Poród naturalny a cesarskie cięcie – poznaj ich zalety i wady

Poród naturalny a cesarskie cięcie

Porównując poród naturalny a cesarskie cięcie, należy przyjrzeć się zaletom, wadom, jak i powikłaniom, które mogą wynikać z obydwu typów porodów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że każdy poród, zarówno naturalny, jak i przez cesarskie cięcie jest inny. Powszechnie uznaje się, że poród siłami natury jest lepszym rozwiązaniem. Z kolei drugi rodzaj porodu jest często operacją ratującą życie.

Spis treści:

  1. Poród naturalny a cesarskie cięcie – jakie są ich zalety?
  2. Poród naturalny a cesarskie cięcie – jakie są ich wady?
  3. Poród naturalny a cesarskie cięcie – możliwe powikłania

Poród naturalny a cesarskie cięcie – jakie są ich zalety?

Czym się różni poród naturalny od cesarskiego cięcia, jeśli przyjrzymy się korzyściom, jakie z nich wynikają? Otóż po porodzie naturalnym kobieta może być nierozłączna z noworodkiem. Bardzo często dziecko wtulone jest w ramiona mamy „skóra do skóry” nawet przez dwie godziny, dzięki czemu przechodzi adaptację do warunków poza macicą. Ponadto mamy po porodzie naturalnym rzadziej miewają problemy z laktacją, więc częściej karmią maluchy piersią. Kobiety szybciej dochodzą do formy, tzn. mogą same wstać, pójść pod prysznic, zająć się dzieckiem. Poród siłami natury jest mniej zagrożony powikłaniami, które mogą prowadzić do śmierci (zakażenie, krwotok, zatorowość). Odnotowuje się także mniejsze ryzyko depresji poporodowej.

Również dla dziecka poród naturalny ma bardzo duże znaczenie. Ucisk główki, który ma miejsce w kanale rodnym, uważany jest za istotny moment rozwojowy, dzięki któremu dziecko pod względem neurologicznym rozwija się bardziej prawidłowo. Noworodki, które przyszły na świat siłami natury mają rzadziej zaburzenia związane z napięciem mięśniowym, asymetrią złożeniową. Dodatkowo, gdy występuje ucisk klatki piersiowej w kanale rodnym, łatwiej opróżniają się płuca z płynu owodniowego. W konsekwencji zmniejsza się ryzyko nieprawidłowości związanych z oddychaniem czy zakażeniem dróg oddechowych po urodzeniu. Ponadto maluchy rzadziej wykazują problemy związane z odruchem ssania.

Natomiast porównując poród naturalny i cesarskie cięcie w kontekście zalet tego drugiego typu porodu, można przede wszystkim podkreślić, że mama jest w stanie zaplanować jego termin. Zaobserwowano, że lęk u kobiet związany z kwestią porodu jest zdecydowanie mniejszy. Poza tym nie niepokoją się o możliwość uszkodzenia pochwy, krocza, czy zwieracza odbytu.

Cesarskie cięcie bywa ratunkiem życia, gdy poród siłami natury postępuje nieprawidłowo lub występują inne pilne wskazania.

Poród naturalny a cesarskie cięcie – jakie są ich wady?

Analizując poród naturalny i cesarskie cięcie pod względem wad, można od razu zaznaczyć, ze poród siłami natury często zaczyna się niespodziewanie i nie da się przewidzieć, ile będzie trwać. Jest również bolesny u większości kobiet, a duża grupa z nich nie jest przygotowana do stosowania technik prawidłowego oddychania w czasie jego trwania.
Jeśli porodu naturalnego nie monitoruje się za pomocą KTG, istnieje ryzyko niedotlenienia, natomiast gdy jest kontrolowany, to ryzyko jest minimalne. W przypadku, gdy dziecko ma dużą masę pojawia się ryzyko dystocji barkowej, a to może prowadzić do złamania obojczyka. Podczas tego typu porodu zwiększa się również ryzyko przeniesienia na dziecko zakażeń od matki, którymi będzie obarczone już od urodzenia.

Z kolei, jakie wady wynikają z cesarskiego cięcia? Po pierwsze po cesarskim cięciu kobieta ma istotne bóle w okresie poporodowym, a w pierwszej dobie po porodzie potrzebuje pomocy osób trzecich w opiece nad maleństwem. Zdecydowanie częściej występują problemy z karmieniem piersią. Natomiast, gdy kobieta planuje kolejną ciążę, powinna odczekać co najmniej 18 miesięcy do następnego porodu.

Jak dziecko przechodzi poród naturalny, a jak przechodzi cesarskie cięcie? Otóż w przypadku cesarskiego cięcia dziecko pozbawione jest możliwości, by przygotować płuca do wzięcia pierwszego oddechu. Maluchy wykazują również trudności z odruchem ssania. Dodatkowo często utrudnione jest kangurowanie „skóra do skóry” i dziecko kolonizuje się nie z dobroczynnymi bakteriami matki, a szpitalnymi. Noworodki po cesarskim cięciu częściej mają zaburzenia integracji sensorycznej oraz zaburzenia napięcia mięśniowego i asymetrii ułożeniowej. Obserwuje się związek między porodem za pomocą cesarskiego cięcia a obarczeniem chorobami cywilizacyjnymi, typu cukrzyca, otyłość, alergie, astma, nadciśnienie tętnicze, choroby autoimmunologiczne.

Poród naturalny a cesarskie cięcie – możliwe powikłania

Jak różnią się powikłania między porodem naturalnym a cesarskim cięciem? Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku istnieje szereg zdarzeń, które mogą, ale nie muszą się wydarzyć.

Gdy poród naturalny szybko postępuje lub dziecko jest duże, zachodzi możliwość pęknięcia szyjki macicy. To z kolei może prowadzić do dużej utraty krwi, jak i wymaganego zabiegu zszycia po porodzie. Ponadto istnieje ryzyko pęknięcia krocza, przy którym wymagana jest interwencja chirurgiczna lub rehabilitacja, jak i urodzenia niekompletnego łożyska (wiąże się to ze zwiększonym krwawieniem). Może wystąpić zaburzone obkurczanie się macicy, a co za tym idzie krwotok położniczy. U niektórych kobiet stwierdza się nieprawidłowości w gojeniu się ran, co może skutkować bólem przy współżyciu i dyskomfortem.

Z kolei powikłania po cesarskim cięciu to m.in. ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego podczas otwierania powłok brzusznych, ryzyko powstania zrostów wewnątrzbrzusznych, które prowadzą do szeregu innych dolegliwości. W następnej ciąży mogą pojawić się nieprawidłowości, typu: łożysko przodujące; możliwość wrastania łożyska w bliznę; ryzyko ciąży, która zagnieździ się w bliźnie, jak i możliwość rozejścia się blizny. Mogą również pojawić się powikłania związane ze znieczuleniem, jak i z obkurczaniem się macicy. Ryzyko polegające na konieczności usuwania macicy w celu ratowania życia matki występuje znacznie częściej niż przy porodzie naturalnym. Poza tym istnieje większe zagrożenie zgonu okołoporodowego na skutek zakażeń, krwotoku, zatorowości.

Zdjęcie: Freepik.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 25/05/2021, Data aktualizacji: 22/06/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *