Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologiiBadaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Ukończył Wydział Lekarski Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 roku. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzrostu płodu — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u płodu, oceny ultra­sono­graficznej szyjki macicy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej. Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia (2008-2009r.).
Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku.

Dodatkowe informacje:

  • Odbył staże doskon­alące w: Odd­ziale Medy­cyny Płodowej w King’s Col­lege Hos­pi­tal w Lon­dynie (Har­ris Birthright Research Cen­tre for Fetal Med­i­cine) (2009r.); Yale Uni­ver­sity. Fetal Mater­nal Med­i­cine Depart­ment, New Haven, Stany Zjed­noc­zone (2006r.); Ten­nessee Woman’s Care Ultra­sound Office, Nashville, Stany Zjed­noc­zone (2006r.)
  • Ukończył 3 pod­sta­wowe i 17 zaawan­sowanych kursów w zakre­sie ultra­sono­grafii położniczo-ginekologicznej w kraju oraz m.in. w Czechach, Stanach Zjed­noc­zonych, Wielkiej Bry­tanii i Włoszech;
  • Autor i współau­tor 19 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii; współau­tor dwóch rozdzi­ałów w podręcznikach; współautor nowoczesnych narzędzi dydaktycznych;
  • Posi­ada doświad­cze­nie w pody­plo­mowej dydak­tyce ultra­sono­graficznej (przeprowadził ponad 80 warsztatów): Medy­czne Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii; współzałożyciel Małopol­s­kich Warsz­tatów Ultra­sono­grafii, prowadził zajęcia w ramach Wiedeńskiej Szkoły Ultra­sono­grafii Trójwymi­arowej; Szkoły Ultra­sono­grafii im. Ian’a Don­alda;
  • Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Pol­skie Towarzystwo Ultra­sono­graficzne, Pol­skie Towarzystwo Gineko­log­iczne, Między­nar­o­dowe Towarzystwo Ultra­sono­grafii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Amerykański Insty­tut Ultra­sono­grafii w Medy­cynie (AIUM), Między­nar­o­dowa Grupa Skriningu Prenatalnego;
  • Jego zainteresowania medyczne dotyczą głównie: wczesnych badań anatomicznych i wczesnych badań serca płodu w późnym pierwszym trymestrze; badań serca płodu; nefrostomii wewnątrzmacicznej w zakresie wodonercza olbrzymiego u płodu; skriningu w kierunku aberracji chromosomowych; biopsji kosmówki; diagnostycznych badań trójwymiarowych; ultrasonografii ginekologicznej i onkoginekologicznej; diagnostyki i terapii powikłań ciąży bliźniaczej.

MWU Dobre USG

31-209 Kraków

ul. Fieldorfa Nila 14/JU3

tel. 667 671 671, 607 472 472.


Przeczytaj również:

16/06/2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Polecany artykuł

ANONIMOWA SONDA

Czy robiłaś badania prenatalne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Reklama

NOVA

BEZPŁATNY CZAT

Więcej w Artykuły eskpertów, Badania prenatalne, Badania przesiewowe, Badania w ciąży, Badania w ciąży kalendarz, Polecamy, USG w ciąży
Test NIFTY czy HARMONY
Test NIFTY czy HARMONY – który wybrać?

Aktualizacja: 23 czerwca 2017 r.  Przesiewowe badania prenatalne NIFTY i HARMONY są do siebie bardzo podobne i wiele przyszłych mam zastanawia się, które wybrać. Oba testy charakteryzuje duże bezpieczeństwo i dokładność w wykrywaniu ryzyka wystąpienia...

Zamknij