Drugi Tydzień Godnego Porodu – kobiety w całym kraju poznają swoje potrzeby i prawa

Drugi Tydzień Godnego Porodu

Fundacja Rodzić po Ludzku organizuje Tydzień Godnego Porodu

Już po raz drugi Fundacja Rodzić po Ludzku organizuje Tydzień Godnego Porodu – ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży, par oczekujących dziecka, rodziców małych dzieci. Wspólnie z położnymi, doulami, instruktorkami szkół rodzenia, promotorkami karmienia piersią oraz kobietami, którym bliska jest idea „rodzenia po ludzku”, w 51 miastach w całym kraju, w jednym majowym tygodniu zorganizowanych zostanie kilkaset bezpłatnych wydarzeń o tematyce okołoporodowej. Tegoroczny Tydzień odbędzie się pod hasłem „Plan porodu – poznaję moje potrzeby i prawa”.

Plan porodu to lista potrzeb i oczekiwań, która ułatwia kobiecie zastanowienie się, jakie są jej preferencje i życzenia. W polskich szpitalach częściej o preferencjach rozmawia się z rodzącymi, które plan porodu mają. Omówienie planu porodu pomaga personelowi szpitala lepiej poznać rodzącą i zbudować bardziej partnerską relację. Jak pokazują badania z ostatnich lat, kobiety mające plan porodu są traktowane bardziej podmiotowo, z większym szacunkiem, częściej respektuje się ich prawo do decydowania i mają mniej zmedykalizowane porody.

W dniach 21-27 maja lokalne aktywistki będą mówić kobietom w całym kraju o tym, czym jest plan porodu i dlaczego warto go mieć. Zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej z 2012 r., w celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą, osoba sprawująca opiekę powinna zapoznać się i omówić z kobietą jej plan porodu. Plan powinien być dołączony do dokumentacji medycznej i respektowany przez personel. Ważne, żeby kobiety wiedziały, że według prawa mogą urodzić w zgodzie z własnymi potrzebami. Świadomość i edukacja zwiększają szansę na bardziej pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenie porodowe.

Przez tydzień kilka tysięcy kobiet i mężczyzn będzie podnosić swoją świadomość, dyskutować i dzielić doświadczeniami. Obok spotkań na temat planu porodu i jego korzyści w ramach Tygodnia Godnego Porodu będą się odbywać warsztaty, projekcje filmów, kręgi okołoporodowe, spotkania laktacyjne, wystawy, konsultacje z ekspertami oraz rozmowy na temat sytuacji i jakości opieki okołoporodowej w lokalnych szpitalach. Wszystkie wydarzenia połączy jedno – będą dostarczać konkretnej wiedzy i przekazywać wizję porodu jako pięknego i umacniającego doświadczenia. Będą przypominać o tym co naturalne i instynktowne oraz, że to kobieta zna swoje ciało najlepiej.

Źródło: Informacja prasowa


4.5/5 - (2 głosów / głosy)

Data publikacji: 21/05/2018, Data aktualizacji: 06/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *