Badanie KIR – kiedy wykonać?

Jakie są wskazania do wykonania badania KIR

Jakie są wskazania do wykonania badania KIR?
Badanie KIR – co mogą wskazać wyniki badania KIR?
Genotypowanie KIR – jaki jest czas oczekiwania na wynik?
Badanie KIR cena – jakie są koszty badania KIR?

Jakie są wskazania do wykonania badania KIR?

Z badania KIR, który jest bardzo przydatnym badaniem w diagnostyce niepłodności immunologicznej, korzysta obecnie wiele par próbujących począć dziecko, co często kończy się poronieniem. Niepłodność immunologiczna to nieprawidłowości układu odpornościowego, który atakuje komórki rozrodcze. Niepłodność immunologiczna bardzo często spowodowana jest chorobami zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Badanie KIR może wykonać każda kobieta, która planuje poczęcie dziecka. Badanie KIR jest szczególnie zalecane u kobiet, które mają problemy z poczęciem lub utrzymaniem ciąży. Na niepłodność kobiecą mogą mieć wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i anatomiczne, hormonalne i immunologiczne. Dlatego kobiety są kierowane na badanie KIR, aby sprawdzić, czy nie występują u nich dysfunkcje immunologiczne, które mogą negatywnie wpływać na płodność.

Badanie KIR – co mogą wskazać wyniki badania KIR?

Istnieją pewne dowody na to, że zarówno indywidualny genotyp KIR, jak i kombinacja genu KIR oraz HLA-C kobiety i HLA-C partnera mogą wpływać na to, czy ciąża się przyjmie, czy nie. Badanie to wykonuje się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak kobiety badane są pod kątem KIR i HLA-C, a mężczyźni tylko pod kątem HLA-C. Geny KIR są bardzo ważne, ponieważ kodują obecność receptorów na powierzchni komórek NK. Receptory te mają zarówno działanie hamujące, jak i aktywujące. Receptory były i nadal są dzielone na dwie główne grupy, haplotypy A i haplotypy B, w zależności od obecności lub braku kodujących je genów hamujących, lub aktywujących: AA i Bx. W grupie AA dominują receptory hamujące, natomiast grupa Bx zawiera zarówno receptory hamujące, jak i aktywujące, więc obecne w niej geny są zróżnicowane. Według najnowszych badań obecność hamujących haplotypów AA i antygenów HLA-C2 na matczynej powierzchni kosmówki (zwłaszcza gdy są dziedziczone po ojcu) wiąże się ze stanem przed rzucawkowym, problemami z prawidłową implantacją zarodka, możliwością poronienia nawykowego i złym odżywianiem płodu. Próbki krwi do badania KIR należy zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Badanie KIR nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Do badania KIR pobiera się krew żylną i nie jest wymagane bycie na czczo.

Genotypowanie KIR – jaki jest czas oczekiwania na wynik?

Maksymalny czas oczekiwania na wyniki badania KIR wynosi mniej więcej 10 dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium. Po zakończeniu analizy w laboratorium wyniki pacjenta można odebrać lub w niektórych placówkach obejrzeć online.

Badanie KIR cena – jakie są koszty badania KIR?

Badania KIR nie są refundowane przez NFZ, czyli to badanie prywatne. Cena badania KIR waha się od 400 do 500 zł, w zależności od wybranego laboratorium i dostępnych pakietów, które posiadają w swojej ofercie laboratoria.

Oceń

Data publikacji: 24/08/2022, Data aktualizacji: 12/09/2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *