Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

1 maja 2017 roku w życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów, zmieniające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Jedną ze zmian jest wydłużenie czasu pracy przy komputerze – z 4 do 8 godzin na dobę. Jakie jeszcze prawa dotyczą ciężarnych i mam karmiących piersią?

Prace przy komputerze i wymagające wysiłku fizycznego

Wydłużenie czasu pracy przed monitorem komputera do 8 godzin to nie jedyna zmiana dla pań pracujących w ten sposób. Czas ten może wynosić maksymalnie 50 minut pod rząd – później musi nastąpić przerwa (min. 10 minut), którą wlicza się do czasu pracy.

Wykaz obejmuje również prace, które wiążą się ze zbyt dużym wysiłkiem fizycznym, m.in. ręczne przenoszenie przedmiotów ważących powyżej 3 kg (w przypadku ciężarnych) i 6 lub 10 kg (w przypadku mam karmiących), ręczne przenoszenie materiałów ciekłych (gorących, niebezpiecznych dla zdrowia) czy przewożenie przedmiotów na taczce.

Kobiety w ciąży nie mogą także pracować w wymuszonej pozycji czy pracować w pozycji stojącej powyżej 3 godzin na dobę.

Prace związane z narażeniem m.in. na hałas, zimno czy promieniowanie

Kobiety w ciąży i te, które karmią piersią nie mogą pracować w wymuszonym rytmie pracy (np. przy taśmie), pod ziemią czy w akcjach ratowniczych.

Rozporządzenie podaje także szczegółowe parametry mikroklimatu zimnego, gorącego i zmiennego oraz działania pola magnetycznego i promieniowania jonizującego, które są szkodliwe dla ciężarnych i mam karmiących.

Inne grupy prac szkodliwych to te z narażeniem na zbyt wysokie albo niskie ciśnienie, czynniki biologiczne (np. ryzyko zakażenia HIV czy zapalenia wątroby typu B) oraz substancje chemiczne (np. tlenek węgla czy rtęć). Co więcej, wykaz określa również wartości hałasu i drgań, na które nie mogą być narażone ciężarne.

Nowy wykaz – dlaczego go wprowadzono?

Są to przepisy zgodne z unijną dyrektywą Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, kobiet, które niedawno rodziły i tych karmiących piersią.

Zastąpiły rozporządzenie Rady Ministrów z 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, dostosowując je nie tylko do wymogów UE, ale również dzisiejszych realiów (przykładowo, monitory komputera nie są szkodliwe w przeciwieństwie do tych, które produkowano 20 lat temu).

Zobacz też: 4 prawa kobiet, które poroniły


Oceń

Data publikacji: 08/05/2017, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *