatną konsultację z lekarzem genetykiem, a także zwrot kosztów diagnostyki inwazyjnej (w kwocie do 2600 złotych*).

Zobacz też: Jak wybrać NIPT? Na co zwrócić uwagę wybierając test NIPT?


*W zależności od kursu walut

Źródło: porównanie opracowane jest na podstawie ogólnodostępnych danych z Internetu. | Aktualizacja: 31 sierpnia 2020 r.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

 

 

 

Data publikacji: 31/08/2020

Jedna odpowiedź do “Test NACE a test NIFTY pro – porównanie”

  1. siostra Sylwia pisze:

    Dziękuję za to porównanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane
Bezpłatne poradniki

Badania prenatalne

Badania prenatalne

POLECAMY

Ile kwasu foliowego przyjmować w ciąży

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Więcej

REKLAMA

Martwisz się rozwojem swojego dziecka?
Poroniłaś?