Program badań prenatalnych NFZ – jaki jest jego cel i kto może z niego skorzystać?

Program badań prenatalnych NFZ - jaki jest jego cel i kto może z niego skorzystać?

Program badań prenatalnych NFZ skierowany jest do kobiet, u których istnieje zwiększone ryzyko patologii ciąży. By wykryć nieprawidłowości płodu, należy przeprowadzić badania genetyczne, które umożliwią rozpoznanie wady i pozwolą na dalszą diagnostykę. Badania te są refundowane przez NFZ w kilku przypadkach. Jakie badania obejmuje program badań prenatalnych NFZ? Jakie sytuacje uprawniają do skorzystania z programu? Na pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Spis treści:

  1. Badania prenatalne NFZ – jaki jest cel programu?
  2. Program badań prenatalnych NFZ – kto może z niego skorzystać?
  3. Badania prenatalne NFZ – jaki jest zakres badań?
  4. Program badań prenatalnych NFZ – jak wyglądają formalności?

Badania prenatalne NFZ – jaki jest cel programu?

Badania prenatalne NFZ refunduje w celu oceny ryzyka wystąpienia wad płodu, jak i ich diagnozy na wczesnym etapie ciąży. Daje to często możliwość wprowadzenia leczenia rozpoznanych wad w czasie życia płodowego. Informacja taka to szansa dla rodziców i lekarzy na przygotowanie się w odpowiedni sposób do przyjścia dziecka na świat, poprzez zapewnienie oraz natychmiastowe wdrożenie specjalistycznej opieki.

W Polsce wzrasta średni wiek kobiet rodzących. Natomiast z wiekiem wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną. U kobiet, które ukończyły 35 rok życia (na tę chwilę to 8-10% z grupy kobiet rodzących) wynosi od 3 do 5%. Część z tych wad można rozpoznać w I i II trymestrze ciąży, przeprowadzając badania genetyczne.

Program badań prenatalnych NFZ – kto może z niego skorzystać?

Program badań prenatalnych NFZ skierowany jest do kobiet będących w ciąży i spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. Kobieta ukończyła 35 rok życia – badanie jest możliwe w danym roku kalendarzowym, w którym kobieta kończy ten wiek.

2. U kobiety lub ojca dziecka zdiagnozowano strukturalne aberracje chromosomowe.

3. We wcześniejszej ciąży potwierdzono aberracje chromosomowe płodu, bądź dziecka.

4. W badaniu USG, czy badaniach biochemicznych płodu rozpoznano nieprawidłowości, które mogą oznaczać zwiększone ryzyko wady płodu, bądź aberracji chromosomowej.

5. U kobiety stwierdzono zwiększone ryzyko urodzenia dziecka, które będzie obciążone chorobą o wieloczynnikowym lub monogenetycznym podłożu.

Badania prenatalne NFZ – jaki jest zakres badań?

Badania prenatalne NFZ, które proponuje to: nieinwazyjne badania diagnostyczne (badanie genetyczne USG płodu w 11-13 tygodniu i 18-23 tygodniu ciąży), badanie biochemiczne polegające na oznaczeniu surowicy w krwi. Wyniki tych badań dają podstawę do dalszego postępowania. Tak jak wspomniano, są to badania nieinwazyjne, w pełni bezpieczne dla matki, jak i dziecka. Bardzo często mają pozytywny wpływ na zmniejszenie niepokoju kobiety o zdrowie jej pociechy.

W przypadku, gdy będą konieczne kolejne badania, lekarz zleca badanie inwazyjne (amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza pod kontrolą USG). Ich przeprowadzenie wymaga udzielenia zgody pacjentki. W sytuacji gdy zostaną potwierdzone nieprawidłowości w genach i będzie wymagana szersza diagnostyka, której nie obejmuje program badań prenatalnych NFZ, lekarz kieruje pacjentkę do poradni, które udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Program badań prenatalnych NFZ – jak wyglądają formalności?

Program badań prenatalnych NFZ realizowany jest przez poradnie ginekologiczno – położnicze. Aby zgłosić się do programu, potrzebne jest skierowanie, wystawione przez lekarza, który prowadzi ciążę. Musi ono zawierać informacje o tym, jakie są wskazania do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości. Należy również dołączyć wyniki badań świadczące o zasadności kwalifikacji do programu NFZ.

Pierwsza wizyta w ramach badań prenatalnych NFZ może odbyć się już po otrzymaniu skierowania. Termin tej wizyty ustala się w odniesieniu do aktualnego tygodnia ciąży, przez poradnię, do której zgłosi się kobieta. Na wizytę należy zabrać skierowanie, dowód osobisty i wyniki zrealizowanych do tej pory badań.

Badania prenatalne prowadzone w czasie ciąży kontrolują stan zdrowia dziecka. Jeśli zostaną potwierdzone u malucha nieprawidłowości, być może ich leczenie będzie mogło rozpocząć się jeszcze w brzuchu mamy. Rodzice mają czas, by w pełni świadomie przygotować się do swej roli i poznać chorobę, którą obarczone jest ich dziecko, by zapewnić mu jak najlepszą opiekę.

Aktualizacja: 9 kwietnia 2021 r. | Zdjęcie główne: pixabay.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


4/5 - (5 głosów / głosy)

Data publikacji: 09/04/2021, Data aktualizacji: 01/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *