Porady ekspertów
planujesz_ciaze

Test ciążowy określający ryzyko poronienia i choroby genetycznej?

Do tej pory testy ciążowe kobi­ety wykony­wały wyłącznie w jed­nym celu, w celu wykrycia ciąży. Dla spec­jal­istów z bry­tyjskiej firmy MAP Diag­nos­tics to stanow­czo za mało. Pracują oni bowiem nad stworze­niem innowa­cyjnego testu ciążowego, który nie tylko będzie infor­mował kobi­etę o ciąży, ale też o tym czy jej dziecko nie jest w żaden sposób zagrożone. […]

Depositphotos_64713341_original1

Mdłości w ciąży

Mdłości (nud­ności) w ciąży to zmora ponad połowy przyszłych mam. Pojaw­iają się około 4–6 tygod­nia ciąży i ustępują po 20–22 tygod­niu, choć niek­tóre ciężarne muszą się z nimi zma­gać nawet do porodu. Wbrew temu, że nazy­wane są „poran­nymi nud­noś­ci­ami” przyszłe mamy odczuwają je często w ciągu całego dnia. Co gorsza nierzadko wraz z nimi pojawiają […]

Depositphotos_18034085_original1

Zgaga w ciąży

Refluks żołądkowo-przełykowy zwany potocznie zgagą to mimowolne zarzuce­nie treści żołąd­kowych do przełyku. Dzieje się tak w chwili, gdy mięśnie zwier­acza dol­nego przełyku słabną. W ciąży zmniejs­zone napię­cie mięśni wys­tępuje najczęś­ciej w wyniku wyt­warzanych hor­monów oraz  roz­woju płodu. Ros­nący maluch uciska na żołądek mamy powodu­jąc dyskom­fort. Jak sobie poradzić w nagłych przy­pad­kach? Jak zapo­b­ie­gać? Kiedy konieczna […]

Portrait of unhappy young couple in bedroom

Zaparcia w ciąży

Zaparcia to powszechny prob­lem wielu kobiet bez względu na wiek. Szczegól­nie uciążliwe jed­nak mogą stać się w ciąży. Bada­nia pokazują, że cierpi na nie ponad 50% przyszłych mam. Przy­czyną tego typu dolegli­wości są  hor­mony wyt­warzane pod­czas ciąży. Hor­mony ciążowe, a zwłaszcza wzras­ta­jący poziom prog­es­teronu, spowal­ni­ają pro­cesy traw­i­enne w żołądku i wyciszają ruch robaczkowy jelit, co […]