Umowa zlecenia a ciąża

Umowa zlecenia a ciąża
[Stan aktualny na dzień 14.04 2020]

Wiele przyszłych mam zastanawia się, czy umowa zlecenia w ciąży daje im takie same prawa jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Niestety w przypadku tej formy zatrudnienia nie można oczekiwać żadnych gwarancji prawnych. W tym artykule postaramy się krótko i zwięźle opowiedzieć o tym, na co mogą liczyć kobiety zatrudnione na umowę zlecenia w ciąży oraz czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia w kontekście macierzyństwa.

Najważniejsze informacje:
1. Umowa o pracę a umowa zlecenia w ciąży
2. Wypowiedzenie umowy zlecenia w ciąży
3. Zasiłek chorobowy i urlop macierzyński a umowa zlecenia

Umowa o pracę a umowa zlecenia w ciąży

Polskie prawo pracy przewiduje pewne gwarancje prawne dla przyszłych matek jednak dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę. Umowa zlecenia w ciąży nie wiąże się niestety z przymusem zapewnienia kobiecie ochrony z uwagi na jej szczególny stan. Dlaczego tak jest? Umowa o pracę różni się od umowy zlecenia tym, że w przypadku tej pierwszej formy zatrudnienia pracownik jest objęty świadczeniami takimi jak opieka zdrowotna. Dodatkowo odprowadzane zostają również składki emerytalne. Koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę są więc dużo wyższe niż ma to miejsce w przypadku umowy zlecenia właśnie ze względu na odprowadzane składki. Umowa o pracę podlega więc Kodeksowi pracy, natomiast umowa zlecenie jest traktowana jako umowa cywilna więc jej założenia skodyfikowane są w Kodeksie cywilnym.

Podejmując się pracy na umowę zlecenie zobowiązujemy się do wykonania określonej czynności (zlecenia) dla osoby zlecającej (zleceniodawcy), a za jej wykonanie otrzymujemy uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. Osobie wykonującej zlecenie nie przysługują żadne pracownicze uprawnienia takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego, świadczenia chorobowego czy limitowany umową czas pracy. Niestety co ważne dla kobiet w ciąży pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie nie przysługuje również ochrona stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca nie ma w tym wypadku żadnych obowiązków wobec pracownika.

Wypowiedzenie umowy zlecenia w ciąży

W kodeksie prawa cywilnego funkcjonuje zapis mówiący o tym, że umowę zlecenia może wypowiedzieć każda ze stron i żadna ze stron nie może się zrzec prawa do wypowiedzenia tej umowy jeśli występują tak zwane „ważne powody”. Zatem pracodawca może w każdej chwili rozwiązać umowę zlecenie kobiecie będącej w ciąży i nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. Jeśli w umowie żadna ze stron nie określiła warunków jej rozwiązania to, zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą rozwiązać takie porozumienie bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

Jeśli umowa zlecenia miała znamiona umowy o pracę tzn. jeśli była wykonywana w określonym miejscu i czasie, odpłatnie i osobiście to kobieta w ciąży może wystąpić na drogę sądową u udowodnić, że wypełniane przez nią obowiązki miały charakter pracy etatowej. To jedyny sposób na to, aby uzyskać jakiekolwiek świadczenia.

Zasiłek chorobowy i urlop macierzyński a umowa zlecenia

To czy kobieta może pobierać świadczenia takie jak zasiłek chorobowy jest związane z tym, czy pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku umowy zlecenie ze względu na oszczędność i zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracodawcy rzadko odprowadzają takie składki. Zatem zwykle kobieta w ciąży zatrudniona na umowę zlecenie nie może liczyć na płatne L4.

Niestety tak samo wygląda sprawa w przypadku urlopu macierzyńskiego. Kobiecie zatrudnionej na umowę zlecenie nie przysługuje prawo do takiego świadczenia. Jest ono zarezerwowane wyłącznie dla kobiet zatrudnionych na umowę o pracę.


Zdjęcie: pixabay.com

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3.7/5 - (3 głosów / głosy)

Data publikacji: 16/04/2020, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *