Czy przysługuje mi urlop wychowawczy – ile trwa i czy jest płatny?

urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy może posłużyć do wydłużenia urlopu macierzyńskiego. W jakich okolicznościach można z niego skorzystać? Czy można wziąć płatny urlop wychowawczy? Ile trwa ten rodzaj urlopu? W niniejszym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania.

Spis treści:

1. Urlop wychowawczy – co to takiego i komu przysługuje?
2. Urlop wychowawczy – ile trwa?
3. Urlop wychowawczy – jak go uzyskać?
4. Czy można mieć urlop wychowawczy płatny?
5. Urlop wychowawczy – jak wygląda powrót do pracy po urlopie?

Urlop wychowawczy – co to takiego i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy, czyli dodatkowe dni wolne od pracy na rzecz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przysługuje osobom, które są zatrudnione na umowę o pracę od co najmniej 6 miesięcy. Mogą z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, pod warunkiem, że oboje są pracownikami oraz że dni wolne przypadają na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat [1].

Urlop wychowawczy – ile trwa?

Maksymalnie 36 miesięcy – tyle wynosi urlop wychowawczy. Ile trwa urlop w przypadku, gdy z dni wolnych chce skorzystać oboje rodziców? W takim przypadku jeden miesiąc musi być przeznaczony wyłącznie dla jednego rodzica, natomiast maksymalnie 35 miesięcy może zostać wykorzystane przez drugiego [1]. Wyjątek stanowi sytuacja gdy dziecko wymaga osobistej opieki rodzica – wtedy, niezależnie od podstawowego urlopu wychowawczego, pracownik może się ubiegać o dodatkowe 36 miesięcy wolnych od pracy. Warunkiem skorzystania z tego dodatkowego urlopu wychowawczego jest wiek dziecka poniżej 18 lat oraz orzeczenie o niepełnosprawności [2].

Urlop wychowawczy – jak go uzyskać?

Aby otrzymać urlop wychowawczy, konieczny jest odpowiedni wniosek. Pismo należy złożyć u pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Treść wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków [3].

Zobacz również: Wynik testu NIPT a zdrowe dziecko – jak interpretować rezultat badania NIPT?

Czy można mieć urlop wychowawczy płatny?

Urlop wychowawczy to urlop bezpłatny – pracownik, który z niego skorzysta, nie otrzymuje ani wynagrodzenia, ani zasiłku z ZUS [4]. Czy można mieć urlop wychowawczy płatny? Niestety nie jest to możliwe, ale podczas urlopu wychowawczego można podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy lub na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem, że nie uniemożliwia to sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zamiast urlopu wychowawczego pracownik może również skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy u obecnego pracodawcy oraz, jeśli przebywa na urlopie wychowawczym i spełnia określone kryteria, może się ubiegać dodatkowo o tzw. zasiłek wychowawczy [5].

Zobacz również: Dziecko często choruje – co robić?

Urlop wychowawczy – jak wygląda powrót do pracy po urlopie?

Po urlopie wychowawczym pracodawca ma obowiązek przyjęcia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku lub, jeśli to jest niemożliwe, na stanowisku równorzędnym z dotychczas zajmowanym albo innym, ale odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym [1]. Ustawa określa także, że wynagrodzenie na nowym stanowisku nie może być niższe od pensji otrzymywanej przed urlopem wychowawczym [1].


Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-wychowawczy

2. https://www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/279204,Urlop-wychowawczy-a-niepelnosprawnosc-dziecka.html

3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002243

4. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/urlop-wychowawczy-2021-ile-trwa-czy-jest-platny-jak-go-uzyskac-5138122

5. https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-rodzinny/5399343,Zasilek-rodzinny-w-2022-roku.html

 

Oceń

Data publikacji: 15/03/2022, Data aktualizacji: 16/03/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *