8 h pracy i nie więcej. Prawa i przywileje kobiet w ciąży

prawa i przywileje kobiet w ciąży a praca

stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu

Wiesz, że w ciąży pracodawca nie może cię zwolnić z pracy? Ale co robić, gdy zakład znajduje się w stanie likwidacji? Czy będzie należała ci się jakaś pomoc? Trudy bycia w ciąży skutecznie rekompensują przepisy prawa, które nadają przywileje każdej przyszłej mamie, dlatego też powinnaś wiedzieć, co ci przysługuje, aby spokojnie przetrwać ten błogosławiony czas. Poznaj prawa i przywileje kobiet w ciąży dotyczące pracy.

Prawa i przywileje kobiet w ciąży a praca

Jeśli przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona, teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami) pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę w czasie, gdy jesteś w ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Jeśli jednak umowa o pracę zawarta została na czas określony lub na czas próbny, wówczas pracodawca zobowiązany jest ją przedłużyć aż do porodu. Nie ma obowiązku udzielać urlopu macierzyńskiego i podpisywać umowy tuż po rozwiązaniu. Pamiętaj również, że jeśli byłaś zatrudniona na umowę, której termin realizacji nie przekraczał 1 miesiąca, a umowa dobiegła końca przed upływem 3. miesiąca ciąży, wówczas przepis nakazujący pracodawcy jej przedłużenie nie obowiązuje.
informacja

Jeśli zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, pracodawca musi określić termin zakończenia obowiązku świadczenia pracy. Ponadto przysługuje ci zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia wypłacany przez ZUS. Zasiłek ten jest wypłacany od dnia zakończenia pracy aż do porodu.

Praca w ciąży – co jeszcze warto wiedzieć?

  • Przyszła mama nie może pracować w godzinach nadliczbowych (powyżej 8 godzin) i nocnych (od 21.00 do 7.00).

Zakaz przedłużania czasu pracy obowiązuje nawet w przypadku, gdy kobieta wyrazi na to zgodę, a jego złamanie grozi poważnymi konsekwencjami. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić wyżej opisanych warunków, wówczas powinien przenieść pracownicę na inne stanowisko lub zwolnić z obowiązku świadczenia pracy aż do porodu. W takim przypadku przyszła mama zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Te same przepisy dotyczą również pracy w warunkach szkodliwych i zagrażających zdrowiu lub życiu oraz pracy w tzw. systemie przerywanym.

  • Wszelkie wyjazdy służbowe lub przeniesienie poza miejsce dotychczasowego pełnienia obowiązków są możliwe tylko i wyłącznie za zgodą pracownicy.
  • Przyszła mama ma również prawo do zwolnienia z pracy na badania lekarskie.

Zwolnienie to obejmuje zachowanie prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy badania wykonywane są w związku z ciążą i nie mogą być przeprowadzane poza godzinami pracy. Okres zwolnienia obejmuje czas przeprowadzenia samych badań, czas potrzebny na dojazd oraz inne czynności związane z badaniami. Należy pamiętać, że wynagrodzenie uzyskiwane za czas zwolnienia jest naliczane według zasad ustalanych podczas naliczania urlopu wypoczynkowego.

Przeczytaj też: Prawa i przywileje ciężarnych u lekarza, dentysty i w szpitalu

Bezrobotna kobieta w ciąży ma prawo do opieki lekarskiej

Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy, to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeśli posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, Urząd Pracy ma również obowiązek przekazywania składek emerytalno-rentowych. Nieco inna sytuacja dotyczy mam, które pobierały stypendium z Urzędu Pracy (np. w trakcie stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego). Stypendium to przysługuje również za dni zwolnienia chorobowego. Tak więc jeśli przyszła mama w trakcie stażu zachoruje lub urodzi dziecko, ma prawo do pobierania stypendium za czas niezdolności do pracy w pełniej wysokości. Konieczne jest wówczas okazanie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA, wystawionego na Urząd Pracy.
informacja
Jeśli w czasie ciąży nie nabyłaś prawa do zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego i aż do porodu nie uzyskałaś prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub nie znalazłaś zatrudnienia, to świadczenia te nie mogą być wypłacane. Przysługuje ci jednak opieka lekarska, którą możesz objąć również dziecko.

Opieka socjalna: kiedy przysługują ci świadczenia w ciąży?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. z 1999 r. Nr.88 poz.983) kobiecie w ciąży przysługują świadczenia pieniężne lub świadczenia w naturze, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.

Świadczenia pieniężne przysługują w okresie od 8. miesiąca ciąży do 2. miesiąca życia dziecka albo przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka. Świadczenia w naturze przysługują w okresie od narodzenia dziecka do ukończenia przez nie dwóch miesięcy życia.

Jeśli więc znalazłaś się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, odwiedź najbliższy Ośrodek Pomocy Rodzinie w twoim mieście. Pracownik socjalny ma obowiązek udzielić ci wyczerpujących informacji i pomóc w dopełnieniu wszelkich formalności.


5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 08/09/2015, Data aktualizacji: 09/11/2021

Jedna odpowiedź do “8 h pracy i nie więcej. Prawa i przywileje kobiet w ciąży”

  1. Agata Agata pisze:

    Kobiety także po urodzeniu dziecka mogą liczyć na przywileje. W wielu firmach dobro ich pracowników oraz komfort jest na tyle ważny, że szukają rozwiązań, które pozwolą pracującym mamom godzić pracę z obowiązkami. Przeczytacie o nich na przykład w artykule: http://motivizer.pl/blog/top-5-najlepszych-swiadczen-pracowniczych-i-benefitow-dla-pracujacych-mam . Warto zerknąć i wiedzieć, na co można liczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *