Ile czasu mogę zostać z dzieckiem po porodzie przed powrotem do pracy?

Ile czasu mogę zostać z dzieckiem po porodzie przed powrotem do pracy?

urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje ustawowo jedynie tym kobietom, które prowadzą działalność zawodową na podstawie umowy o pracę. Zastanawiasz się, czy ile trwa urlop rodzicielski oraz kto może z niego skorzystać? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Spis treści:

1. Urlop macierzyński – ile trwa?
2. Urlop rodzicielski dla ojca – ile trwa?
3. Urlop macierzyński to niejedyna forma urlopu, z jakiej można skorzystać po narodzinach dziecka

Urlop macierzyński – ile trwa?

Urlop macierzyński jest udzielany przez pracodawcę, jego czas trwania zależy od tego, ile dzieci się urodziło oraz jaką część urlopu wykorzystano przed planowanym dniem porodu. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 180 § 1 Kodeksu Pracy w przypadku urodzenia jednego dziecka urlop macierzyński trwa 20 tygodni, natomiast maksymalna liczba dni, jaką można wykorzystać (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci), wynosi 37 tygodni [1]. Urlop jest udzielany na pisemny wniosek matki, pracodawca nie może odmówić jego udzielenia.

Zobacz również: Baby Shower – co to jest, kiedy zorganizować i co kupić na w prezencie?

Urlop rodzicielski dla ojca – ile trwa?

Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać nie tylko matka, ale i ojciec. Tzw. urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, można z niego skorzystać do ukończenia przez dziecko 2 lat. Tata może wykorzystać cały urlop od razu lub podzielić go na dwie części trwające po tydzień. Na długość urlopu rodzicielskiego dla ojca nie wpływa liczba dzieci [2].

Zobacz również: Nieprawidłowy kariotyp a szansa na dziecko

Urlop macierzyński to niejedyna forma urlopu, z jakiej można skorzystać po narodzinach dziecka

Po trwającym 20 tygodni urlopie macierzyńskim kobieta może wrócić do pracy albo skorzystać z dodatkowego urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821a § 1 Kodeksu pracy czas trwania urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodni dla ciąży pojedynczej oraz 34 tygodni dla ciąży mnogiej, przy czym czas ten można podzielić na obu rodziców [1]. Para może wykorzystać od razu cały urlop rodzicielski lub podzielić go na maksymalnie cztery części i skorzystać z niego także później, zanim dziecko ukończy 6 lat, przy czym zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821c § 2 Kodeksu pracy pierwsza część urlopu rodzicielskiego musi zostać wykorzystana bezpośrednio po urlopie macierzyńskim [1]. Urlop jest udzielany na pisemny wniosek matki, pracodawca nie może odmówić jego udzielenia.

Jeszcze inne rozwiązanie, z którego można skorzystać po urodzeniu dziecka to tzw. urlop okolicznościowy. Są to dodatkowe dni wolne od pracy, przysługujące z tytułu szczególnych okoliczności takich jak ślub, śmierć członka rodziny lub narodziny dziecka [3]. Ten rodzaj urlopu nie został uregulowany w Kodeksie pracy, jego czas trwania wynosi 2 dni.

Trzecia opcja to urlop wychowawczy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Taki urlop może trwać maksymalnie 36 miesięcy, przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu, pod warunkiem, że oboje pracują na podstawie umowy o pracę [4]. Urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale w czasie jego trwania można podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy [4].

Natomiast czwarte rozwiązanie, które pozwala wydłużyć czas trwania urlopu macierzyńskiego to tzw. krótkotrwałe zwolnienie od pracy. Pracownik może uzyskać dni wolne od pracy na załatwienie ważnych spraw rodzinnych lub osobistych, takich jak np. narodziny dziecka [5]. Czas trwania urlopu wynosi 2 dni w każdym roku kalendarzowym, dopóki dziecko nie ukończy 14 lat, mogą z niego skorzystać zarówno ojciec, jak i matka, ale nie tego samego dnia. Krótkotrwałe zwolnienie od pracy nie skutkuje obniżeniem wynagrodzenia.

 


Źródła:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

2. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-przyznawania-urlopu-ojcowskiego

3. https://kadry.infor.pl/urlopy/urlopy-okolicznosciowe/5394844,Urlop-okolicznosciowy-2022.html

4. https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-wychowawczy

5. https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/2733578,Zwolnienie-od-pracy-w-celu-zalatwienia-spraw-osobistych-wniosek-ewidencja.html

 

Oceń

Data publikacji: 15/03/2022, Data aktualizacji: 16/03/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *