Test NIFTY – pomyłki w badaniach NIPT są niezwykle rzadkie
Poradnik ciąża
Poradnik ciąża
Poradnik ciąża

Test NIFTY – pomyłki w badaniach NIPT są niezwykle rzadkie

test nifty pomyłki, test nifty pomyłka płci

Chcesz wykonać test NIFTY? Pomyłki w badaniach nieinwazyjnych NIPT są niezwykle rzadkie, w związku z czym pozwalają one odzyskać cenny spokój w ciąży. Dodatkową zaletą jest możliwość uniknięcia niepotrzebnej amniopunkcji, gdy wyniki innych badań prenatalnych okazały się niejednoznaczne.

  1. Test NIFTY – pomyłki – jak często się zdarzają?
  2. Test NIFTY – pomyłki zdarzają się rzadziej niż w teście PAPP-A
  3. Test NIFTY – pomyłka płci
  4. Test NIFTY – pomyłki i możliwe przyczyny
  5. Test NIFTY – pomyłki w teście NIFTY pro upoważniają do otrzymania odszkodowania

Test NIFTY – pomyłki – jak często się zdarzają?

Zastanawiasz się nad wykonaniem testu NIFTY? Pomyłki w badaniach nieinwazyjnych NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) zdarzają się niezwykle rzadko, są to jedyne testy prenatalne, które łączą bezpieczeństwo z wysoka skutecznością i czułością. W przypadku testu NIFTY pro prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie negatywnego (czyli wskazania braku choroby, mimo jej wystąpienia u dziecka) wynosi 1:10 000. Natomiast prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego (wskazanie choroby, mimo że dziecko jest zdrowe), szacuje się na poziomie poniżej 0,05%.

WARTO WIEDZIEĆ: W Polsce wykonano już kilkadziesiąt tysięcy testów NIFTY pro i, jak do tej pory, odnotowano tylko jeden przypadek wydania fałszywie negatywnego wyniku badania. Takie wyniki objęte są ubezpieczeniem – test NIFTY jako jedyny nieinwazyjny test posiada takie ubezpieczenie.

Test NIFTY – pomyłki zdarzają się rzadziej niż w teście PAPP-A

Prawdopodobieństwo pomyłki w NIFTY pro jest dużo niższe niż w teście PAPP-a. Często zdarza się, że test PAPP-a wskazał na podwyższone ryzyko choroby, a jednak wykonana później amniopunkcja tego nie potwierdza i dziecko rodzi się zdrowe. Z tego powodu, jeśli para otrzymała niejednoznaczny rezultat podstawowych badań prenatalnych, warto wykonać badania NIPT o większej czułości, takie jak NIFTY pro. Wynik badania wolnego płodowego DNA, które jest dokładniejsze, może uchronić przed niepotrzebnym wykonywaniem badań inwazyjnych.

Test NIFTY – pomyłka płci

Test NIFTY pro może posłużyć do określenia płci dziecka. Taką analizę wykonuje się na życzenie rodziców, bez żadnych dodatkowych opłat. Ile wynosi skuteczność w oznaczaniu płci za pomocą testu NIFTY? Pomyłka płci zdarza się niezwykle rzadko – statystycznie rzecz biorąc, ryzyko uzyskania błędnego wyniku wynosi 0,47% (0,94 na 200 przypadków).

Test NIFTY – pomyłki i możliwe przyczyny

Czułość najdokładniejszego z testów NIPT, czyli NIFTY pro wynosi np. ponad 99% dla trisomii 21. Statystycznie rzecz biorąc, wynik fałszywie negatywny może się wiec pojawić u 1 na 10 000 osób, które wykonały test NIFTY? Pomyłki mogą wynikać np. z mozaikowatości łożyska.

Test NIFTY – pomyłki w teście NIFTY pro upoważniają do otrzymania odszkodowania

W sytuacji, gdy test NIFTY pro da wynik fałszywie negatywny, rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania wynosi do około 210 000 złotych (w zależności od kursu walutowego). Ubezpieczenie wyniku testu NIFTY pro chroni także wtedy, gdy badanie da pozytywny wynik, czyli wskaże na wysokie ryzyko wystąpienia u dziecka chorób genetycznych. W takiej sytuacji rodzicom przysługuje refundacja dalszej diagnostyki prenatalnej (np. przeprowadzonej amniopunkcji) w wysokości do 2600 złotych (w zależności od kursu walutowego).


Zdjęcie: pixabay.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Data publikacji: 17/09/2021, Data aktualizacji: 20/10/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.