Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) na czym polega? Jak zapisać?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – na czym polega i jak zapisać dziecko?

wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy tym maluchom, u których obecne są zaburzenia różnego typu, np. ze spektrum autyzmu, problemy ze słuchem czy z rozwojem ruchowym. Żeby dziecko mogło skorzystać z zajęć, trzeba je jednak na nie zapisać. Jak to zrobić i jakie formalności wypełnić?

Spis treści:
Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?
Kto może skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?
Jak wyglądają i gdzie odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?
Jak zapisać dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju?
Wczesne wspomaganie rozwoju – formalności

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) i kiedy je rozpocząć?

Są to głównie zajęcia specjalistyczne, których celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju dzieci z nieprawidłowościami i zaburzeniami. Takie zajęcia prowadzi zespół składający się z psychologa, pedagoga i logopedy, a jeśli ze względu na stan zdrowia konieczny jest również inny specjalista (np. rehabilitant) – także on może do takiego zespołu dołączyć.

Do działań związanych z WWR należą także pomoc i wsparcie dla całej rodziny dziecka, współpraca z placówką dziecka (np. przedszkolem) – dzięki temu zapewniana jest kompleksowość, systematyczność i spójność opieki.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju warto rozpocząć wtedy, gdy u dziecka zostanie wykryte zaburzenie i są one prowadzone aż do momentu, gdy podejmie ono naukę w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – kto może skorzystać?

Nie istnieje zamknięta lista zaburzeń i nieprawidłowości kwalifikujących do tej formy pomocy i wsparcia. Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone m.in. dla maluchów, które mają:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju ruchowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia rozwoju mowy,
 • kłopoty ze słuchem czy wzrokiem,
 • zaburzenia zachowania,
 • niepełnosprawność umysłową.

Jak wyglądają i gdzie się odbywają zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Odbywają się one np. w przedszkolach, szkołach czy poradniach pedagogiczno-psychologicznych, a czasami także w domu malucha. Zajęcia WWR prowadzone są w małych grupach albo indywidualnie, odbywają się przez 4-8 godzin w miesiącu (czasami ta liczba może być zwiększona).

To, jak wyglądają, zależne jest od problemów zdrowotnych i potrzeb danego dziecka. Mogą to być więc np. ćwiczenia fizyczne, logopedyczne czy poprawiające zdolności komunikacyjne. Harmonogram ustalany jest przez zespół WWR. Następnie jest realizowany na zajęciach i w domu z rodziną, a w razie potrzeby – może być modyfikowany.

Jak zapisać dziecko do programu WWR?

Jest to nieodpłatna forma pomocy, ale rodzice/prawni opiekunowie muszą pamiętać o kilku formalnościach. Maluch musi otrzymać przede wszystkim opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wniosek o jej wydanie składany jest w poradni psychologiczno-pedagogicznej), mogą być potrzebne też inne dokumenty (np. od lekarza).

Wczesne wspomaganie rozwoju – formalności:

 1. Zgłoś się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i dopytaj o niezbędne dokumenty.
 2. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWR.
 3. Zgłoś się z dzieckiem na badania.
 4. Odbierz opinię i zgłoś się do wybranej placówki, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju.

Zasady WWR określone są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635).

Autor: badaniaprenatalne.pl | Zdjęcie: piksel/123rf.com

Ten artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – na czym polega i jak zapisać dziecko?
5 Liczba ocen: 2

Data publikacji: 03/01/2019, Data aktualizacji: 09/01/2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane
Nifty pro REKLAMA

Badania prenatalne

POLECAMY

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Więcej

REKLAMA