Jak uznać dziecko pozamałżeńskie?

jak uznać dziecko pozamałżeńskie

Uznanie dziecka to dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem. Musi je potwierdzić matka dziecka – w ciągu trzech miesięcy. Dziecko można uznać przed narodzeniem lub po. Jak uznać dziecko pozamałżeńskie, gdzie to zrobić i jakie dokumenty przygotować? Sprawdź!

Jak złożyć oświadczenie?
Kiedy i gdzie złożyć oświadczenie?
Potrzebne dokumenty
Domniemanie ojcostwa

Jak uznać dziecko pozamałżeńskie? Złożenie oświadczenia

Żeby uznać dziecko, które nie urodziło się w małżeństwie, konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia. Składa je mężczyzna i robi to dobrowolnie, deklarując, że jest ojcem dziecka. Aby uznanie było skuteczne, do 3 miesięcy od dnia dopełnienia formalności przez mężczyznę oświadczenie musi potwierdzić matka dziecka.

Wówczas mężczyzna zostaje wpisany do aktu urodzenia dziecka jako ojciec i nabywa wszystkie prawa i obowiązki, które z tego wynikają.

Jak uznać dziecko pozamałżeńskie? Kiedy i gdzie złożyć oświadczenie

Można zrobić to jeszcze zanim dziecko się urodzi lub po narodzinach. Dziecko nie może skończyć jednak 18. roku życia. Co ważne, dziecko nie może mieć innego ojca prawnego.

Oświadczenie składa się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC), przed Sądem Opiekuńczym (gdy ojciec nie skończył 18. roku życia, jednak ma już 16 lat) lub przed konsulem (gdy para znajduje się za granicą).

Zobacz też: Test na ojcostwo w ciąży – już od 8 tygodnia

Jak uznać dziecko pozamałżeńskie? Potrzebne dokumenty

Do USC, Sądu Opiekuńczego lub konsulatu przynosi się dokumenty tożsamości, a także takie dokumenty, które poświadczają stan cywilny matki. Jeśli jest panną, to akt urodzenia, a jeśli rozwódką, w separacji lub wdową – dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy. Gdy to uznanie ojcostwa w ciąży, konieczne jest zaświadczenie lekarskie.

Jak uznać dziecko pozamałżeńskie? Domniemanie ojcostwa

Jeśli aktualnie toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa lub gdy dziecko ma ojca domniemanego, uznanie nie jest możliwe. Co to jest domniemanie ojcostwa dziecka małżeńskiego? Jeśli dziecko urodziło się w małżeństwie lub w terminie do 300 dni od jego ustania (rozwód – uprawomocnienie wyroku, unieważnienie lub śmierć małżonka), przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż (były mąż) matki. Żeby inny mężczyzna mógł uznać dziecko, najpierw konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa.5/5 - (3 głosów / głosy)

Data publikacji: 03/10/2017, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *