Rejestracja dziecka po poronieniu w Urzędzie Stanu Cywilnego

Rejestracja dziecka po poronieniu

Zgodnie z polskim prawem rodzice mogą zarejestrować dziecko zmarłe w wyniku poronienia w Urzędzie Stanu Cywilnego, niezależnie od momentu zakończenia ciąży. Tę możliwość mają również ci rodzice, w przypadku których poronienie nastąpiło w domu lub poza granicami kraju.

informacja

Zarejestrowanie dziecka umożliwia rodzicom skorzystanie z zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000zł oraz 56 dni urlopu macierzyńskiego. Do rejestracji potrzebna jest karta martwego urodzenia, do wydania której konieczne jest określenie płci dziecka.

REKLAMA

Urząd rejestruje dziecko na podstawie dokumentów otrzymanych w szpitalu

Urząd rejestruje dziecko po okazaniu przez rodziców pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz karty zgonu – dokumentów wydanych matce przy wyjściu ze szpitala. Szpital może jednak odmówić wydania niezbędnych zaświadczeń, jeśli płeć dziecka nie została wcześniej ustalona. Wówczas konieczne będą badania genetyczne, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić czy niedonoszone przez kobietę dziecko było płci męskiej czy żeńskiej.

W trakcie rejestracji urzędnik spisuje akt urodzenia dziecka

Podczas rejestracji pracownik USC wręcza rodzicom Akt urodzenia dziecka, uzupełniony o informację, że urodziło się martwe. Zastępuje on jednocześnie akt zgonu. Rejestracja dziecka powinna nastąpić do 3 dni od jego śmierci, chyba, że rodzice czekają na wyniki badań DNA.

Akt urodzenia dziecka – pozwala skorzystać rodzicom z określonych praw

Akt urodzenia dziecka jest bardzo ważnym dokumentem z prawnego punktu widzenia. Posiadając go rodzice mogą skorzystać z różnych form wsparcia należących osobom po poronieniach, w tym m. in. z prawa do pochówku i zasiłku po poronieniu (pogrzebowego) lub skróconego do 56 dni urlopu macierzyńskiego.


poronilam.pl logo

Artykuł powstał we współpracy z serwisem www.poronilam.pl.  Dowiedz się więcej:


Oceń

Data publikacji: 01/12/2015, Data aktualizacji: 09/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *