Depositphotos_23556995_original1

Mamo, parzy!

Pupa maleństwa narażona jest na odparzenia. Czy wiesz, że odparzenia i pieluszkowe zapale­nia skóry statysty­cznie są częst­sze niż katar? Nawet niewielkie zacz­er­wie­nie­nie skóry może się wkrótce prze­rodzić w ogromny kłopot.

Wszys­tko dlat­ego, że wrażliwa skóra niemowlaka posi­ada bardzo cienką ochronną warstwę lipi­d­ową, która nie potrafi skutecznie zabez­pieczyć skórę maluszka przed podrażnieni­ami. Lekarze za przy­czynę odparzeń skóry u niemowlaków uważają zbyt rzad­kie zmieni­anie pieluszki. Wrażliwa skóra niemowlaka mająca dłuższy kon­takt z moczem czy kałem ulega podrażnie­niu. Wszys­tkiemu winien jest amo­niak pow­sta­jący w skutek rozkładu moczu i kału.

Odparzenia u niemowlaków mogą być spowodowane:

 • Zbyt długim kon­tak­tem z moczem czy też kałem
 • Niedokład­nym wypłukaniem pieluszki tetrowej z proszku
 • Zmi­aną pokarmu (zmi­ana składu stolca który staje się bardziej drażniący dla dziecka)
 • Szczepi­e­nie lub anty­bio­tyk (wtedy również może nastąpić zmi­ana składu stolca, która powoduje podrażnienia)
 • Zbyt rzad­kie mycie pupy maluszka
 • Biegunka
 • Upały (pod­czas upałów skóra pod pieluszką jest cały czas wilgotna)

Jak sobie poradzić z odparzeni­ami u noworodków

Nie wolno nam lekce­ważyć zacz­er­wienionej pupy! Często zdarza się tak, że najpierw pojawia się zacz­er­wie­nie­nie w okoli­cach odbytu a dopiero potem rozwija się pieluszkowe zapale­nie skóry. Jeśli wiec widzisz, że pupa Two­jego dziecka jest zacz­er­wieniona nie lekce­waż tego!

Gdy pupa jest zacz­er­wieniona należy ją prze­myć a następ­nie pos­marować kre­mem naw­ilża­ją­cym. Pamię­taj o częstej zmi­anie pieluszki. Jeśli zlekce­ważysz pier­wsze objawy odparzenia po kilku godz­i­nach albo dwóch czy trzech dni­ach zacz­er­wie­nie­nie może prze­rodzić się w rumień. Wów­czas skóra na pupie staje się mocno czer­wona, pojaw­iają się także wypryski. Lekarze zale­cają, aby prze­my­wać ją wów­czas kilka razy dzi­en­nie (przy­na­jm­niej 2) czystą, prze­go­towaną wodą. Nie wolno uży­wać żad­nych środ­ków myją­cych ponieważ mogłyby one spowodować dodatkowe podrażnienia, piecze­nie i tym samym dyskomfort.

Prze­mytą pupę warto pozostawić na kilka minut w celu osuszenia. Połóż na mat­er­acu folię a na niej ułóż maluszka (folia zapo­b­iega prze­siąknię­ciu mat­er­aca w razie „katas­trofy”) odczekaj kilka minut aż skóra dobrze wyschnie. Zabieg ten można stosować po każdej zmi­anie pieluszki. Prze­mytą skórę pos­maruj tłustym kre­mem albo maś­cią prze­ci­wko odparzeniom.

Cza­sem pomimo odpowied­niej pielę­gnacji dolegli­wości mogą przy­brać na sile, rozsz­erza­jąc się na całe pośladki. Skóra po pieluszką zmienia się w jedną, wielką, bolesną plamę pokrytą krostkami. Dziecko bardzo źle to znosi. Płacze, źle śpi cza­sem ma też tem­per­aturę. W takim przy­padku niezbędna jest pomoc lekarza, który przepisze maść antybiotykową.

Jak zapo­b­ie­gać odparzeniom u niemowląt

Poniżej zna­j­duje się kilka raz pod­powiada­ją­cych jak zapo­b­ie­gać bolesnym odparzeniom.

 • Pieluszki zmieniaj reg­u­larnie (najlepiej co dwie godziny i obow­iązkowo po każdej kupie!)
 • Zachowaj umiar w stosowa­niu zasypek! (nad­miar pudru robi się wilgo­tny i podraż­nia skórę)
 • Codzi­en­nie kąp swo­jego maluszka a po każdej kąpieli sto­suj oli­wkę lub bal­sam nawilżający.
 • Przed założe­niem świeżej pieluszki przetrzyj pupę dziecka wilgo­t­nymi chus­teczkami albo wacikiem zmoc­zonym w ciepłej wodzie. Następ­nie osusz skórę i pos­maruj tłustym kremem.

17/06/2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.