Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Choroba Alzheimera – przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

Choroba Alzheimera

Alzheimer jest chorobą mózgu, która powoduje kłopoty z jego poprawnym funkcjonowaniem. Objawia się przede wszystkim utratą pamięci i kłopotami z wykonywaniem codziennych czynności. Ryzyko choroby zwiększa m.in. obecność genu APOE4 [1]. Dowiedz się, jakie są przyczyny choroby, jak ją diagnozować i leczyć oraz jak opóźnić objawy.

Na czym polega choroba Alzheimera
Przyczyny choroby Alzheimera
Etapy choroby Alzheimera
Badanie na chorobę Alzheimera
Leczenie choroby Alzheimera

Alzheimer – na czym polega?

Chorzy cierpią z powodu stopniowego obumierania neuronów i synaps w mózgu, co powoduje kłopoty z przekazywaniem informacji. Mózg nie działa prawidłowo, a w konsekwencji niemożliwe staje się zapamiętywanie i wykonywanie codziennych czynności.

Zanik neuronów wiążę się przede wszystkim z gromadzeniem w mózgu niebezpiecznych białek (beta-amyloidu i tau).

Choroba Alzheimera – przyczyny

95% chorych ma ponad 65 lat, ponieważ choroba rozwija się najczęściej właśnie w tym wieku. Do wystąpienia Alzheimera przyczyniają się głównie czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Ogromne znaczenie ma w tym przypadku występowanie genu APOE4. Może on podwyższać ryzyko zachorowania na Alzheimera aż 15 razy [1].

Inne czynniki mające wpływ na wystąpienie choroby Alzheimera to m.in. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, podwyższony poziom trójglicerydów, cukrzyca, niezdrowa dieta, palenie papierosów, zbyt wysoka masa ciała, niska aktywność intelektualna czy brak aktywności fizycznej.

Alzheimer – etapy różnią się objawami

Na samym początku choroba objawia się w bardzo subtelny sposób, symptomy są więc ledwo zauważalne. Zwykle mylnie przypisuje się je np. stresowi czy naturalnym procesom starzeniowym. Są to lekkie kłopoty z pamięcią (m.in. z zapamiętywaniem nowych informacji czy przypominaniem sobie niedawnych sytuacji), niepokój, subtelne zmiany osobowości czy kłopoty z koordynacją w czasie precyzyjnych czynności (np. pisania).

Później objawy te zaczynają się pogłębiać i następują utrata pamięci, wycofanie społeczne, kłopoty z samodzielnym funkcjonowaniem. Chory może nie rozpoznawać swoich bliskich, mieć problemy z wykonywaniem nawet zwykłych czynności czy kłopoty z mówieniem. W końcowym etapie nie jest już w stanie samemu jeść, ubierać się czy chodzić i wymaga całodobowej opieki.

Badanie na chorobę Alzheimera – genotyp APOE

Jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów istnieje możliwość zbadania się pod kątem genotypu APOE. Gen APOE4 zwiększa ryzyko wystąpienia Alzheimera, z kolei gen APOE2 ma właściwości chroniące przed chorobą Alzheimera.

Świadomość jego obecności to szansa na zmianę stylu życia, a w razie pojawienia się objawów – szybkie zauważenie zmian i znaczne opóźnienie rozwoju choroby.

Jeśli objawy są obecne, chorobę diagnozuje się na podstawie różnego rodzaju badań, w tym neurologicznych, psychiatrycznych, obrazowych (np. tomografia mózgu) czy laboratoryjnych (badania krwi i moczu).

Alzheimer – leczenie polega na opóźnianiu objawów

Niestety wciąż nie ma lekarstwa na Alzheimera, dlatego leczenie tej choroby opiera się na takich praktykach, które opóźnią objawy. Już sama obecność genu APOE4 powinna skłonić do wprowadzenia zdrowej diety, aktywności fizycznej i umysłowej oraz unikania używek. Wraz z rozwojem objawów wprowadza się leki i terapie, a później może być konieczne umieszczenie chorego w ośrodku, gdzie będzie zapewniona opieka całodobowa.


Źródła:

[1] Zabłocka, Choroba Alzheimera jako przykład schorzenia neurodegeneracyjnego, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, 2006, 60.


Oceń

Data publikacji: 25/08/2017, Data aktualizacji: 10/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *