Zapobieganie zakażeniom paciorkowca w ciąży

GBS w ciąży

Zakażenie paciorkowcem w ciąży może być bardzo niebezpieczne, chyba że infekcja jest wykryta na bardzo wczesnym etapie i leczenie zostanie podjęte jeszcze w czasie ciąży. Na czym polega profilaktyka i leczenie infekcji GBS? Podpowiadamy.

Spis treści:

  1. Paciorkowiec grupy B (GBS) – co to takiego?
  2. Zakażenie paciorkowcem w ciąży – jakie są objawy i możliwe powikłania?
  3. Zakażenie paciorkowcem w ciąży – przesiewowe badania prenatalne odegrały ważną rolę w zmniejszeniu częstotliwości zachorowań
  4. Badanie w kierunku nosicielstwa GBS w ciąży ma istotne znaczenie profilaktyczne
  5. Zakażenie paciorkowcem w ciąży – leczenie

Paciorkowiec grupy B (GBS) – co to takiego?

Paciorkowiec grupy B (inaczej GBS lub Streptococcus agalactie) to bakteria, która wchodzi w skład flory przewodu pokarmowego oraz pochwy u kobiet. Konsekwencje zakażenia GBS u kobiety w ciąży mogą być bardzo poważne – w szczególności, jeśli doszło do migracji bakterii do płynu owodniowego i zainfekowania dziecka [1].

Zobacz również: Badanie GBS w ciąży – co to takiego?

Zakażenie paciorkowcem w ciąży – jakie są objawy i możliwe powikłania?

Zakażenie paciorkowcem w ciąży przebiega zwykle bezobjawowo, u wielu chorych jedyną oznaką jest bakteriomocz [2]. Czasami u ciężarnej mogą wystąpić dodatkowo symptomy takie jak:
• dreszcze;
• gorączka;
• upławy;
• złe samopoczucie.

U kobiet ciężarnych zakażenie GBS może prowadzić do zapalenia układu moczowego oraz śluzówki macicy. Inne możliwe konsekwencje nieleczonej infekcji paciorkowcem to także [2] [3]:

poród przedwczesny;
• posocznica;
• powikłania u noworodka: sepsa, zapalenie płuc;
• przedwczesne pęknięcie błon płodowych;
• ropnie;
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
• zapalenia wsierdzia.

Na szczęście, jeśli zakażenie zostanie wykryte w porę i leczone jeszcze w czasie ciąży, ryzyko wystąpienia powikłań lub zarażenia dziecka jest niewielkie.

Zobacz również: NIFTY a inne badania prenatalne – czym się różnią?

Zakażenie paciorkowcem w ciąży – przesiewowe badania prenatalne odegrały ważną rolę w zmniejszeniu częstotliwości zachorowań

Od 1996 roku, kiedy zostały wprowadzone przesiewowe badania prenatalne w kierunku nosicielstwa GBS, częstość występowania zakażenia paciorkowcem w ciąży znacznie się zmniejszyła. Obecnie średnia częstość wczesnej postaci zakażenia wynosi w Polsce mniej niż 0,5 na 1000 żywych urodzeń [1].

Badanie w kierunku nosicielstwa GBS w ciąży ma istotne znaczenie profilaktyczne

Badanie w kierunku nosicielstwa GBS jest wykonywane obowiązkowo u wszystkich kobiet będących pomiędzy 35. a 37. tygodniem ciąży. Próbki pobiera się jałowymi wymazówkami z pochwy oraz z odbytnicy [1]. Dodatni wynik posiewu stanowi wskazanie do antybiotykoterapii. Dzięki szybkiej reakcji udaje się znacznie zminimalizować ryzyko zakażenia dziecka GBS.

Poza badaniem w kierunku nosicielstwa paciorkowca istotne znaczenie profilaktyczne ma także dbanie o higienę osobistą. Ryzyko zakażenia GBS można zmniejszyć poprzez:
• dokładne mycie rąk po korzystaniu z toalety;
• ostrożne korzystanie z publicznych toalet;
• powstrzymanie się od uprawiania seksu analnego;
• prawidłowe podcieranie się po wypróżnieniu.

Zakażenie paciorkowcem w ciąży – leczenie

W leczeniu zakażenia paciorkowcem w ciąży istotną rolę odgrywają: penicylina G oraz ampicylina [2]. Jeśli kobieta jest uczulona na penicylinę, lekarz może zalecić inny antybiotyk, np. cefazolinę, klindamycynę lub wankomycynę [1].


Źródła:
1. https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/przebiegciazy/63100,zapobieganie-zakazeniom-paciorkowcem-grupy-b-w-ciazy
2. https://www.pbkm.pl/pregnancy-zone-2/choroby-w-ciazy/gbs-w-ciazy-co-oznacza
3. https://www.mjakmama24.pl/ciaza/przebieg-ciazy/paciorkowiec-w-ciazy-jak-grozny-jest-streptoccocus-agalactiae-w-ciazy-aa-GwuP-1gzY-zFED.html

Oceń

Data publikacji: 21/12/2021, Data aktualizacji: 22/12/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *