Badania prenatalne III trymestr ciąży

Badania prenatalne III trymestr ciąży

Badania prenatalne III trymestr ciąży to przede wszystkim badanie USG. Wykonuje się je pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży. Celem tego badania jest m.in. ocena rozwoju anatomicznego dziecka i ustalenie ułożenia płodu.

Spis treści:

1. Badania prenatalne III trymestr ciąży
2. Badanie prenatalne III trymestr ciąży – czy obowiązuje refundacja NFZ?
3. Badania prenatalne III trymestr ciąży – jaki jest koszt?
4. III trymestr ciąży – jakie inne badania się wykonuje?

Badania prenatalne III trymestr ciąży

Badania prenatalne III trymestr, czyli badanie USG, służy szczególnie do oceny czy płód rośnie prawidłowo, a wyniki przedstawiane są za pomocą odniesienia do siatki centylowej. Analizowane są: obwód główki płodu – HC, wymiar główki płodu (wymiar dwuciemieniowy) – BPD , długość kości ramiennej -HL, długość kości udowej – FL, obwód brzucha płodu – AC oraz wymiar poprzeczny móżdżku – TCD.

Za pomocą badania USG specjalista określa przybliżoną masę płodu, jak również przybliżoną masę malucha w momencie porodu. Lekarz kontroluje, czy nie zachodzą takie nieprawidłowości, jak: hipotrofia – zahamowanie lub ograniczenie wrastania płodu, lub makrosomia – zbyt duża masa płodu w stosunku do etapu ciąży. Jeśli takie zaburzenia mają miejsce, niewykluczona jest np. przewlekła niewydolność łożyska, infekcja wewnątrzmaciczna.

W tym badaniu, tak jak we wcześniejszym – USG połówkowym, kontrolowany jest rozwój narządów, który daje możliwość sprawdzenia, czy istnieją wady wrodzone. Stan łożyska oraz jego położenie, pozycja dziecka, jaką przybiera do porodu, jak i kontrola ilości płynu owodniowego – są również analizowane przez lekarza na tym etapie.

Zdarza się, że nieprawidłowości np. w obrębie układu pokarmowego, moczowego, zaburzeń rytmu serca uwidaczniają się dopiero w tak zaawansowanej ciąży.

Badanie prenatalne w III trymestrze ciąży może wykryć wiele nieprawidłowości ciążowych i dzięki temu jest możliwe wdrożenia leczenia oraz postępowania, które będzie miało pozytywny wpływ na rokowania dla malucha.

Badanie prenatalne III trymestr ciąży – czy obowiązuje refundacja NFZ?

Badanie prenatalne w III trymestrze ciąży niestety nie jest refundowane przez NFZ, tak jak są dwa wcześniejsze badania USG (w określonych przypadkach). Mimo to warte jest wykonania, ze względu na rolę, jaką spełnia – ocena rozwoju anatomicznego malucha, ustalenie pozycji przyjętej przez dziecko przed porodem, wychwycenie patologii ciąży.

Badania prenatalne III trymestr ciąży – jaki jest koszt?

Badanie USG w III trymestrze ciąży to koszt około 150 złotych.

III trymestr ciąży – jakie inne badania się wykonuje?

Oprócz tego, że badania prenatalne III trymestr ciąży powinny być wykonane, gdyż przekazują wartościową wiedzę na temat zdrowia dziecka, pacjentka ma zlecane również inne badania do zrealizowania.

27 – 32 tydzień ciąży – lekarz przeprowadza badania ginekologiczne, by sprawdzić np. ułożenie płodu, wydzielinę pochwową, stan szyjki macicy; za pomocą aparatu UDT – ocenia czynność pracy serca malucha; dokonuje pomiaru ciśnienia oraz masy ciała pacjentki; badania do wykonania w laboratorium – badanie ogólne moczu, morfologia krwi, cytologia (jeśli nie była wcześniej przeprowadzana), u kobiet RH- badanie analizujące obecność przeciwciał anty – D

33 –37 tydzień ciąży – pobranie wymiarów miednicy oraz ruchów płodu; badanie piersi pacjentki; ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji; badania laboratoryjne – morfologia i badanie ogólne moczu, kontrola antygenu HBs (sprawdza, czy kobieta nie jest zarażona wirusem HBV); wymaz z pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B – hemolizujących; powtórne badanie ukierunkowane na występowanie wirusa HIV

38 – 39 tydzień ciąży – powtórzenie badań w gabinecie ginekologicznym, które były wykonywane na początku III trymestru oraz morfologia i badanie moczu

40 tydzień ciąży – ten okres wiąże się z częstymi wizytami u lekarza, gdyż lekarz musi oceniać ruchy płodu; wykonanie badania KTG, czyli kontrola czynności serca płodu oraz skurczów macicy; jeśli termin porodu się przedłuża, być może konieczne będzie wykonanie kolejnego badania USG


Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Zdjęcie: subbotina

5/5 - (1 głosów / głosy)

Data publikacji: 09/04/2021, Data aktualizacji: 31/10/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *