Badania prenatalne - ile ich jest? Jakie testy warto wykonać?

Ile jest badań prenatalnych?

ile jest badań prenatalnych

W monitorowaniu zdrowia jeszcze nienarodzonego dziecka bardzo pomocne są badania prenatalne. Dzięki nim możemy wykryć ewentualne wady wrodzone jeszcze w trakcie ciąży. Ich przeprowadzenie jest więc zalecane każdej przyszłej mamie. Jakie to dokładnie badania? Ile jest badań prenatalnych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej!

Spis treści:

  1. Badania prenatalne – ile ich jest?
  2. Badania prenatalne – ile testów należy wykonać?

Badania prenatalne – ile ich jest?

Badania prenatalne to różnorodne testy, które pozwalają ocenić stan zdrowia nienarodzonego dziecka i ewentualne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Jest to bardzo duża grupa badań. Dzieli się je na testy nieinwazyjne i inwazyjne. U kobiet ciężarnych diagnostykę zawsze rozpoczyna się od badań nieinwazyjnych. Testy inwazyjne wykonywane są dopiero po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości. Nie ma potrzeby wykonywania ich u każdej ciężarnej.

Zobacz również: Ile czasu trwają badania prenatalne?

Badania prenatalne – ile testów należy wykonać?

Zaleca się, aby każda kobieta wykonała dwa podstawowe badania prenatalne:

  •  Test PAPP-A – to test krwi wykonywany w pierwszym trymestrze ciąży. Ocenia się w nim poziom białka PAPP-A we krwi matki, co może dostarczyć informacji na temat ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa oraz zespół Patau.
  •  USG genetyczne – to badanie ultrasonograficzne przeprowadzane w pierwszym trymestrze ciąży. Podczas tego badania ocenia się m.in. grubość fałdu karkowego płodu oraz inne niezwykle ważne parametry. Dzięki temu można u płodu zauważyć oznaki wskazujące na wady genetyczne. Badanie to pozwala także wykryć wady cewy nerwowej czy wady serca u płodu.

Diagnostykę prenatalną warto uzupełnić także o badanie wolnego płodowego DNA (cffDNA). Jest to jedna z najnowszych i najbardziej precyzyjnych metod oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu. Badania tego typu wykonuje się na podstawie próbki krwi matki. Przykładem takiego badania jest test Prenatal testDNA, którego czułość wynosi aż 99%.

Dopiero po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku któregokolwiek z tych badań wykonuje się badanie inwazyjne, takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Jest ono rozstrzygające. Oznacza to, że uzyskamy dzięki niemu pewną diagnozę. Do przeprowadzenia takiego badania potrzebna jest próbka pobrana z otoczenia płodu, co wiąże się z niewielkim ryzykiem rozwoju powikłań.

Oceń

Data publikacji: 30/03/2024, Data aktualizacji: 04/04/2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *