Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – na czym polega i jak zapisać dziecko?

wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy tym maluchom, u których obecne są zaburzenia różnego typu, np. ze spektrum autyzmu, problemy ze słuchem czy z rozwojem ruchowym. Żeby dziecko mogło skorzystać z zajęć, trzeba je jednak na nie zapisać. Jak to zrobić i jakie formalności wypełnić?

Spis treści:
Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?
Kto może skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?
Jak wyglądają i gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?
Jak zapisać dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju?
Wczesne wspomaganie rozwoju – formalności

test nova baner

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) i kiedy je rozpocząć?

Są to głównie zajęcia specjalistyczne, których celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju dzieci z nieprawidłowościami i zaburzeniami. Takie zajęcia prowadzi zespół składający się z psychologa, pedagoga i logopedy, a jeśli ze względu na stan zdrowia konieczny jest również inny specjalista (np. rehabilitant) – także on może do takiego zespołu dołączyć.

Do działań związanych z WWR należą także pomoc i wsparcie dla całej rodziny dziecka, współpraca z placówką dziecka (np. przedszkolem) – dzięki temu zapewniana jest kompleksowość, systematyczność i spójność opieki.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju warto rozpocząć wtedy, gdy u dziecka zostanie wykryte zaburzenie i są one prowadzone aż do momentu, gdy podejmie ono naukę w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – kto może skorzystać?

Nie istnieje zamknięta lista zaburzeń i nieprawidłowości kwalifikujących do tej formy pomocy i wsparcia. Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone m.in. dla maluchów, które mają:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia rozwoju mowy,
 • kłopoty ze słuchem czy wzrokiem,
 • zaburzenia zachowania,
 • niepełnosprawność umysłową.

Jak wyglądają i gdzie się odbywają zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Odbywają się one np. w przedszkolach, szkołach czy poradniach pedagogiczno-psychologicznych, a czasami także w domu malucha. Zajęcia WWR prowadzone są w małych grupach albo indywidualnie, odbywają się przez 4-8 godzin w miesiącu (czasami ta liczba może być zwiększona).

To, jak wyglądają, zależne jest od problemów zdrowotnych i potrzeb danego dziecka. Mogą to być więc np. ćwiczenia fizyczne, logopedyczne czy poprawiające zdolności komunikacyjne. Harmonogram ustalany jest przez zespół WWR. Następnie jest realizowany na zajęciach i w domu z rodziną, a w razie potrzeby – może być modyfikowany.

Jak zapisać dziecko do programu WWR?

Jest to nieodpłatna forma pomocy, ale rodzice/prawni opiekunowie muszą pamiętać o kilku formalnościach. Maluch musi otrzymać przede wszystkim opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wniosek o jej wydanie składany jest w poradni psychologiczno-pedagogicznej), mogą być potrzebne też inne dokumenty (np. od lekarza).

Wczesne wspomaganie rozwoju – formalności:

 1. Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i dopytaj o niezbędne dokumenty.
 2. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR.
 3. Zgłoś się z dzieckiem na badania.
 4. Odbierz opinię i zgłoś się do wybranej placówki, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju.

Warto tez pamiętać o poszukiwaniu przyczyny zaburzeń. Zdarza się, że po jej wykryciu możemy pomóc dziecku stosując odpowiednie leczenie. Rozwój medycyny cały czas jest bardzo dynamiczny. Mamy już dostępne m.in badania genetyczne dziecka czy też rozszerzone badania przesiewowe noworodków. Warto z nich korzystać!

Zasady WWR określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635).

Autor: badaniaprenatalne.pl | Zdjęcie: piksel/123rf.com

Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


5/5 - (3 głosów / głosy)

Data publikacji: 03/01/2019, Data aktualizacji: 06/11/2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *