Badania i diagnoza autyzmu

Czym są badania na autyzm, Jak wyglądają badania na autyzm, Kiedy zrobić badania na autyzm, Gdzie zrobić badania na autyzm

Autyzm najczęściej ma podłoże genetyczne i jest to zaburzenie neurologiczne. Niestety, po dzień dzisiejszy nie wymyślono badań diagnostycznych, które umożliwiają stwierdzenie występowania tego schorzenia. Nie można jego też wykluczyć czy potwierdzić za pomocą podstawowych badań laboratoryjnych np. krwi lub moczu.

Czym są badania na autyzm?
Jak wyglądają badania na autyzm?
Kiedy zrobić badania na autyzm?
Gdzie zrobić badania na autyzm?

Czym są badania na autyzm?

Celem badań spektrum autyzmu jest diagnoza zaburzeń rozwoju, które obejmują symptomy upośledzenia w obszarze komunikacji, zdolności wchodzenia w społeczne relacje oraz ograniczona aktywność. Dziecko poddaje się badaniom psychologicznym, a także przeprowadza się wywiad z rodzicami. Tego typu badania pozwalają zdiagnozować autyzm ale nie pozwalają określić jakie są przyczyny autyzmu.

Jak wyglądają badania na autyzm?

Popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnozowaniu spektrum autyzmu jest ADOS-2. Trwa około godziny i jest oparte o wybrany moduł, który jest indywidualnie dostosowywany przez diagnostę w zależności od wieku i rozwoju dziecka. Badania, którymi dodatkowo można się posłużyć to badania laboratoryjne, genetyczne, EEG oraz tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Służą one przede wszystkim wyeliminowaniu możliwości występowania innych schorzeń, które mogą dawać objawy podobne do autyzmu.

Kiedy zrobić badania na autyzm?

Diagnoza autyzmu to proces wielowymiarowy i pierwsze objawy autyzmu mogą być inne u każdego pacjenta. Niepokojące sygnały, które powinny skłonić rodziców do wykonania badań dziecka w tym kierunku to: trudności w relacjach z rówieśnikami, spowolniony rozwój, izolacja od ludzi, brak reakcji na swoje imię, występowanie zachowań agresywnych, ograniczona komunikacja lub jej brak i poczucie, że dziecko zamyka się w swoim świecie.

Gdzie zrobić badania na autyzm?

Jeśli występuje podejrzenie spektrum autyzmu, warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ośrodka, który zajmuje się diagnozą tego schorzenia. Poradnie przeprowadzają w tym aspekcie szczegółowe badanie psychiatryczne, które dodatkowo, lekarz prowadzący może uzupełnić szczegółowym badaniem pediatrycznym lub neurologicznym.Leczenie autyzmu możliwe jest dopiero po postawieniu diagnozy.

Oceń

Data publikacji: 26/08/2019, Data aktualizacji: 22/04/2021

Możliwość komentowania została wyłączona.