Jak przygotować dziecko do operacji? Wcześniej wykonaj u niego to badanie

jak przygotować dziecko do operacji

Twoje dziecko będzie miało operację pod narkozą lub w znieczuleniu miejscowym? Przed zabiegiem warto upewnić się, czy malec nie ma nadwrażliwości na któryś z leków. Ułatwi to anestezjologowi dobranie najodpowiedniejszego środka znieczulającego i tym samym zmniejszy ryzyko ewentualnych powikłań podczas zabiegu. Sprawdź, jak przygotować dziecko do operacji, aby uniknąć skutków ubocznych leków.

Co powoduje nadwrażliwość na leki?

Jedną z częstych przyczyn nadwrażliwości na leki jest mutacja w genie UGT1A1. Prowadzi ona do wystąpienia choroby genetycznej znanej jako zespół Gilberta, a jej posiadaczem może być nawet 1 na 20 osób [1]. Mutacja genu UGT1A1 zaburza działanie enzymu odpowiedzialnego za rozkład (metabolizm) leków w wątrobie.

W efekcie pojawia się nadwrażliwość na leki. Osoba z mutacją może źle reagować na niektóre leki przeciwnowotworowe (irynotekan), obniżające cholesterol statyny, popularne leki przeciwbólowe (w tym ibuprofen i paracetamol [2]), a także niektóre anestetyki.

To może Cię zainteresować: Żółtaczka noworodkowa a zespół Gilberta – kiedy żółtaczka u malucha się przedłuża

Nadwrażliwość na anestetyki powodem powikłań w trakcie operacji…

Mutacja genu UGT1A1 może być przyczyną różnych powikłań w trakcie operacji. W skrajnych przypadkach anestezjolog może mieć problemy z wybudzeniem pacjenta. Mogą wystąpić u niego również zaburzenia oddychania [3].

W przypadku dzieci z nadwrażliwością na leki spowodowaną mutacją w genie UGT1A1 działania niepożądane mogą pojawić się również później – już po operacji. Najczęściej są to mdłości i wymioty, bóle brzucha oraz bóle głowy. Objawy te mogą być wynikiem działania samego anestetyku lub leku przeciwbólowego, które dziecko otrzymuje po zabiegu – np. paracetamolu, ibuprofenu, morfiny itp.

Aby uniknąć ww. powikłań lekarz musi bardzo precyzyjnie dopasowywać wszystkie leki – zarówno anestetyki, jak i środki uśmierzające ból po operacji.

W takim przypadku może np. wybrać leki, których metabolizm nie odbywa się wyłącznie w wątrobie, ale też w innych miejscach w organizmie, np. w nerkach czy we krwi [2]. Może też zrezygnować ze znieczulenia ogólnego i zastąpić go znieczuleniem zewnątrzoponowym [4]. Żeby lekarz mógł podjąć odpowiednią decyzję, powinien jednak wiedzieć, o występującej u dziecka mutacji w genie UGT1A1. Tylko w ten sposób będzie mógł podjąć takie działania, które zmniejszą ryzyko ewentualnych powikłań.

Ciekawy artykuł: Chcesz mieć wiedzę o skuteczności działania antybiotyków u dziecka?

Wiedza o zespole Gilberta – ważna nie tylko przed operacją

Nadwrażliwość na leki nie jest jedynym problemem występującym przy zespole Gilberta. Choroba ta zaburza metabolizm bilirubiny we krwi, w związku z czym, często wywołuje okresową żółtaczkę (może być również przyczyną przedłużającej się żółtaczki noworodkowej). Poza żółtaczką zespołowi Gilberta często towarzyszą objawy grypopodobne, bóle brzucha i ogólne osłabienie organizmu.

Chorobę najszybciej wykrywa się za pomocą badania genetycznego pod kątem mutacji w genie UGT1A1. Warto po nie sięgnąć, jeśli dziecko ciężko przechodziło żółtaczkę noworodkową oraz przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Badanie wykonuje się szybko i jest całkowicie bezbolesne.


Źródła:

[1] I. Jankowska, Żółtaczka ze zwiększonym stężeniem bilirubiny całkowitej i pośredniej u 14-letniego chłopca – choroba wątroby czy defekt kosmetyczny?, „Pediatria po Dyplomie” 2012, 16(2), 83–85.

[2] D. S. Nag, N. Sinha, P. R. Mahanty, General anesthesia in a patient with Gilbert’s syndrome, “Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology” 2011, 27(2), 253–255.

[3] A. Rasool, S. Sabir, M. Ashlaq, U. Farooq, M.Z. Khan, F.Y. Khan, Gilbert’s syndrome – a concealed adversity for physicians and surgeons, “Journal of Ayub Medical College, Abbottabad” 2015, 27 (3), 707–10.

[4] R. V. Ranjan, T. R. Ramachandran, D. Coelho, Perioperative management of a patient with Gilberts syndrome and rheumatic heart disease, “Saudi Journal of Anaesthesia” 2012, 6(3), 289–291.


autor: Natalia

zdjęcie: ddimitrova/pixabay.com


Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, modyfikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.


4.7/5 - (8 głosów / głosy)

Data publikacji: 11/09/2018, Data aktualizacji: 06/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *