Badania połówkowe a prenatalne – które warto wykonać w ciąży?

badania połówkowe a prenatalne

Badania połówkowe i prenatalne to bardzo ważne formy diagnostyki ciążowej. Dzięki nim możemy monitorować, jak rozwija się dziecko i wykryć ewentualne komplikacje. Sprawdź, na czym polegają badania połówkowe i prenatalne i które z tych testów warto wykonać!

Spis treści:

  1. Badania połówkowe – na czym polegają?
  2. Badania połówkowe a prenatalne – czym się różnią?

Badania połówkowe – na czym polegają?

Badanie połówkowe to jedna z form diagnostyki prenatalnej. Przeprowadza się ją w połowie ciąży, a dokładnie między 18 a 22 tygodniem ciąży. W jego trakcie przeprowadza się dokładne badanie USG, które umożliwia szczegółową ocenę rozwoju anatomicznego płodu. W tym celu wykonuje kilka następujących pomiarów:

  • Szerokość główki płodu (BPD)
  •  Obwód główki płodu (HC)
  •  Szerokość móżdżku (TCD)
  •  Grubość fałdu karkowego (NF)
  •  Obwód brzucha (AC)
  •  Długość kości udowej (FL)
  •  Długość kości ramiennej (HL)

W trakcie badania połówkowego lekarz ocenia także łożysko, wody płodowe oraz pępowinę. Dzięki temu możliwe jest wykrycie potencjalnych wad wrodzonych u płodu, takich jak zespół Downa, rozszczep kręgosłupa czy wady serca. Ponadto, w trakcie badania istnieje możliwość określenia płci płodu, jeśli maluch znajduje się w odpowiedniej pozycji.

Zobacz również: Test Prenatal testDNA a NIFTY pro – sprawdź różnice i podobieństwa

Badania połówkowe a prenatalne – czym się różnią?

Badania połówkowe to nie jedyne badanie prenatalne, które możemy przeprowadzić w ciąży. Diagnostyka prenatalna oferuje szerszy zakres możliwości. W jej ramach możemy przeprowadzić m.in. test PAPP-A. Jest to badanie biochemiczne, które wykonuje się między 11 a 13 tygodniem ciąży. Polega ono na analizie próbki krwi matki. Test ten pozwala na wczesne wykrycie zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau u płodu.
W ramach diagnostyki prenatalnej możemy przeprowadzić także badania wolnego płodowego DNA, takie jak test Prenatal testDNA. Są to nieinwazyjne badania o wysokiej czułości. Dzięki temu u płodu możemy rozpoznać wiele różnych wad wrodzonych. Tego typu test wykonać można już od 10 tygodnia ciąży.

Diagnostyka prenatalna to także badania inwazyjne. Nie są one wykonywane jednak u każdej przyszłej mamy. Tego typu badania przeprowadza się dopiero po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku testu nieinwazyjnego. Najczęściej w takich sytuacjach wykonywana jest amniopunkcja, która wiąże się z najmniejszym ryzykiem rozwoju jakichkolwiek powikłań.

Oceń

Data publikacji: 05/05/2024, Data aktualizacji: 09/05/2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *