Jakie są najczęstsze wady wrodzone wykrywane przez badania prenatalne?

jakie są najczęstsze wady wrodzone wykrywane przez badania prenatalne

Jednym z głównych celów wykonywania badań prenatalnych jest sprawdzenie, czy u dziecka nie rozwijają się żadne wady wrodzone. Dzięki rozpoznaniu ich jeszcze w trakcie ciąży możemy lepiej przygotować się do przyjścia dziecka z daną wadą na świat. Sprawdź, jakie są najczęstsze wady wrodzone wykrywane przez badania prenatalne! Dzięki temu będziesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać!

Spis treści:

 1. Trisomie i monosomie w obrębie chromosomów
 2. Aneuploidie chromosomów płci
 3. Zespoły delecji i duplikacji

Trisomie i monosomie w obrębie chromosomów

Jedną z najczęstszych wad wrodzonych wykrywanych w badaniach prenatalnych jest nieprawidłowa liczba chromosomów. Każdy zdrowy człowiek ma ich 23 pary. Gdy w jednej z par jest ich za dużo, to mamy do czynienia z trisomią. Jeśli jednak w jednej z par mamy o jeden chromosom za mało, to wadę taką nazywamy monosomią.

Najczęstsze rodzaje trisomii i monosomii wykrywane w trakcie badań prenatalnych to:

 •  Trisomia chromosomu 21 (Zespół Downa)
 •  Trisomia chromosomu 18 (Zespół Edwardsa)
 •  Trisomia chromosomu 13 (Zespół Patau)
 •  Trisomia chromosomu 16
 •  Trisomia chromosomu 9
 •  Trisomia chromosomu 22

Większość badań prenatalnych wykrywa jedynie trzy pierwsze trisomie z powyższej listy. Są one najpowszechniejsze. Pozostałe wady występują rzadziej, dlatego wykrywają je tylko bardziej zaawansowane testy prenatalne, takie jak Prenatal testDNA.

Zobacz również: Rzadkie choroby genetyczne u dzieci

Aneuploidie chromosomów płci

Aneuploidie to nieprawidłowości związane z chromosomami płci. Stanowią one jedną z 23 par. U kobiet są to chromosomy XX, a u mężczyzn XY. Aneuploidie chromsomów płci związane są z występowaniem zbyt dużej lub zbyt małej liczby owych chromosomów. W badaniach prenatalnych wykryte mogą zostać następujące rodzaje aneuploidii:

 •  Zespół Turnera (monosomia chromosomu X u kobiet)
 •  Zespół Klinefeltera (trisomia chromosomu X u mężczyzn)
 •  Trisomia chromosomu X (jedynie u kobiet)
 •  Zespół Jacobsa (trisomia chromosomu Y u mężczyzn)

Zespoły delecji i duplikacji

Bardziej zaawansowane badania prenatalne mogą wykryć także wady zwane delecjami i duplikacjami. Jest to możliwe np. w badaniu Prenatal testDNA. Delecja to utrata fragmentu chromosomu, a jego zduplikowanie nazywamy duplikacją. Do tego typu wad zaliczamy:

 •  Zespół cri du chat (choroba kociego krzyku)
 •  Zespół monosomii 1p36
 •  Zespół duplikacji chromosomu 15q11-q13
Oceń

Data publikacji: 05/05/2024, Data aktualizacji: 09/05/2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *