Uznanie ojcostwa w ciąży

uznanie ojcostwa w ciąży

Gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, mężczyzna ma możliwość uznania go jeszcze zanim się urodzi. Konieczne jest wtedy złożenie stosownego oświadczenia (zwykle w Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz potwierdzenie go przez matkę. Jeśli mężczyzna uzna dziecko w ten sposób, będzie jego ojcem prawnym. Przy niepewnej sytuacji można zlecić badanie DNA – jeszcze w ciąży.

Uznanie ojcostwa w ciąży – co oznacza?

Za uznanie dziecka (określane też uznaniem ojcostwa) uważa się oświadczenie złożone przez mężczyznę, że jest jego ojcem. Gdy potwierdzi to oświadczenie matka, mężczyzna zostaje uznany za prawnego ojca dziecka. Oznacza to, że posiada nad nim władzę rodzicielską, może również z nim m.in. współdziedziczyć. Z uznaniem dziecka związane są także wszelkie obowiązki względem niego i dbanie o nie na wszystkich płaszczyznach. Jeśli mężczyzna uzna dziecko w ciąży, po narodzinach będzie wpisany do aktu urodzenia.

Uznanie ojcostwa w ciąży – na czym polega?

Polega na złożeniu konkretnego oświadczenia przez mężczyznę i potwierdzenia go przez matkę przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, konsulem (w przypadku mieszkania za granicą) lub sądem opiekuńczym. Oświadczenie mężczyzny polega na stwierdzeniu, że jest jego ojcem, a więc je uznaje, a kobiety – na potwierdzeniu i wyrażeniu zgody na ten stan rzeczy. Takie oświadczenia mogą być złożone jednocześnie lub nie – matka ma 3 miesiące na wypełnienie formalności.

Po złożeniu oświadczeń w USC sporządza się akt uznania dziecka nienarodzonego. Zawiera on dane matki, mężczyzny uznającego dziecko oraz nazwisko, jakie dostanie dziecko po urodzeniu. Do USC należy przynieść dowody tożsamości, oświadczenie lekarskie na temat ciąży, a także dokumenty, które potwierdzają stan cywilny matki. Jeśli kobieta jest panną, musi to być jej akt urodzenia, a jeśli jest po rozwodzie, w separacji lub gdy jej mąż nie żyje – odpowiednie dokumenty, które to poświadczają.

Uznanie ojcostwa w ciąży – test na ojcostwo

Przy niepewnej sytuacji przed uznaniem ojcostwa w ciąży można wykonać test na ojcostwo, który ułatwi podjęcie decyzji. Wynik badania na ojcostwo w ciąży jest tak samo pewny, jak ten wykonywany po narodzinach dziecka. Próbki pobiera się na dwa sposoby: izolując je z krwi matki albo w czasie badań prenatalnych. Realizacja takiego testu daje pewność i pozwala uzyskać spokój, w jednoznaczny sposób potwierdzając lub wykluczając ojcostwo.

uznanie ojcostwa w ciąży

REKLAMA

 


5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 07/11/2016, Data aktualizacji: 08/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *