Eksperci portalu badaniaprenatalne.pl - Ciąża i poród, badania w ciążyBadaniaprenatalne.pl

Nasi eksperci

Aktualizacja: 27 października 2016 r.

Poniżej prezentujemy ekspertów, którzy wyrazili chęć pomocy czytelnikom portalu badaniaprenatalne.pl poprzez dostarczenie materiałów merytorycznych z poszczególnych dziedzin. Zapraszamy do zapoznania się z profilami ekspertów oraz do lektury przygotowanych przez nich artykułów..Chcesz nawiązać współpracę z nami? Napisz na adres redakcja@badaniaprenatalne.pl


Prof. nadzw. dr hab n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, specjalista genetyk kliniczny

jezela-stanek

Genetyką kliniczną zajmuję się od kilkunastu lat jako pracownik, a obecnie współpracownik Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W ramach swojej pracy w poradni genetycznej testDNA udziela telefonicznych konsultacji pacjentom chcącym omówić wyniki badań genetycznych lub porozmawiać na temat nosicielstwa chorób genetycznych w rodzinie.

Kontakt: Rejestracja telefoniczna (32) 445 31 71, codziennie od 8.00 do 21.00, www.poradagenetyka.pl


Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

wiechec

Ukończył Wydział Lekarski Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 roku. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzrostu płodu — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u płodu, oceny ultra­sono­graficznej szyjki macicy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej.

Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia (2008-2009r.).Jest rozpoznawanym na świecie wykładowcą i trenerem w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej. Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku.

Kontakt: Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM i Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Kopernika 23, 30-011 Kraków, tel 12-4248423

W ramach własnej praktyki lekarskiej IPL: ul. Felińskiego 20A, 30-011 Kraków, tel. 607-807-279, 666-313-457, www.dobreusg.pl


 Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Odbył liczne staże w kraju i zagranicą oraz kursy USG z zakresu ginekologii, położnictwa, wykrywania wczesnych wad rozwojowych płodu, USG piersi, tarczycy i jamy brzusznej, kursy krioterapii, szczepień przeciwko HPV uzyskując umiejętności potwierdzone wieloma Certyfikatami. Pracował w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Św. Zofii w Warszawie przy ul. Żelaznej. Szczególne zainteresowania to ginekologia endokrynologiczna. Dyrektor Kliniki Demeter.

Kontakt: Demeter Białostocka, ul. Białostocka 7, 03-741 Warszawa dzielnica: Praga Północ telefon 22 619-81-94, kom. 536-833-777, www.demeter.com.pl


Magdalena Kornacka, dietetyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Dietetyka oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Lekarskim, kierunek Żywienie Kliniczne. Zawodowo związana z Krapkowickim Centrum Zdrowia, gdzie kieruje i nadzoruje Poradnią Chorób Metabolicznych i Bariatrii. Dodatkowo jestem Wiceprezesem fundacji My New Life. Jako dietetyk, aby być na bieżąco z najnowszą wiedzą i odkryciami naukowymi w zakresie żywienia i dietetyki uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach. M. in. w:

  • Konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
  • IV Ogólnopolskich Dniach Otyłości, których organizatorem była Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Matebolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • V Małopolskich Dniach Diabetologicznych, których organizatorem była Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
  • Kursie żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych oraz Kursie leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych organizowane przez Polską Szkołę Żywienia Klinicznego I Metabolizmu
  • Warsztatach: „Postępowanie w nietolerancji Pokarmowej i Indywidualny Model Żywieniowy” zorganizowany przez Cambridge Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

To, co wyróżnia moją pracę to holistyczne podejście do człowieka. Dlatego szczegółowy wywiad żywieniowy, wywiad w kierunku przebytych chorób, analiza wyników badań medycznych i analiza składu ciała metoda bioimpedacji elektrycznej są niezbędnym elementem pierwszej wizyty. Dopiero taka wiedza daje możliwość przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dla każdego pacjenta.

Kontakt: tel. 501 980 115, e-mail: magda.kornacka@vp.pl


Olga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Olga Przybyłek, psychoterapeuta. Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Odbyła cykl szkoleniowy z zakresu terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Ukończyła także Kurs z Zakresu Opieki Paliatywnej i Propedeutyki Medycyny Paliatywnej w Katowicach. Ukończyła kształcenie w ramach czteroletniego kursu podyplomowego w Śląskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, który przygotowuje do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stosuje model zintegrowany łączący metody z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, krótkoterminowej, psychodramy. Pracuje również z ciałem wykorzystując metody wizualizacji, relaksacji i ćwiczeń zaczerpniętych z systemu hatha – jogi. Posiada doświadczenie w pracy z osobami po traumatycznych przejściach, borykającymi się z problemami zdrowotnymi, cierpiącymi z powodu uzależnienia. Pracuje w Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin w Katowicach oraz prowadzi Gabinet Psychoterapii Przystań w Katowicach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: Tel. + 48 510-379-421, e-mail: poczta@twojpsycholog.info.pltwojpsycholog.info.pl, Gabinet Psychoterapii Przystań, ul. Barbary 14/8, Katowice


dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej

Renata PosmykCzłonek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001-2009 byłam asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyłam wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdałam egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej.

Od 2009 roku pracuję w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie staram się podnosić swe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.


Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny

W trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej. Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Św. Anny w Piasecznie. Szczególne zainteresowania zawodowe to kwestie zdrowia kobiet, niepłodności, antykoncepcji, ciąży, diagnostyki prenatalnej i porodu naturalnego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Szpitalem Św. Zofii w Warszawie, następnie z Przychodnią Leczenia Niepłodności NOVUM.

Autorka licznych publikacji popularnonaukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii, współpracująca m.in. z miesięcznikiem „Dziecko”. Prywatnie mama dwójki dzieci urodzonych w domu, w nielicznych wolnych chwilach praktykująca jogę.

Kontakt: NZOZ Szpital św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno, (22) 735 41 01, (22) 735 41 18, (22) 735 41 26 Telefon czynny całą dobę


Dr n. med. Lech Dudarewicz, Specjalista ginekolog-położnik

Lech Dudarewicz

Zajmuje się diagnostyką prenatalną od 1994 roku. W latach 1994-2002 pracował w Poradni Genetycznej AM w Łodzi, od grudnia 2002 w Zakładzie Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.W latach 2000-2001 staż naukowy w Laboratorium Medycyny Prenatalnej i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Kantonalnego w Bazylei w Szwajcarii. Posiada certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu, uprawniający do oceny ryzyka aneuploidii u płodu.

Kontakt: ul. Kamińskiego 31, 90-219 Łódź, lechdudarewicz@wp.pl, dudarew@yahoo.com, Tel. 0-603 166 978, www.usg-3d.pl


Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Prokurat

Biotech­nolog, pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Jest też absol­wen­tem studiów pody­plo­mowych na kierunku “Zarządzanie Jed­nos­tkami Zdrowia Pub­licznego” Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Od 2004 r. związana z marką testDNA, gdzie obec­nie zaj­muje stanowisko Dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych. Od samego początku ma bezpośredni kon­takt z pac­jen­tami stąd też doskonale zna ich potrzeby. Pry­wat­nie mężatka, mama dwójki małych dzieci i pasjonatka dobrego kina.


Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Aktualnie pracuje w Instytucie Zdrowia Politechniki Radomskiej i prywatnym centrum medycznym: Prof-Med i Corten Medic. Były ordynator oddziału ginekologiczno położniczego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Radomiu. Pracował również w Dublinie w Irlandii.

Kontakt: ul.Wyszyńskiego 3/2, 26-600 Radom, tel. 601228585


Katarzyna Uryga

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydziału filozoficznego. Od 13 lat w zawodzie pielęgniarki, obecnie pracuje w Klinice Krakowskiej przy ul. Mehoffera w Krakowie na stanowisku naczelnej pielęgniarki.

Kontakt: kuryga@vp.pl


 

Przeczytaj również:

04/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Ciąża

czat