Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologiiBadaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć

Ukończył Wydział Lekarski Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w 1998 roku. Posi­ada cer­ty­fikaty kom­pe­tencji w zakre­sie: ultra­sono­grafii Pol­skiego Towarzystwa Ultra­sono­graficznego; badań ultra­sono­graficznych między 11–13+6 — prze­siewowych pod kątem aber­racji chro­mo­so­mowych i opóźnienia wzrostu płodu — Fun­dacja Medy­cyny Płodowej; pro­ce­dur inwazyjnych w ciąży, badań dopplerows­kich u płodu, oceny ultra­sono­graficznej szyjki macicy –Fun­dacja Medy­cyny Płodowej. Pra­cował jako lekarz spec­jal­ista (Spe­cial­ist Reg­is­trar) w Odd­ziale Medy­cyny Płodowej (Cen­tre of Fetal Care), Impe­r­ial Col­lege Health­care, Queen Charlote’s and Chelsea Hos­pi­tal, Lon­dyn, Wielka Bry­ta­nia (2008-2009r.).
Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku.

Dodatkowe informacje:

  • Odbył staże doskon­alące w: Odd­ziale Medy­cyny Płodowej w King’s Col­lege Hos­pi­tal w Lon­dynie (Har­ris Birthright Research Cen­tre for Fetal Med­i­cine) (2009r.); Yale Uni­ver­sity. Fetal Mater­nal Med­i­cine Depart­ment, New Haven, Stany Zjed­noc­zone (2006r.); Ten­nessee Woman’s Care Ultra­sound Office, Nashville, Stany Zjed­noc­zone (2006r.)
  • Ukończył 3 pod­sta­wowe i 17 zaawan­sowanych kursów w zakre­sie ultra­sono­grafii położniczo-ginekologicznej w kraju oraz m.in. w Czechach, Stanach Zjed­noc­zonych, Wielkiej Bry­tanii i Włoszech;
  • Autor i współau­tor 19 pub­likacji w zakre­sie położnictwa, ginekologii i ultra­sono­grafii; współau­tor dwóch rozdzi­ałów w podręcznikach; współautor nowoczesnych narzędzi dydaktycznych;
  • Posi­ada doświad­cze­nie w pody­plo­mowej dydak­tyce ultra­sono­graficznej (przeprowadził ponad 80 warsztatów): Medy­czne Cen­trum Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii; współzałożyciel Małopol­s­kich Warsz­tatów Ultra­sono­grafii, prowadził zajęcia w ramach Wiedeńskiej Szkoły Ultra­sono­grafii Trójwymi­arowej; Szkoły Ultra­sono­grafii im. Ian’a Don­alda;
  • Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Pol­skie Towarzystwo Ultra­sono­graficzne, Pol­skie Towarzystwo Gineko­log­iczne, Między­nar­o­dowe Towarzystwo Ultra­sono­grafii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG), Amerykański Insty­tut Ultra­sono­grafii w Medy­cynie (AIUM), Między­nar­o­dowa Grupa Skriningu Prenatalnego;
  • Jego zainteresowania medyczne dotyczą głównie: wczesnych badań anatomicznych i wczesnych badań serca płodu w późnym pierwszym trymestrze; badań serca płodu; nefrostomii wewnątrzmacicznej w zakresie wodonercza olbrzymiego u płodu; skriningu w kierunku aberracji chromosomowych; biopsji kosmówki; diagnostycznych badań trójwymiarowych; ultrasonografii ginekologicznej i onkoginekologicznej; diagnostyki i terapii powikłań ciąży bliźniaczej.

MWU Dobre USG

31-209 Kraków

ul. Fieldorfa Nila 14/JU3

tel. 667 671 671, 607 472 472.


Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii
5 Liczba ocen: 1

Przeczytaj również:

16/06/2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane

Badania prenatalne

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Katarzyna Uryga, pielęgniarka

dr n. med. Renata Posmyk, specjalista genetyki klinicznej

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Olga Przybyłek, psychoterapeuta

Magdalena Kornacka, dietetyk

mgr Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny

mgr Katarzyna Nowak, dietetyk kliniczny

Dowiedz się więcej

ANONIMOWA SONDA

Czy robiłaś badania prenatalne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Polecamy:

Jak zrozumieć wyniki obliczonego ryzyka dla trisomii 21

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze. Jak zrozumieć wyniki obliczonego ryzyka dla trisomii 21

O interpretacji wyników badań prenatalnych, specjalnie dla portalu badaniaprenatalne.pl opowiadają dr hab. n. med. Marcin Wiecheć i dr n.med. Agnieszka Nocuń, www.dobreusg.pl. Postanowiliśmy opisać podstawowe zasady interpretacji wyników, ponieważ nie tylko wiele pacjentek, a także lekarzy ginekologów i genetyków ma z tym problem. Praktycznie w każdym tygodniu konsultujemy około 5 pacjentek wyrażając nasze drugie opinie po badaniach […]
18 komentarzy
Przeczytaj inne:
położnictwo
Kierunek: położnictwo? Przyszłość zawodu położnej

Artykuł sponsorowany Położne, wraz z pielęgniarkami, znajdują się na trzecim miejscu najbardziej pożądanych na rynku zawodów. Według raportów liczba osób podejmujących pracę w położnictwie jest jednak zbyt niska, by zastąpić obecną kadrę, która wkrótce uzyska...

Zamknij