Badania prenatalne w ciąży po in vitro – sprawdź, dlaczego warto je wykonać!

badania prenatalne w ciąży po In vitro

Badania prenatalne warto wykonać w każdej ciąży również w przypadku ciąży po In vitro. Niektóre z nich – badania wolnego płodowego DNA mogą przekraczać swoim zakresem obszar diagnostyki preimplanatcyjnej (PGT).  Poniżej wyjaśniamy, jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia badań prenatalnych.

Spis treści:

 1. Badania prenatalne w ciąży po in vitro – kiedy są szczególnie zalecane?
 2. Badania prenatalne w ciąży po in vitro – pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia
 3. Badania prenatalne w ciąży po in vitro – badania wolnego płodowego DNA a PGT

Badania prenatalne w ciąży po in vitro – kiedy są szczególnie zalecane?

Badania prenatalne w ciąży po in vitro są dobrym rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą potwierdzić  prawidłowy rozwój ich dziecka. PTGiP (Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników) rekomenduje je każdej ciężarnej kobiecie, niezależnie od rodzaju ciąży, by jak najwcześniej wykryć ewentualne wady rozwojowe i aberracje chromosomowe.

Badania prenatalne są szczególnie wskazane, gdy:

 • mama ukończyła 35 rok życia,
 • uzyskano dodatni wynik testu podwójnego/potrójnego,
 • wynik badania ultrasonograficznego genetycznego jest nieprawidłowy,
 • stwierdzono wadę ośrodkowego układu nerwowego w obecnej lub poprzedniej ciąży,
 • kobieta urodziła dziecko z chorobą metaboliczną,
 • poprzednia ciąża obarczona była trisomią 21,
 • u rodziców stwierdzono translokacje chromosomowe lub mozaicyzm chromosomowy,
 • we wcześniejszych ciążach występowały anomalie chromosomowe płodu,
 • we wcześniejszych ciążach występowały aberracje chromosomów płciowych.

informacjaU par, które zdecydowały się na zapłodnienie in vitro, często wskazaniami do wykonania badań prenatalnych jest wiek mamy powyżej 35 roku życia czy choroby genetyczne, które pojawiły się we wcześniejszej ciąży.

Badania prenatalne w ciąży po in vitro – pierwszy krok do rozpoczęcia leczenia

Badania prenatalne w ciąży po in vitro, jak i naturalnej ciąży, najczęściej uspakajają rodziców, potwierdzając prawidłowy rozwój dziecka.

Natomiast jeśli badania prenatalne wykażą jakieś nieprawidłowości, szansa na ich leczenie jest znacznie większa. W niektórych przypadkach można je rozpocząć już w łonie mamy, co znacznie wpływa na poprawę zdrowia oraz funkcjonowania dziecka. Szybsze wykrycie wad w rozwoju pozwala na szybsze wdrożenie skutecznego postępowania.

Badania wolnego płodowego DNA takie jak test NIFTY pro to nowoczesne, nieinwazyjne  badania prenatalne, które jest całkowicie bezpieczne dla mamy i jej dziecka. NIFTY pro to badanie genetyczne o bardzo szerokim zakresie badanych chorób. Za jego pomocą można rozpoznać  94 choroby, w tym mikrodelecje i mikroduplikacje.

Test NIFTY pro opiera się na analizie wolnego płodowego DNA, które jest obecne w krwiobiegu mamy. Zastosowana technologia NGS i zaawansowane analizy bioinformatyczne pozwalają na rozpoznanie tak wielu różnych nieprawidłowości na podstawie jednej próbki krwi mamy. Badanie to jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Ponadto test NIFTY pro wykazuje bardzo wysoką czułość, np. dla trisomii 21 osiąga wartość ponad 99%. Dlatego też prawidłowy wynik badania pozwala często rodzicom uniknąć przeprowadzania niepotrzebnych badań inwazyjnych w sytuacji gdy dziecko jest zdrowe. Dowiedz się więcej o NIFTY pro

Badania prenatalne w ciąży po in vitro – badania wolnego płodowego DNA a PGT

Badania prenatalne w ciąży po in vitro warto wykonać również wtedy, gdy przeprowadzono diagnostykę preimplantacyjną. Wynika to z faktu, że diagnoza PGT polega zazwyczaj na rozpoznaniu najczęstszych aneuploidii, takich jak trisomia 21., trisomia 13., trisomia 18. oraz innych powszechnych nieprawidłowości o podłożu genetycznym. Natomiast zakres chorób analizowanych w badaniach wolnego płodowego DNA, przez np. test NIFTY pro jest znacznie szerszy, analizuje również rzadkie zmiany oraz mikrodelecje i mikroduplikacje (w sumie 94 choroby). Dowiedz się więcej o badaniach wolnego płodowego DNA

informacjaDiagnostyka PGT to genetyczna analiza komórek jajowych przed zapłodnieniem lub zarodków, zanim zostaną umieszczone w macicy. Daje to szanse na rozpoznanie powszechnych nieprawidłowości genetycznych. Dowiedz się więcej o diagnostyce preimplantacyjnej


Autor: Karolina Czapp

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Zdjęcie: pixabay.com


5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 27/08/2021, Data aktualizacji: 08/09/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *