Choroba hemolityczna noworodka – co to takiego? Na czym polega diagnostyka i leczenie?

kir

Choroba hemolityczna noworodka może się rozwinąć w następstwie konfliktu serologicznego. Co to takiego? Jak się objawia choroba hemolityczna? Czy jest niebezpieczna? Na czym polega leczenie? Odpowiadamy na te pytania.

Spis treści:

  1. Choroba hemolityczna noworodka – co to takiego? Jak się objawia? Czy może być niebezpieczna?
  2. Choroba hemolityczna noworodka – na czym polega diagnostyka?
  3. Choroba hemolityczna noworodka – na czym polega leczenie?

Choroba hemolityczna noworodka – co to takiego? Jak się objawia? Czy może być niebezpieczna?

Choroba hemolityczna noworodka rozwija się w wyniku niezgodności pomiędzy krwią dziecka i przeciwciałami produkowanymi przez jego mamę (jest to tzw. konflikt serologiczny) [1]. Brak zgodności w zakresie czynników Rh u matki i dziecka powoduje, że przeciwciała ciężarnej przechodzą przez łożysko i atakują krwinki dziecka.

Objawy choroby hemolitycznej u noworodka zależą od tego, w jakim tempie niszczone są jego krwinki – jeśli schorzenie ma łagodny przebieg, skutkuje niedokrwistością i hiperbilirubinemią (żółtaczką), natomiast w cięższych przypadkach hemoliza może wywołać zgon wewnątrzmaciczny [2].

Zobacz również: Napięcie mięśniowe u niemowląt

Choroba hemolityczna noworodka – na czym polega diagnostyka?

Konflikt w układzie Rh u matki i dziecka można rozpoznać na bardzo wczesnym etapie, u każdej ciężarnej do 12. tygodnia ciąży jest bowiem wykonywane badanie oznaczenia Rh. Jeśli zostanie wykryte Rh-, zlecana jest dodatkowa analiza przeciwciał, wykonywane są także kontrolne badania prenatalne w postaci USG. Dzięki nim można sprawdzić, jak przebiega rozwój malucha.

Zobacz również: Wcześniactwo – fakty i mity

Choroba hemolityczna noworodka – na czym polega leczenie?

Leczenie choroby hemolitycznej noworodka jest możliwe zarówno w okresie noworodkowym, jak i wcześniej, jeszcze w łonie matki. Jeśli zaszło ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego, ciężarnej podawany jest zastrzyk z immunoglobuliną anty D, który chroni krwinki dziecka przed zniszczeniem. Natomiast, w sytuacji, gdy wartość przeciwciał u ciężarnej jest wysoka, lekarz może zadecydować o kordocentezie i wewnątrzmacicznej transfuzji krwi.

Przetaczanie krwi u dziecka przez pępowinę wykonuje się pod ścisłą kontrolą USG [3]. Transfuzja jest możliwa także po narodzinach, można ją powtarzać w zależności od potrzeb. W określonych sytuacjach klinicznych wykonywana jest także amniopunkcja [4]. Inwazyjne badanie ma na celu sprawdzenie zdrowia dziecka pod kątem wad wrodzonych i chorób genetycznych. W pewnych przypadkach lekarz może także zadecydować o wcześniejszym zakończeniu ciąży [4].

Jeśli chodzi o leczenie choroby hemolitycznej u noworodków, podstawową, nieinwazyjną metodą leczenia jest fototerapia. Dopiero gdy fototerapia jest niewystarczająca, dodatkowo wykonywana jest transfuzja krwi, co prowadzi do normalizacji parametrów hematologicznych [3].

 


Źródła:
1. https://www.mjakmama24.pl/niemowle/noworodek/choroba-hemolityczna-noworodka-do-czego-prowadzi-konflikt-serologiczny-w-ciazy-aa-FYHX-KtUW-vnw2.html
2. Murray N., Roberts I. Haemolytic disease of the newborn. Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition 92 (2), 83–88 (2007)
3. http://konfliktserologiczny.pl/leczenie-choroby-hemolitycznej/
4. Taylor M. et al. Choroba hemolityczna – rozpoznanie, poradnictwo i postępowanie. Ginekologia po Dyplomie (2011).

Oceń

Data publikacji: 10/12/2021, Data aktualizacji: 22/12/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *