Jak ustalić ojcostwo? Ustalenie ojcostwa - badaniaprenatalne.pl

Jak ustalić ojcostwo?

Jak ustalić ojcostwo

Aby ustalić ojcostwo, konieczne jest wykonanie testu DNA, który w sposób jednoznaczny wykluczy lub potwierdzi, czy dany mężczyzna to ojciec biologiczny danego dziecka. Test można wykonać po narodzinach lub w ciąży, może on być prywatny lub do celów sadowych, w zależności od indywidualnej sytuacji.

Jak ustalić ojcostwo? Zlecenie testu DNA

Najpierw należy wybrać rodzaj badania, które może być prywatne, do celów sądowych lub w ciąży. Wybór zależy od konkretnej sytuacji: test prywatny może być wstępnym dowodem dla sądu, jednak najczęściej wykonuje się go dla własnej informacji. Test na ojcostwo w ciąży pozwala zyskać pewność już na tak wczesnym etapie, co umożliwia np. podjęcie decyzji co do uznania dziecka w ciąży. Test do celów sądowych wiąże się z konkretną procedurą i może być zlecony przez sąd lub prywatnie, a jego wynik to najczęściej dowód rozstrzygający w wielu sprawach, np. o sądowe ustalenie ojcostwa.

to_badanie_jest_dostepne_2Jak ustalić ojcostwo? Pobieranie próbek DNA

Rodzaj oraz sposób pobieranych próbek zależne są od rodzaju testu. Do testu prywatnego po narodzinach dziecka próbki mogą być dowolne (np. wymazy z policzka, używana szczoteczka do zębów czy włosy z cebulkami), można pobrać je również samodzielnie w domu i odesłać do laboratorium. Do testu w ciąży od dziecka pobiera się albo fragment kosmówki lub płynu owodniowego (od rodziców próbki są wtedy dowolne) albo izoluje się jego DNA z krwi matki (próbką od matki jest wtedy również krew, a od ojca – wymaz z policzka). Przy teście do celów sądowych próbki muszą być pobrane w placówce w obecności świadków i są to wymazy z policzka lub krew.

Jak ustalić ojcostwo? O czym mówi wynik testu DNA

Wynik jednoznacznie wyklucza lub potwierdza ojcostwo – niezależnie od rodzaju testu czy sposobu pobierania próbek. Badanie ojcostwa polega bowiem na ustaleniu profili genetycznych („genetyczne odciski palca”) osób badanych oraz ich porównaniu. Ze względu na to, że każdy człowiek posiada swój unikalny profil dziedziczony po rodzicach, porównanie profili DNA gwarantuje pewne ustalenie pokrewieństwa, w tym ojcostwa i macierzyństwa.


Zobacz film: Jak wygląda test na ojcostwo?

REKLAMA


Oceń ten artykuł

Data publikacji: 07/11/2016, Data aktualizacji: 05/10/2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecane
Nifty pro REKLAMA

Badania prenatalne

POLECAMY

Eksperci badaniaprenatalne.pl

Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. med. Zbigniew Cierpisz, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Lech Dudarewicz, specjalista ginekolog-położnik

Agnieszka Kurczuk-Powolny, specjalista ginekolog-położnik

Dr n. med. Robert Woytoń, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr hab.n.med.prof.nadzw.PR Zbigniew Banaczek, specjalista ginekolog-położnik

Więcej

REKLAMA