𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗡𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗰𝘇𝘆 𝗮𝗺𝗻𝗶𝗼𝗽𝘂𝗻𝗸𝗰𝗷𝗮 - PORÓWNANIE badań [tabela]

Badania prenatalne: test NIFTY a amniopunkcja?

W sytuacji, gdy test PAPP-A da wynik wskazujący na podwyższone ryzyko choroby, wskazane są dalsze badania. Wiele mam zastanawia się, które z nich wybrać – test NIFTY czy amniopunkcję? Badania te należą do zupełnie innych grup badań prenatalnych, chociaż mają porównywalną czułość (ponad 99%). Czym się różnią i jakie są wskazania do ich wykonania?

Test NIFTY czy amniopunkcja — czym różni się test NIFTY od amniopunkcji?
Test NIFTY czy amniopunkcja — porównanie
Test NIFTY Pro może pomóc podjąć decyzję, czy wykonanie amniopunkcji jest konieczne
Jakie są wskazania do wykonania testu NIFTY Pro i amniopunkcji?

Test NIFTY czy amniopunkcja — czym różni się test NIFTY od amniopunkcji?

W sytuacji, gdy zastanawiamy się, które badanie wykonać, test NIFTY czy amniopunkcję, warto dowiedzieć się, czym różnią się te badania i na czym polegają.

  • Test NIFTY Pro to badanie prenatalne nieinwazyjne, które opiera się na analizie wolnego płodowego DNA (cffDNA). Jest ono zupełnie bezpieczne dla mamy oraz dziecka – do badania pobiera się jedynie próbkę krwi z żyły odłokciowej, jak do morfologii. Test NIFTY pro jest badaniem przesiewowym, jeśli więc wynik wskaże na podwyższone ryzyko choroby, w celu dalszej diagnozy zaleca się wykonanie badań diagnostycznych (np. amniopunkcji). W takiej sytuacji diagnostyka prenatalna jest refundowana, gdyż test NIFTY pro jest objęty ubezpieczeniem. Czytaj więcej o teście NIFTY pro
  • Amniopunkcja to badanie prenatalne inwazyjne, w którym analizuje się płyn owodniowy pobrany bezpośrednio z otoczenia płodu. Wykonuje się ją, np. gdy wyniki innych badań wskazały na nieprawidłowości i podejrzewa się zwiększone ryzyko występowania danej choroby – aby ją wykluczyć lub potwierdzić. Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym przede wszystkim ze względu na najmniejsze ryzyko powikłań. Czytaj więcej o amniopunkcji

Test NIFTY czy amniopunkcja — porównanie

Poniżej przedstawione zostały podobieństwa i różnice testu NIFTY pro i amniopunkcji. 

test nifty pro logoAMNIOPUNKCJA
Rodzaj bada­niaNiein­wazyjne (prze­siewowe) badanie pre­na­talne prze­siewowe o wysok­iej czułoś­ciInwazyjne badanie pre­na­talne (diag­nos­ty­czne, rozstrzy­ga­jące)
Badana prób­kaKrew mamy, pobrana z żyły odłok­ciowej (anal­i­zowane jest cffD­NA, wolne płodowe DNA)Płyn owod­niowy, pobrany z otoczenia pło­du
Czułość bada­niaPowyżej 99%Powyżej 99%
Kiedy moż­na wykon­ać badanieOd 10 do 24 tygod­nia ciążyDo 20 tygod­nia ciąży
Refun­dac­ja NFZNieTak, jeśli są wskaza­nia
Cena badaniaok. 2200–2350 złok. 1300 — 2000 zł
Ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnegoTak (więcej informacji)Nie
Meto­da bada­niaSekwencjonowanie Nowej GeneracjiBadanie kar­i­o­ty­pu

Test NIFTY Pro pozwala sprawdzić zdrowie dziecka i może pomóc zadecydować, czy amniopunkcja jest konieczna

Test NIFTY Pro to badanie prenatalne o wysokiej czułości. Warto je wykonać, np. gdy otrzymano nieprawidłowe wyniki testu PAPP-A. Czułość badań genetycznych jest większa niż w przypadku testów biochemicznych (takich jak test PAPP-A), czasem zdarza się, że mimo nieprawidłowego wyniku testu PAPP-A dalsze badania, np. amniopunkcja, nie potwierdzą tego wyniku i dziecko rodzi się zdrowe. Wiele amniopunkcji wykonywanych jest więc u pacjentek, które mają zdrowe dzieci.

Mimo, że ryzyko amniopunkcji można ograniczyć prawie do zera (gdy wykonuje je doświadczony specjalista), to cześć mam obawia się możliwych powikłań. Możliwe powikłania po amniopunkcji to uszkodzenie łożyska, infekcja wewnątrzmaciczna, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego oraz większe ryzyko poronienia.

W takiej sytuacji wynik testu NIFTY pro może pomóc zadecydować, czy wykonywać amniopunkcję.

Czy wiesz, że…

Test NIFTY pro jest objęty ubezpieczeniem. w przypadku wyniku pozytywnego (wskazującego na nieprawidłowości), mama może liczyć na rekompensatę diagnostyki prenatalnej do kwoty 2600 zł (w zależności od kursu walut). Diagnostyka prenatalna może obejmować amniopunkcję, FISH, analizę mikromacierzy i inne badania. Czytaj więcej o ubezpieczeniu NIFTY pro

Jakie są wskazania do wykonania testu NIFTY Pro i amniopunkcji?

Test NIFTY pro warto wykonać u każdej ciężarnej kobiety. Test jest szczególnie wskazany, gdy:

  • ciężarna ma powyżej 35 lat,
  • otrzymano nieprawidłowe wyniki przesiewowych badań prenatalnych (np. testu PAPP-A),
  • otrzymano skierowanie na amniopunkcję (np. z powodu podejrzeń zespołu Downa),
  • we wcześniejszych ciążach wystąpiły zaburzenia i wady genetyczne.

Wskazania do wykonania amniopunkcji:

  • ciężarna w wieku powyżej 35 lat,
  • ojciec dziecka w wieku powyżej 55 lat,
  • wady genetyczne we wcześniejszych ciążach,
  • wady cewy nerwowej, choroby metaboliczne lub inne wady wrodzone w rodzinie.

Zobacz też:


Artykuł powstał we współpracy z badanienifty.pl

Autor: Alicja Hudzik | Zdjęcie: Maksim Shmeljov/123rf.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


Data publikacji: 22/10/2019, Data aktualizacji: 24/10/2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane
Nifty pro REKLAMA

Badania prenatalne

POLECAMY

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Więcej

REKLAMA

Skip to content