Prawa ciężarnych

prawa ciężarnych kobiet

9 czerwca 2015 r.

Ciąża to dla wielu kobiet czas radosnego oczekiwania na dziecko. Stan ten wiąże się jednak z wieloma niedogodnościami, z którymi kobieta musi sobie poradzić. Dlatego tak ważne jest, aby otoczenie, a więc zarówno państwo, jak i społeczeństwo wychodziło naprzeciw potrzebom kobiet w tym pięknym, a zarazem trudnym dla nich okresie.

Same zainteresowane powinny mieć świadomość przywilejów jakie im przysługują, a co najważniejsze nie wstydzić się z nich korzystać.

Prawo do bezpłatnej opieki medycznej

Każda ciężarna kobieta niezależnie od tego czy jest ubezpieczona czy też nie, ma prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej, pod warunkiem, że okaże aktualne zaświadczenie potwierdzające jej stan. Prawo to obejmuje cały okres trwania ciąży, porodu, jak również połogu i dotyczy zarówno wizyt lekarskich, wykonywanych badań, jak również pobytu w szpitalu podczas porodu dziecka i bezpośrednio po nim.

Ciężarna może również sama wybrać placówkę, w której chce urodzić, pozycję podczas rodzenia, a nawet zadecydować o tym kto będzie jej w tym czasie towarzyszył. Każda przyszła mama ma prawo rodzić w komfortowych dla siebie warunkach, a personel medyczny powinien zagwarantować jej opiekę na najwyższym poziomie, traktować z szacunkiem i zatroszczyć się o zapewnienie poczucia intymności.

Szpital ma również obowiązek udzielać matce pełnej i zgodnej w prawdą informacji na temat stanu zdrowia jej samej oraz dziecka.

Pracownicze prawa ciężarnych

Obowiązujący w naszym kraju kodeks pracy zawiera zapisy, dzięki którym pracownica, która poinformuje o ciąży swojego pracodawcę zostanie objęta szczególną opieką. Obowiązkiem pracodawcy jest z kolei bezwzględne przestrzeganie przysługujących jej z tego tytułu praw. Przywileje te dotyczą jednak wyłącznie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę, w związku z czym ciężarne wykonujące swoje obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne, a więc umowy zlecenie lub umowy o dzieło nie mogą niestety domagać się jakichkolwiek ulg.

Prawo pracy mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę kobietom w ciąży oraz w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. To prawo nie przysługuje jednak kobietom zatrudnionym na okres próbny, trwający poniżej jednego miesiąca. Jeśli natomiast przyszła mama podpisała umowę o pracę na okres próbny trwający dłużej niż jeden miesiąc, a jej rozwiązanie nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, musi ona zostać przedłużona do dnia porodu.

Co więcej jeśli kobieta nie wiedząca w chwili przyjęcia wypowiedzenia o swojej ciąży udowodni za pomocą odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, że już wtedy była w ciąży, wypowiedzenie to musi zostać cofnięte. Pracodawca może zwolnić ciężarną pracownicę tylko w momencie likwidacji bądź upadłości zakładu, lub gdy istnieją przesłanki uzasadniające możliwość zwolnienia, nie wynikające jednak z jej winy i pod warunkiem wyrażenia na to zgody zakładowej organizacji związkowej.

Pracodawca musi mieć świadomość, że ciężarna kobieta nie może wykonywać prac, które byłyby dla niej obciążające i zagrażałyby w jakikolwiek sposób zdrowiu i życiu jej samej oraz dziecka. Do takich prac należą m.in. prace wymagające wysiłku fizycznego, prace na wysokościach, prace wykonywane w ciepłym, zimnym oraz zmiennym mikroklimacie, prace w hałasie, prace narażające kobietę na kontakt ze szkodliwymi substancjami, a także z promieniowaniem jonizującym czy polem elektromagnetycznym.

Przeczytaj też: Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią (maj 2017 r.)

Jeśli dotychczasowe stanowisko wymagało takiej właśnie pracy, to na okres trwania ciąży powinno ono zostać bezwzględnie zmienione, przy czym wynagrodzenie na tym stanowisku nie może być mniej korzystne od poprzedniego. Ponadto ciężarna kobieta nie może zostać zmuszona do pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz zostać oddelegowana poza miejsce aktualnie wykonywanej pracy.

Prawa ciężarnych w miejscach publicznych

W środkach transportu publicznego, a więc m. in. w autobusach znajdują się oznakowane specjalnymi nalepkami siedzenia przeznaczone właśnie dla ciężarnych. Choć wydaje się, że ustąpienie miejsca na widok kobiety znajdującej się w zaawansowanej ciąży powinno być naturalną reakcją społeczeństwa, nie wszyscy jednak respektują przysługujące im prawa.

Niestety nie istnieją żadne oficjalne zapisy regulujące prawa ciężarnych kobiet w tym obszarze. Przyszłe mamy muszą więc często same walczyć o swoje przywileje.

Przeczytaj też: Prawa rodziców po poronieniu (urlop macierzyński i zasiłek pogrzebowy)


5/5 - (2 głosów / głosy)

Data publikacji: 09/06/2015, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *