Alimenty w ciąży – czy możesz na nie liczyć?

alimenty w ciąży

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym jako ciężarna masz prawo wymagać alimentów w ciąży od ojca Twojego dziecka. Możliwe, że mężczyzna zgodzi się udzielić Wam finansowego wsparcia dobrowolnie. Jeśli nie uda Wam się dojść do porozumienia, możesz wnieść do sądu pozew. Co warto wiedzieć o alimentach w ciąży?

Spis treści:
Alimenty w ciąży – co mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?
Uznanie dziecka nienarodzonego
Uwiarygodnienie ojcostwa gdy uznanie nie jest możliwe
Co może pomóc podjąć decyzję?

Alimenty w ciąży – co mówi Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

Artykuł 141. § 1 mówi, że:

alimenty w ciąży„Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.” [1]

Ojciec nienarodzonego jeszcze dziecka ma więc obowiązek opieki (również finansowej) nad Tobą i maluchem. Może okaże się, że wesprze Was dobrowolnie i uzna dziecko w ciąży. W przeciwnym razie możesz złożyć do sądu specjalny pozew aby uzyskać alimenty w ciąży.

Uznanie dziecka nienarodzonego – ojciec może zrobić to dobrowolnie

Jeszcze zanim dziecko się urodzi, jego ojciec może złożyć oświadczenie, że je uznaje (w Urzędzie Stanu Cywilnego, sądzi opiekuńczym, konsulacie). Aby było ważne i aby mężczyzna stał się ojcem prawnym, jako mama musisz to oświadczenie potwierdzić (masz na to 3 miesiące). Gdy mężczyzna stanie się ojcem prawnym, będzie miał m.in. obowiązek udzielenia Tobie i dziecku finansowego wsparcia – również w ciąży. Zobacz też: Jak uznać dziecko pozamałżeńskie?

Uwiarygodnienie ojcostwa – gdy uznanie nie jest możliwe

Gdy ojciec Twojego dziecka nie chce wziąć odpowiedzialności – również finansowej – za malucha i Ciebie, masz możliwość wniesienia do sądu pozwu o uwiarygodnienie ojcostwa oraz wypłacenie alimentów w ciąży. Pamiętaj jednak, że takie uwiarygodnienie nie jest tożsame z ustaleniem ojcostwa.

Aby ojcostwo zostało uwiarygodnione, konieczne jest uprawdopodobnienie, że mężczyzna jest ojcem dziecka, np. na podstawie zeznań świadków, wspólnych zdjęć czy innych dowodów. W przypadku przychylenia się sądu do Twojego wniosku mężczyzna będzie musiał zapewnić wsparcie finansowe „przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu” (art. 142. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy).

alimenty w czasie ciąży

Alimenty w ciąży – co pomoże podjąć decyzję?

Od 8 tygodnia ciąży można wykonać badanie ojcostwa. Chociaż jest to test do celów prywatnych, wielu mężczyznom pozwala podjąć decyzję i zaplanować dalsze życie. Jednoznaczny wynik często staje się bodźcem dla zapewnienia kobiecie i dziecku odpowiedniego wsparcia (również finansowego), a nierzadko również do dobrowolnego uznania dziecka.

Niektórzy mężczyźni decydują się natomiast pomagać finansowo do czasu porodu, umawiając się z kobietą bez angażowania sądu na tym etapie.


Źródła: [1] Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640090059/U/D19640059Lj.pdf

Autor: badaniaprenatalne.pl | Zdjęcie w artykule: dolgachov/123rf.com | Aktualizacja: 24 września 2019 r.

Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


 

5/5 - (8 głosów / głosy)

Data publikacji: 24/09/2019, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *